Бібліятэка, медыятэка

 

ПРАВІЛЫ карыстання бібліятэкай

Гурнаўшчынскага дзіцячага сада - базавай школы

Клецкага раёна

 

1.    Агульныя палажэнні

         1.1. Тыпавыя правілы карыстання школьнай бібліятэкай у Рэспубліцы Беларусь распрацаваны на аснове Тыпавых правіл карыстання бібліятэкамі ў Рэспубліцы Беларусь, зацверджаных Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь 15 лістапада 1996 г. (рэгістрацыйны нумар 1666/12 ад 4.12.1996), і ў адпаведнасці з Палажэннем аб бібліятэцы агульнаадукацыйнай школы Рэспублікі Беларусь, зацверджаным загадам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 27.12.1999 № 768, і выкарыстоўваюцца ўсімі агульнаадукацыйнымі школамі, гімназіямі, ліцэямі незалежна ад іх ведамаснай прыналежнасці і форм уласнасці.

         1.2. Тыпавыя правілы карыстання школьнай бібліятэкай рэгламентуюць агульны парадак арганізацыі абслугоўвання чытачоў школьнай бібліятэкі, правы і абавязкі бібліятэкі і чытача і з’яўляюцца асновай для распрацоўкі і зацвярджэння дырэктарам навучальнай установы Правіл карыстання даручанай яму бібліятэкай.

 

2. Правы чытачоў

         2.1. Права карыстання бібліятэкай маюць вучні, педагагічныя работнікі і іншыя супрацоўнікі ўстановы, бацькі вучняў установы.

Чытачы маюць права:

         2.2. Атрымліваць поўную інфармацыю аб складзе фонду бібліятэкі, парадку доступу да дакументаў і кансультацыйную дапамогу ў пошуку і выбары крыніц інфармацыі.

         2.3. Атрымліваць у часовае карыстанне любы дакумент з фонду бібліятэкі.

         2.4. Бясплатна карыстацца паслугамі міжбібліятэчнага абанемента (МБА) і іншымі відамі паслуг, якія прадстаўляюцца бібліятэкай.

         2.5. Прымаць удзел у мерапрыемствах, якія праводзяцца бібліятэкай.

         2.6. Выбіраць і быць выбранымі ў актыў бібліятэкі і прымаць удзел у яго рабоце.

         2.7. Абскардзіць ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку незаконныя дзеянні супрацоўнікаў бібліятэкі, што ўшчымляюць чытача ў правах.

  

3. Парадак карыстання бібліятэкай

         3.1. Навучэнцы ўстановы запісваюцца ў бібліятэку ў індывідуальным парадку ў адпаведнасці са спісамі класаў.

Супрацоўнікі ўстановы і бацькі – па пашпарце або іншым  дакуменце, які пацвярджае асобу.

         3.2. На кожнага чытача запаўняецца чытацкі фармуляр устаноўленага ўзору. Фармуляр чытача зяўляецца дакументам, які сведчыць факт і дату выдачы чытачу дакументаў з фонду і прыёму іх бібліятэчным работнікам.

         3.3. Пры запісе ў бібліятэку чытач павінен быць азнаёмлены з Правіламі карыстання бібліятэкай і пацвердзіць абавязкі аб іх выкананні сваім подпісам у фармуляры чытача.

         3.4. На дом дакументы выдаюцца чытачам тэрмінам на 15 дзён. Колькасць экзэмпляраў, выдадзеных адначасова (не лічачы падручнікаў), не павінна перавышаць пяці.

Заўвага. Тэрмін карыстання можа быць прадоўжаны, калі на дадзены дакумент няма попыту з боку іншых чытачоў.          3.5. Вучэбная, метадычная літаратура выдаецца чытачам на тэрмін навучання ў адпаведнасці з праграмай (з абавязковай перарэгістрацыяй у канцы навучальнага года). Літаратурныя творы, якія вывучаюцца па праграме на ўроках, выдаюцца на тэрмін у адпаведнасці з праграмай вывучэння.

         3.6. Чарговая выдача дакументаў з фонду бібліятэкі чытачу адбываецца толькі пасля вяртання ўзятых ім раней, тэрмін карыстання якімі скончыўся.

         3.7. Рэдкія і каштоўныя кнігі, альбомы, адзіныя экзэмпляры даведачных выданняў, а таксама кнігі, атрыманыя па МБА, на дом не выдаюцца.

         3.8. Колькасць дакументаў з фонду, якія выдаюцца для работы з імі ў межах бібліятэкі, не абмяжоўваецца.

 

4. Адказнасць і абавязкі чытачоў

    4.1. Пры запісу ў бібліятэку чытач абавязаны паведаміць неабходныя звесткі для запаўнення прынятых бібліятэкай рэгістрацыйных дакументаў.

         4.2. Пры выбыцці з установы чытач абавязаны вярнуць усе дакументы, якія лічацца за ім.

         4.3. Чытач абавязаны:

* вяртаць узятыя ім дакументы з фонду ва ўстаноўлены бібліятэкай тэрмін; * не выносіць з памяшкання бібліятэкі дакументы без запісу ў прынятых бібліятэкай формах уліку;

*беражліва ставіцца да бібліятэчнага фонду (не рабіць у кнігах паметак, не вырываць і не загінаць старонкі);

* выконваць цішыню у бібліятэцы, не парушаць парадак расстаноўкі кніг на паліцах адкрытага доступу да фонду. Заўвага. Пры атрыманні дакументаў з фонду чытач абавязаны старанна іх прагледзець і ў выпадку выяўлення якіх-небудзь дэфектаў паведаміць аб гэтым бібліятэкару, які абавязаны зрабіць на іх адпаведныя паметкі.

         4.4. Чытач, які згубіў дакумент з фонду бібліятэкі або нанёс яму  шкоду, абавязаны замяніць яго адпаведна такім жа (у тым ліку копіяй у пераплеце) ці прызнаным бібліятэкай раўназначным.          4.5. За згубу дакумента з фонду бібліятэкі або нанясенне яму незаменнай шкоды непаўналетнім чытачом адказнасць нясуць яго бацькі або апекуны, папячыцелі, дзіцячыя ўстановы, пад наглядам якіх ён знаходзіцца.

         4.6. Чытачы, якія парушылі Правілы карыстання бібліятэкай, могуць быць пазбаўлены права карыстання на тэрмін, вызначаны бібліятэкай. За асобыя парушэнні, прадугледжаныя дзеючым заканадаўствам, чытачы нясуць адміністрацыйную, грамадзянска-прававую або крымінальную адказнасць.

 

 1. Абавязкі бібліятэкі па абслугоўванні чытачоў

Бібліятэка абавязана:

         5.1. Абслугоўваць чытачоў у адпаведнасці з Правіламі карыстання бібліятэкай, якія павінны быць размешчаны ў даступным для азнаямлення месцы.

         5.2. Ствараць спрыяльныя ўмовы для работы чытачоў у бібліятэцы.

         5.3. Не выкарыстоўваць звесткі аб чытачах, іх інтарэсах у іншых мэтах, акрамя навуковых і бібліятэчна-вытворчых.         

         5.4. Даваць чытачам поўную інфармацыю аб наяўнасці дакументаў у фондзе.

         5.5. Аказваць дапамогу чытачам у выбары неабходнай літаратуры.

         5.6. Прадастаўляць чытачам магчымасць карыстання каталогамі, картатэкамі,         бібліяграфічнымі і інфармацыйнымі матэрыяламі.                                       

         5.7. Сістэматычна інфармаваць чытачоў аб паступіўшых дакументах.                                       

         5.8. Сістэматычна сачыць за своечасовым вяртаннем у бібліятэку кніг і матэрыялаў.

 

 

БЕЛАРУСКІЯ КНІГІ-ЮБІЛЯРЫ 2021

175 гадоў -  Баршчэўскі Я. “Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях (1846)

130 гадоў - Багушэвіч Ф. “Дудка беларуская” (1891)

95 гадоў - Колас Я. “На прасторах жыцця” (1926)

95 гадоў - Колас Я. “Казкі жыцця” (1926)

95 гадоў - Маўр Я. “У краіне райскай птушкі”(1926)

80 гадоў - Чорны К. “Насцечка”(1941)

60 гадоў - Быкаў В. “Трэцяя ракета”(1961)

60 гадоў - Мележ І. “Людзі на балоце” (1961)

60 гадоў - Макаёнак А. “Лявоніха на арбіце”  (1961)

55 гадоў - Васілевіч А. “Расці, Ганька” (1966)

55 гадоў - Вольскі В. “Несцерка” (1966) 

55 гадоў - Караткевіч У. “Хрыстос прызямліўся ў Гародні” (1966)

55 гадоў - Мележ І. “Подых навальніцы” (1966)

55 гадоў - Быкаў В. “Абеліск” (1971)

45 гадоў - Шамякін І. “Гандлярка і паэт” (1976)

35 гадоў - Адамовіч А. “Апошняя пастараль” (1986)

35 гадоў - Далідовіч Г. “Гаспадар-камень” (1986)

35 гадоў - Тарасаў К. “Пагоня на Грунвальд” (1986)

35 гадоў - Тарасаў К. “Тры жыцці княгіні Рагнеды” (1986)

25 гадоў - Быкаў В. “Пакахай мяне, салдацік”(1996)

 

 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2021

700 лет - «Божественная комедия» А. Данте (1321)

420 лет - «Гамлет» У. Шекспира (1601)

295 лет - «Путешествие в некоторые отдалённые страны света Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей» Д.Свифта (1726)

240 лет  - «Недоросль» Д. И. Фонвизина (1781)

230 лет  - «Приключения барона Мюнхгаузена» Р.Э. Распэ                              

200 лет - «Кавказский пленник» А.С. Пушкина (1821)

190 лет  - «Вечера на хуторе близ Диканьки, изданные пасечником Рудым Паньком» Н.В. Гоголя(1831)

190 лет  - «Красное и чёрное» Стендаля (1831)

190 лет  - «Собор Парижской богоматери» В. Гюго (1831)

190 лет  - «Шагреневая кожа» О. де Бальзака (1831)

185 лет - «Капитанская дочка» А. С. Пушкина (1836)

175 лет - «Граф Монте-Кристо» А. Дюма (1846)

170 лет - «Моби Дик, или Белый кит»  Г. Мелвилла (1851)

165 лет - «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого (1856)

160 лет - «Униженные и оскорблённые» Ф. М. Достоевского (1891)

155 лет - «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского (1866)

155 лет  - «Всадник без головы» Т. Майн Рида (1866)

155 лет - «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля (1866)

150 лет - «Алиса в Зазеркалье» Л. Кэрролла (1871)

145 лет - «Приключения Тома Сойера» М. Твена (1876)

145 лет - «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова (1876)

140 лет - «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского (1881)

140 лет - «Сказ о тульском косом Левше и стальной блохе» Н.С.Лескова (1881)

130 лет - «Тэсс из рода д Эбервилей» Т. Гарди (1891)

130 лет - «Портрет Дориана Грея» О. Уальда (1891)

100 лет - «Сага о Форсайтах» Д. Голсуорси (1921)

100 лет - «Подорожник» А. А. Ахматовой (1921)

95 лет - «Донские рассказы» М. А. Шолохова (1926)

95 лет - «Винни-Пух и все-все-все» А.А. Милна (1926)

90 лет - «Золотой телёнок» И. Ильфа и Е. Петрова (1931)

90 лет - «Ночной полёт» А. де Сент-Экзюпери (1931)

85 лет - «Унесённые ветром» М. Митчелл (1936)

75 лет - «Триумфальная арка» Э. М. Ремарка (1946)

70 лет - «Приключения Чиполлино» Дж. Родари (1951)

55 лет - «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова (1966)

45 лет - «Прощание с Матёрой» В. Г. Распутина (1976)

45 лет - «Царь-рыба» В. П. Астафьева (1976)

15 лет - «Мальчик в полосатой пижаме» Дж. Бойна (200

 

 

 

 

СПІС ЛІТАРАТУРЫ ДЛЯ ПАЗАКЛАСНАГА ЧЫТАННЯ

 

 1 клас

 1. Барто А. Стихи.
 2. Заходер Б. Стихи и сказки.
 3. Иванов А. Приключения Хомы и Суслика.
 4. Козлов С. Львёнок и Черепаха.
 5. Курляндский А. Ну, погоди!, или Двое на одного.
 6. Маршак С. Стихи.
 7. Михалков С. Дядя Стёпа.
 8. Носов Весёлая семейка; Мишкина каша: сб.
 9. Резников А. Приключения кота Леопольда.
 10. Сутеев В. Сказки.
 11. Толстой А. Золотой ключик или Приключения Буратино.
 12. Толстой Л. Рассказы для детей.
 13. Успенский Э. Дядя Фёдор, пёс и кот; Про Веру и Анфису.
 14. Хармс Д. Плих и Плюх.
 15. Чуковский К. Сказки. Стихи.

 

 2 клас

Беларуская літаратура

 1. Барадулін Р. “Азбука – не забаўка”
 2. Вітка В. “Чытанка - маляванка”
 3. Ліпскі У. Наша Маша.
 4. Пазнякоў М. “Ехаў поўны воз дзівос”: вершы, лічылкі, загадкі
 5. Часопіс “Вясёлка”

Русская литература

 1. Аксаков С. Аленький цветочек
 2. Бианки В. Небесный слон: сб.
 3. Волков А. Волшебник Изумрудного города
 4. Драгунский В. Денискины рассказы
 5. Ершов П. Конёк-Горбунок
 6. Михалков С. Праздник непослушания
 7. Осеева В. Волшебное слово: сб., Остер Г. Вредные советы
 8. Усачёв А. Приключения маленького человечка.
 9. Успенский Э. Крокодил Гена и его друзья;  Меховой интернат

 Книги зарубежных писателей

 1. Андерсен Г.-Х. Сказки
 2. Баум Л.  «Волшебник из Страны Оз»
 3. Гофман А. «Щелкунчик и Мышиный Король»
 4. Гримм бр. Сказки
 5. Даррелл Д. Говорящий свёрток
 6. Киплинг Р. Маугли
 7. Милн А. Вини-Пух и все-все-все
 8. Перро Ш. Сказки
 9. Родари Д. Приключения Чиполлино

10.Харрис Д. Сказки дядюшки Римуса

11 Хогарт Э. Мафин и его весёлые друзья

 1. Янссон Т. Муми-троль и комета. Шляпа волшебника

 

3  клас

Беларуская літаратура

 

 1. 1. Агняцвет Э. Вершы, казкі // Агняцвет Э. Пад сінім небасхілам
 2. 2. Грачанікаў А. Перазвоны азёр і балот: зб. вершаў, казак і легенд
 3. 3. Дзеружынскі А. Вершы // Дзеружынскі А. Вернасць: зб. вершаў, п’ес
 4. 4. Ніколі не забудзем : зб.
 5. 5. Ягоўдзік У. Свята летаўца: апавяданні, аповесці, казкі
 6. 6. Ягоўдзік У. Сем цудаў Беларусі.
 7. 7. Часопіс “Вясёлка”

Русская литература

 1. Народные песни.
 2. Сказки: волшебные, бытовые, сказки о животных
 3. Берестов В. Честное гусеничное; Кто такой Нофелет?; Обида
 4. Воронин С. Необыкновенная Ромашка
 5. Гарин-Михайловский Н. Тёма и Жучка
 6. Глебов А. Легенда о камне
 7. Голявкин В. Карусель в голове
 8. Горбовский Г. Розовый слон
 9. Драгунский В. Сверху вниз, наискосок; Англичанин Павля; Шиворот – навыворот
 10. Житков Б. Как слон спас хозяина от тигра; Попугаи
 11. Заходер Б. Моя Вообразилия. Вредный кот. Что красивее всего?
 12. Мамин-Сибиряк Д. Дурной товарищ
 13. Носов Н. Федина задача
 14. Панькин И. Легенда о матерях
 15. Попов А. Хвастливое стихотворение.
 16. Пришвин М. Запоздалый ручей; Последние цветы
 17. Сапгир Г. Карманный комарик.

18.Сладков Н. Кто что умеет.

19.Толстой Л. Акула; Булька

Зарубежная литература

 1. Линдгрен А. Малыш  и  Карлсон, который живёт на крыше
 2. Милн А. Вини-Пух и все-все-все
 3. Распе Р.Э. Приключения барона Мюнхаузена
 4. Родари Дж. Чем пахнут ремёсла? и др.

 

4 клас

Беларуская літаратура

 1. Народныя казкі, легенды, паданні
 2. Казкі беларускіх пісьменнікаў
 3. Падмацунак: зб. апав. беларускіх пісьменнікаў
 4. Гарун А. Датрымаў характар
 5. Далідовіч Г. Страта
 6. Колас Я. Міхасёвы прыгоды: вершы, апав., казкі, паэма
 7. Лужанін М. Добры хлопец Дзік
 8. Лынькоў М. Васількі; Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных

таварышаў.

9.Часопісы “Вясёлка”, “Родная прырода”

Русская литература

 1. Легенды, былины.
 2. Пушкин А. Сказка о попе и работнике его Балде.
 3. Мамин-Сибиряк Д. Серая Шейка
 4. Бунин И. Детство.
 5. Кассиль Л. Кондуит и Швамбрания
 6. Чуковский К. Серебряный герб
 7. Толстой А. Детство Никиты. 

Зарубежная литература

 1. Андерсен Х.К. Ромашка; Штопальная игла.
 2. Топелиус Ц. Солнечный луч в ноябре
 3. Лагерлёф С. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями (отрыв.)

 

5 клас

Беларуская  літаратура

 1. Ветразі : кніга для пазакл. Чытання ў 5 класе /уклад. Л.Цітова. Мн,: Полымя, 2000.- 511с.
 2. Сіняя птушка: казкі, п’еса /уклад. Л.Цітова  – Мн.: Выш.школа, 1997. – 299с
 3. Адамчык В. “Сонечны зайчык”, “Маці”// Ветразі. С- С.365-372, 269-271
 4. Арлоў У. Адкуль наш род. – Вільня, 2000.- 127с.(1 экз.)// Ветразі. С.61-67 (урывак)
 5. Грачанікаў А. Казка пра Івана-ганчара і пачвару цара // Беларуская казка – розуму падказка: зб. вершав. казак беларускіх пісьменнікаў – Мн,. 1997- С.99-108   // Казкі беларускіх пісьменнікаў. – Мн,. 1988. – С.161-168
 6. Грачанікаў А. Перазвон азёр і балот - Мн., 1998.-С.58-71.
 7. Дзятлаў А. Зарок// Ветразі. -  С. 420-424.
 8. Дубоўка У. Як сінячок да сонца лётаў
 9. Жук А. Мужчыны // Казкі жыцця : зб. - Мн., 2001. – С.185-187.

10 .Зарэмба М. Паддаўкі. Арэхавы спас// Ветразі. - С. 290-307

 1. Кавалёў П. Спытай сябе, Аніска.
 2. Каганец К. Скрыпач і ваўкі// Ветразі - С. 143-145.
 3. Караткевіч У. Чортаў скарб. Кацёл з каменьчыкамі // Ветразі. - С. 114-124;  Сінявочка : зб. - Мн., 1998. – С.226-137
 4. Колас Я. Што яны страцілі. Стары лес// Ветразі. - С. 190-201;   Казкі жыцця: зб. Мн., 2001. – С.49-56, 37-41
 5. Лынькоў М. Міколка-паравоз (розныя выданні, 20 экз.) // Ветразі. - С. 308-364.
 6. Масла А. Таямніцы закінутай хаты // Сучасная беларуская проза. - Мн., 2009. - С.209-214.
 7. Федарэнка А. Шчарбаты талер // Федарэнка А. Шчарбаты талер. Афганская шкатулка. - Мн., 2010. - С.3-204 ; Ветразі. - С. 425-461;
 8. Вір жыцця: зб. - Мн., 2002. - С.335-526
 9. Якімовіч А. Рыжык. Залатая дзіда// Якімовіч А. Апавяданні. - Мн.,2010. - С.3-109

                 

Русская  литература

 1. Мифы Древней Греции.
 2. Русские народные сказки («Царевна-лягушка»)
 3. Пушкин А.С. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях.
 4. Ершов П. Конёк-горбунок
 5. Бажов П.П. Малахитовая шкатулка
 6. Андерсен Г.Х. Снежная королева
 7. Стихотворения русских поэтов о природе: Пушкин А.С.,. Полонский Я.П.,  Кольцов А.В., Фет А.А., Тютчев Ф. И., Блок А.

8.Лермонтов М.Ю. Бородино

 1. Некрасов Н.А. Крестьянские дети; Школьник
 2. Тургенев И.С. Муму
 3. Толстой Л.Н. Кавказский пленник
 4. Толстой А.Н. Детство Никиты
 5. Куприн А. И. Белый пудель; Чудесный доктор
 6. Короленко В.Г. Дети подземелья (В дурном обществе)
 7. Чехов А.П. Беглец
 8. Маршак С.Я. Двенадцать месяцев
 9. Олеша Ю.К. Три толстяка
 10. Астафьев В.П. Конь с розовой гривой
 11. Белов В.И. Скворцы
 12. Булычёв К. Миллион приключений; Новые подвиги Геракла
 13. Искандер Ф. Тринадцатый подвиг Геракла
 14. Паустовский К.Г. Мещерская сторона (очерки)

6  клас

Беларуская  літаратура

 1. Брыль Я. Маці // Брыль Я. Гуртавое: зб. Апавяданняў. – Мн, 1980.-С. ; Ішла вайна народная… : зб. – Мн, 1975. – С.30-50.;  Казкі жыцця: зб.бел.апавяданняў. -  Мн., 2001. – С.156-160   Родная літаратура: падручн.-хрэстаматыя для 6 кл. /Рэд.В.Я.Ляшук. – Мн.,1996. – С.287-290. [Cкарочана] 
 2. Бутрамееў У. Вялікія і славутыя людзі беларускай зямлі. (Розныя выданні)

// Ветразі: хрэст. для пазакл. чытання ў 5 кл. – Мн, 1999.- С.46-60 (урыўкі); Вялікія і славутыя людзі беларускай зямлі. – Мн., 2010.—с. 3-62

 1. Бутэвіч А. У гасцях у вечнасці. – Мн., 2001. – 31 с. – (Сем цудаў Беларусі)
 2. Вітка В. Трывога ў Ельнічах// Родная крыніца: кн. для вучняў 6 кл. - Мн.,1986. – С.194-199
 3. Вольскі В. Падарожжа па краіне беларусаў: нарысы. – Мн, 1997. - 238с.
 4. Вялюгін А. Дзіва// Вялюгін А. Песня зялёнага дуба. – Мн., 1989. –С.37-40
 5. Далідовіч Г. Цыганскія песні// Далідовіч Г. Жывы  покліч: выбранае. - Мн., 1995. – С.552-557
 6. Жаўранкі над палямі: апавяданні.  – Мн, 2001. – 397с. – (Бібліятэка бел. дзіцячай літаратуры                                                                                                               
 7. Зарэмба М. Дзень магнітнай  буры
 8. Карамазаў В. Падранак.
 9. Колас Я. На чужым грунце; Сірата Юрка; Чортаў камень; Купальскія светлякі

Чортаў камень, Купальскія светлякі, Сірата Юрка// Казкі жыцця: зб. бел. апавяданняў

  - Мн., 2001. – С.202-206, 254-268

Чортаў камень // Нам свецяць вочы роднай Беларусі: кн. для пазакл. чытання ў 7 кл. - Мн., 1999. – С.118-119;  Колас Я. На прасторах жыцця. - Мн., 1986. - С.302-303.

 1. Маўр Я. У краіне райскай птушкі. – Мн., 1983 ; // Маўр Я. Аповесці і апав. – Мн., 2010. –С.3-107.  Маўр Я. ТВТ. – Мн., 1997.- С.120-246
 2. Маўр Я. Чалавек ідзе – Мн., 1997. - С.63-164  // Сцяжынка: хрэст. для пазакл. чытання ў 5 кл. – Мн., 1999.- С.382-524.
 3. Місько П. Эрпіды на планеце Зямля//Місько П. Акрабат у бутэльцы: аповесці – Мн., 1994. – С.406-557
 4. Навуменка І. Вайна каля Цітавай копанкі// Навуменка І. Выбр.творы. Т.1.- Мн, 1995. - С.328-388. ; Навуменка І. Аповесці і апавяданні. – Мн., 2010. – С.3-68.; Дарогі і лёсы: зб. – Мн, 1997.  – С.461-525;  Сцяжынка: хрэст. для пазакл. чытання ў 5 кл. – Мн., 1999.- С.87-176
 5. Нёманскі Я. Рамэо і Джульета на Беларусі// Родная літаратура: падручн.-хрэстаматыя для 6 кл. /Рэд. В.Я.Ляшук. – Мн., 1996. – С.330-343.
 6. Ніколі не забудзем: зб.(розныя выданні)// Сцяжынка : хрэст. для пазакл. чытання ў 5 кл. – Мн., 1999. - С.177-225
 7. Пальчэўскі А. Рэкс і Казбек.
 8. Паўлаў У. На зямлі Суомі: зб.
 9. Пташнікаў І. Арчыбал// Сучасная беларуская проза.- М.,2009.-С.324-339

21  .Рублеўская Л. Янук,рыцар Мятлушкі // Сучасная беларуская драматургія. - Мн., 2009. - С.387-401.

 1. Савіцкі А. Радасць і нягоды залацістага карасіка Бубліка./ А.Савіцкі.Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў / М.Лынькоў. Бізоны-рабінзоны; Люстэрка, якое размаўляла /В.Тулупава. – Мн, 1997. – С.4-178.
 2. Сачанка Б.Зерне і млын; Карчоўнік// Сачанка Б.Выбранае, т.2 – Мн., 1994. - С.341-356, 451-47

24 . Сяркоў І. Мы з Санькам у тыле ворага. – Мн., 1981. (1 экз.);  Лісце каштанаў: аповесці. – Мн., 1989 – С.98-292; Зборнік твораў беларускіх пісьменнікаў, прысвечаных Вялікай Айчыннай вайне – Мн., 2010. С.195-470

 1. Федарэнка А. Афганская шкатулка// Федарэнка А. Шчарбаты талер. Афганская шкатулка – Мн., 2010. - С.3-204 ; Ветразі: зб. С.425 ; Вір жыцця: зб. - Мн., 2002. - С.335-526.
 2. Чарняўскі М. Вогнепаклоннікі; Страла расамахі. – Мн, 1996.- 264 с.;  Ветразі: хрэст. для пазакл. чытання ў 5 кл. – Мн., 1999. - С.12-45.(урыўкі)
 3. Шыцік У.Зорны камень; Настаўнік // Шыцік У. Парсекі за кармой. - Мн., 1997. - С.13-20, 124-145
 4. Якімовіч А. Эльдарада просіць дапамогі// Якімовіч А. Аповесці. – Мн., 2010. - С.110-220

Русская литература

 1. Алексин А. Звоните и приезжайте.
 2. Гоголь Н. Сорочинская ярмарка
 3. Горький М. Дед Архип и Ленька.
 4. Железников В. Чучело.
 5. Машков В. Между «А» и «Б».
 6. Полевой Б. Повесть о настоящем человеке.
 7. Приставкин А. Ночевала тучка золотая

Зарубежные писатели

 1. Азимов А. Из рассказов о роботах.
 2. Бичер-Стоу Г. Хижина дяди Тома.
 3. Верн Ж. Дети капитана Гранта;  Пятнадцатилетний  капитан.
 4. О.Генри. «Вождь краснокожих» и другие рассказы.
 5. Крюс Д.  Тим Талер  или Проданный смех.
 6. Лондон Д. На берегах Сакраменто;  Сказание о Кише;
 7. Лондон Дж. Белый клык.
 8. Рид М. Всадник без головы.
 9. Свифт Дж. Приключения Гулливера

 

7 клас

Русская   литература

 1. Лермонтов М.Ю. «Песня  про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».
 2. Пушкин А.С. «Капитанская дочка».
 3. Лермонтов «Мцыри».
 4. Гоголь «Ревизор».
 5. Салтыков – Щедрин М.Е. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил».
 6. Толстой « После бала».
 7. Толстой «Отрочество».

8 . Толстой «Юность»

 1. Горький «Песня о Соколе»
 2. Грин А.С. «Алые  паруса»
 3. Твардовский «Василий Тёркин».
 4. Паустовский К.К. «Телеграмма», «Наедине с осенью»
 5. Фраерман Р.И. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви»
 6. Киселёв В.Л. «Девочка и птицелёт»
 7. Стругацкие А.Н. и Б.Н. «Стажёры»
 8. Булычёв К.В. «Посёлок»

Зарубежная литература

 1. Антуан де Сент – Экзюпери. «Маленький принц»

 

 

Рэкамендацыі бацькам пры чытанні кніг дзецям

   Толькі у саюзе з бацькамі, магчыма гарманічнае, эфектыўнае далучэнне да чытання дзяцей і падлеткаў. У дом нашых дзяцей павінна вярнуцца забытая і страчаная традыцыя сямейнага чытання – агульнага чытання кніг, зносін ўтрох: дарослы, дзіця і кніга.    Як б не была бясспрэчная роля школьных і дзіцячых бібліятэк, настаўнікаў у пачатковым далучэнні дзяцей да чытання, першым і асноўным кіраўніком чытання з'яўляецца сям'я.    Цярпліва дапамагайце дзіцяці, калі ў яго недастатковая хуткасць чытання.    Навучаючы дзяцей чытанню, абапірайцеся на яго інтарэсы. Дзіця, якога вучылі чытаць прымусова, неахвотна карыстаецца гэтым сваім уменнем.    Больш гуляйце з дзецьмі. Шлях першакласніка да граматы ляжыць праз гульні ў гукі і літары.    Расказвайце дзецям казкі. Нават «зусім вялікія» дзеці (мы часта гаворым сямі - васьмігадовага дзіцяці «Ты ўжо вялікі») вельмі любяць песеньку, казку перад сном. Гэта супакойвае іх, дапамагае зняць напружанне.    Часцей уладкоўвайце сямейныя чытання. Узрослым дзецям чытаць услых яшчэ цікавей, чым у маленькім.    Чытайце самі, хай дзіця бачыць, што вольны час мама і тата праводзяць не толькі ля тэлевізарам.    Есць рэчы, якія дзецям лепш не чуць і не ведаць: напрыклад, спрэчкі бацькоў на бытавыя тэмы і да т. п. Але спрэчкі бацькі і маці з нагоды прачытанай кнігі дзеці павінны чуць абавязкова.    Прымайце на ўвагу, што ўзрост з 7 да 16 гадоў – гэта прамежак жыццевага шляху, калі чалавек альбо набывае патрэбу ў чытанні і рэалізуе яе на працягу ўсяго жыцця, альбо прапускае гэтую магчымасць.   Не спяшаецеся адказваць на дзіцячыя пытанні, лепш параіць пашукаць адказы ў кнігах самастойна.    Збярыце дома розныя слоўнікі: тлумачальны, арфаграфічны, энцыклапедычны і г. д.        Выпрацоўваеце у дзіцяці звычку звяртацца да слоўнікаў і працаваць з імі.    Старайцеся набываць і дарыць дзецям добрыя кнігі, абавязкова з надпісам. Звяртайце ўвагу на тое, што сын ці дачка чытаюць.    Разам з дзіцем стварыце для яго такую бібліятэку, каб у ей былі розныя кнігі, а не толькі, напрыклад, фантастыка і прыгоды.

   Разам чытайце, купляйце, рамантуйце, абмяркоўваць прачытаныя кнігі. У гэтым выпадку значна лягчэй уплываць на чытацкія густы дзіцяці.    Абавязкова запішыце дзіця ў дзіцячую бібліятэку. Час ад часу хадзіце туды разам з ім.    Тры складнікі – сям'я, школа, бібліятэка – ствараюць асяроддзе, фарміруючы чалавека.    Як гэтага дамагчыся? Вялікі досвед працы ў школьнай бібліятэцы падказвае: трэба як мага раней далучаць дзіцяці да кнігі і чытання, бібліятэкі – кладезю ведаў, ідэй, мудрасці, вопыту. На ўзаемадзеянне бібліятэкі з сям'ей ўскладаюцца вялікія надзеі. Сям'я, школа і бібліятэка павінны быць саюзнікамі. 

 1.  Вызначце кола чытацкіх інтарэсаў сваіх дзяцей, абдумана падыходзіце да выбару кніг. 2. Кнігі, якія вы чытаеце з дзецьмі, павінны адпавядаць узросту вашага дзіцяці. 3. Вывучайце спісы рэкамендаваных праграмных твораў дзіцячай літаратуры для хатняга чытання 4. Сачыце, каб дзіця чытала кнігі сістэматычна, пажадана кожны дзень. Карысць прыносіць толькі пастаяннае рознабаковае чытанне. 5. Імкніцеся, па магчымасці, часцей гутарыць з дзецьмі аб прачытаных кнігах, арганізуйце сумеснае чытанне ўслых. Гэта прынясе неацэнную карысць і дашкольнікам, і дзецям больш старэйшага ўзросту. 6. Калі Вы выявіце ў свайго дзіцяці схільнасці да музыкі, малявання, калі ен майструе нешта  сваімі рукамі, рэкамендуйце яму звяртацца ў бібліятэку, дзе ен знойдзе ў кнігах, часопісах адказы на ўсе свае пытанні. 7. Давайце Вашым дзецям чытаць кнігі па цікавай іх тэматыцы. Ім падабаюцца жывелы, спорт або чараўніцтва? Здзівіце іх кнігамі ці часопісамі, якія дазваляюць атрымаць найбольш поўныя веды па іх інтарэсам. 8. Дапамажыце стварыць яму невялікую, але добра падабраную бібліятэку з твораў лепшых дзіцячых пісьменнікаў. Гэта спрыяе развіццю любові да чытання і беражлівым адносінам да кнігі. 9. Прывіваць дзецям гігіенічныя навыкі і звычкі: не дазваляйце ім чытаць лежачы, падчас ежы. Прывучайце іх па заканчэнні чытання класці кнігу на месца. 10.  Выхоўвайце беражлівыя адносіны да кнігі. Дзіця павінна цверда засвоіць правілы абыходжання з кнігай: нельга перагінаць кнігу, класці ў яе алоўкі, ручкі і іншыя прадметы - ад гэтага псуецца пераплет, адрываюцца і выпадаюць лісты. 11. Чытайце Вашым дзецям. Старайцеся чытаць ім штодня ў адзін і той жа час. Вельмі падыходзіць для гэтага час перад адыходам да сну. 12.  Няхай Вашы дзеці бачаць, як Вы чытаеце. Гэта лепшы спосаб паказаць ім, што чытанне важна і для Вас, і Вы атрымліваеце асалоду ад ім. 13.  Просіце старэйшых дзяцей чытаць малодшым. Старэйшыя будуць ганарыцца аказаным ім даверам і з задавальненнем дэманстраваць атрыманыя навыкі. Малодшыя захочуць чытаць гэтак жа, як іх старэйшыя браты, сестры ці сябры. 14. Хадзіце разам ў бібліятэку. Папытайце бібліятэкара дапамагчы Вашаму дзіцяці знайсці патрэбную кнігу. Запішыцеся ў бібліятэку самі, і тады Вы зможаце браць кнігу для сямейнага чытання дадому. 15. Удзельнічайце ў школьных літаратурных конкурсах, афармленні альбомаў чытання і г. д. 16.  Вядзіце «дзеннік хатняга чытання» для фарміравання пісьменнага чытача ва ўмовах сям'і.

 

 

 

Уважаемые родители!

Приглашаем Вас принять участие в акции «Читаем всей семьёй»

 Традиция семейного чтения необходима в нашем современном обществе. Многие семьи в настоящее время заменяют книги

цифровыми технологиями. Все чаще родители предпочитают увлечь детей не книгой, а мультфильмом или компьютерной игрой.

А как приятно собраться всей семьёй и почитать вслух книгу. Что может быть лучше, ближе, роднее тех людей, которые собираются вместе и с увлечением проживают увлекательные истории литературных героев.

Семейное чтение – один из самых радостных моментов общения родителей и детей и лучший способ с ранних лет прививать ребенку вкус к литературе. Как правило, лучшее время для семейного чтения – это вечер.

 

Что сделать, чтобы ребёнок читал?

Тогда запишитесь в библиотеку или купите хорошие красочные книги и обязательно практикуйте семейное чтение. Это отличный способ привить ребенку любовь к чтению.

Дошкольный и школьный возраст – самый благодатный период для приобщения ребенка к художественной литературе. Младшие школьники воспринимают художественное произведение активно, ставя себя на место персонажа, у ребенка быстро развивается читательский интерес. Он любит слушать полюбившиеся произведения по нескольку раз и может с удовольствием пересказывать содержание прочитанного, что, несомненно развивает речь ребёнка  и его кругозор.

Чтобы заинтересовать ребенка, можно также предложить ребенку книгу, где есть небольшие интересные тексты. Начинающему читателю будет легче его прочесть и понять, а раскраска к каждому рассказу вызовет дополнительный интерес.

 

Плюсы семейного чтения:

 1. Если вы способны уделить детям такое внимание, они знают, что вы их любите.
 2. Чтение для детей делает из них читателей в будущем.
 3. Детские книги так хорошо написаны, что будут интересны даже для взрослых.
 4. Иллюстрации в книгах обогащают детей, способствуют их творческому развитию.
 5. Книги помогут вашим детям научиться размышлять и фантазировать.
 6. До тех пор, пока дети учатся читать, они будут считать вас волшебником, создающим магию из слов.
 7. Чтение вслух способствует развитию внимания у вашего ребенка.

Если следовать указанному ниже алгоритму, то ребенок будет также развивать свою речь, учиться думать, анализировать и понимать произведения. И это, конечно же, очень пригодится ему при обучении        .

Алгоритм семейного чтения:

 1. При знакомстве с новой книгой рассмотрите сначала обложку, прочитайте фамилию и имя автора, название книги.
 2. Во время чтения останавливайтесь и спрашивайте ребенка о понимании некоторых трудных слов.
 3. После прочтения спросите у ребенка, понравилось ли ему произведение, чем?
 4. Попросите его рассказать о главном герое, главном событии.
 5. Какие слова и выражения запомнились, чему научила книга?
 6. Предложите ребенку нарисовать картинку к понравившемуся эпизоду, выучить наизусть отрывок, если это стихотворение.

Таким образом, вы сможете не только взрастить вдумчивого читателя, но и развить речь и мышление своего ребенка.

Также вы можете предложить своему ребенку сочинить свою собственную книгу. Это увлекательнейшее и очень полезное упражнение. Вникнув в процесс создания произведений, вложив в рассказы свой труд и творческую энергию, ребенок начнет более внимательно и чутко относиться к произведениям других авторов. Приятным бонусом от создания книги будет более развитая речь, повышение грамотности, внимания и аккуратности.

 

 Книги для семейного чтения

Какие же книги выбрать для семейного чтения?

Это могут быть книги увлекательные, с захватывающим сюжетом или же с глубоким нравственным смыслом, или с яркими запоминающимися персонажами. Дело вкуса. Могу предложить некоторые книги, которые великолепно подходят для чтения всей семьей.

Рекомендательный список

 Астрид Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок»

Эта книга из нашего списка — только для детей, причем понравится она всем детям от 6 до 86 лет. В ней — настоящее непобедимое озорство, которое заставляет глаза гореть от восхищения. Концентрат оптимизма и радости жизни. Она однозначно подарит вам и вашему ребенку множество веселых вечеров.

Ганс Христиан Андерсен «Сказки»

Трудно представить детство без «Дюймовочки», «Гадкого Утенка», «Снежной Королевы» и других волшебных сказок датского писателя. Это совершенно особенный мир, в котором чудеса так просто и естественно вплетены в реальность, что заметить границы практически невозможно. Недаром любовь к Андерсену передается из поколения в поколение.

Редьярд Киплинг «Маугли»

Это захватывающая сказочная повесть о человеческом детеныше, который вырос среди волков и долгое время считал себя членом волчьей стаи. В джунглях Маугли ждали опасные и захватывающие приключения. Сказка учит быть справедливым, добрым, честным, учит никогда не обманывать и не предавать.

Данеэль Дефо «Робинзон Крузо»

Увлекательная приключенческая история о мореплавателе, который оказался на необитаемом острове и прожившего там двадцать восемь лет. Перед ним стояла задача – выжить! И он научился и жить, и выживать.

Рассказы Льва Николаевича Толстого

Рассказы, сказки и басни Льва Толстого уже много лет учат детей добру, состраданию и развивают чуткость.

 

 

Рассказы Валентины Осеевой

Валентина Осеева помогает понять юным читателям, что такое настоящая дружба, как можно простым словом ранить или наоборот, исцелить человека. В своих рассказах писательница показывает ребятам, как правильно строить отношения со сверстниками, как решать возникающие проблемы, как слышать голос своей совести.

Михаил Салье «Тысяча и одна ночь»

В книгу вошли всемирно известные арабские сказки о Синдбаде-мореходе, об Аладдине и волшебной лампе, об Али-Бабе и сорока разбойниках в пересказе Михаила Салье. Эта книга – арабская вязь, тонкая кружевная паутина, сквозь которую смотришь на мир Востока и влюбляешься в него прямо с раннего детства.

 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера»

Этот американский мальчишка, наверное, один из самых колоритных и самобытных персонажей во всей мировой литературе. Позвольте детям веселиться с ним, искать клад, быть пиратом и разбойником, с восторгом следить за каждой его выдумкой. Он точно научит их никогда не унывать.

 

 Виктор Драгунский «Денискины рассказы»

Даже если эти рассказы каким-то волшебным образом умудрились пройти мимо вас в детстве — просто откройте книгу и начните читать. Конечно, многое уже осталось на задворках истории, но кое-что будет вечным: чистый детский юмор, совершенно невероятная логика и абсолютное жизнелюбие.

 

 Рассказы Николая Носова 

Одно из самых приятных воспоминаний детства — теплое одеяло, мягкий свет лампы и мамин голос, читающий такие живые, веселые и радостные рассказы Носова. Подарите и вашему ребенку такое удовольствие. Ему понравится.

 

Уральские сказы Павла Бажова

В этих сказах описывается  жизнь горных мастеров Урала. Бажов записал сказы, пересказанные многими людьми, наделив их чудесами и сказочными персонажами, превратил реальные истории в волшебные.

 

Рассказы Николая Носова 

Одно из самых приятных воспоминаний детства — теплое одеяло, мягкий свет лампы и мамин голос, читающий такие живые, веселые и радостные рассказы Носова. Подарите и вашему ребенку такое удовольствие. Ему понравится.

 

Акция «Читаем всей семьёй»

 Цель: Приобщение к чтению и пользованию библиотекой детей и подростков, развитие устойчивой потребности в чтении, формирование культуры чтения, умений, позволяющих читателю самостоятельно формировать свой круг чтения, использовать чтение как инструмент познания мира и самопознания.

Задачи акции:

 • Пропаганда знаний и чтения, поддержка и продвижение интереса к чтению, к печатному слову.
 • Формирование читательской культуры, поддержка и активизация читательской деятельности.
 • Привлечение пользователей в библиотеки, как современные центры культуры, информации и образования.

 Сроки проведения: ноябрь-май 2020/2021 учебного года

 План проведения акции «Читай всей семьёй»

 1.Оформление информационного стенда «Прочитайте вместе с детьми»

 2. Информационные минуты «Здравствуй, я новая книга» (2-8 классы)

 3. Сочиняем вместе «Лучший отзыв о книге» (6-8 классы) 

 4. Выставка рисунков «Мой любимый литературный герой» (5,6 классы)

 5. Фотовыставка «Папа, мама, я - читающая семья» (5-8 классы)

 6. Семейная литературная викторина «По страницам прочитанных книг» (2-6 классы)

 7. Родительский день в библиотеке. Посещение школьной библиотеки.

 

 

 

Нацыянальная бібліятэка Беларусі

 

Нацыянальная бібліятэка – візітная картка Беларусі. Сёння гэта не толькі  найбагацейшы збор кніг, але і вялікі мультыфункцыянальны цэнтр, дзе  спалучыліся высокія тэхналогіі, ультрасучасны дызайн і незвычайная архітэктура.

Гісторыя Нацыянальнай бібліятэкі

Галоўная бібліятэка краіны была заснавана ў 1922 годзе пры Беларускім дзяржаўным універсітэце і атрымала назву Беларускай дзяржаўнай і ўніверсітэцкай бібліятэкі. Першапачаткова яе фонды налічвалі 60 тыс. экзэмпляраў.

Беларуская дзяржаўная бібліятэка, 1930-я гадыУ 1926 годзе Беларуская дзяржаўная бібліятэка стала самастойнай установай. Тады ж прынята рашэнне аб будаўніцтве для яе новага будынка.

Вядомы беларускі архітэктар Георгій Лаўроў стварыў незвычайны праект, у якім увасобіў  матэматычную сістэму каардынат. Сёння ў гэтым будынку – адным з нямногіх помнікаў эпохі канструктывізму ў Беларусі – засядае Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу.

У гады Вялікай Айчыннай вайны Беларуская дзяржаўная бібліятэка імя Леніна страціла каля 83 % фондаў і спецыяльнае абсталяванне. Поўнасцю вывезены фонды рэдкіх і старадрукаваных кніг, абанемента і чытальных залаў, разам з літаратурай спалены будынак рэзервовага фонду.

Будынак Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходуУ пасляваенныя дзесяцігоддзі бібліятэка адраджалася і развівалася, пашыраючы зборы, наладжваючы міжнародныя сувязі.

У 1992 годзе, ужо ў суверэннай дзяржаве, яна атрымала новую назву – Нацыянальная бібліятэка Беларусі.

З цягам часу фонды значна павялічыліся, таму ўзнікла неабходнасць будаўніцтва новага, больш маштабнага і сучаснага будынка.

Праект новага будынка бібліятэкі

Праект Віктара Крамарэнка і Міхаіла Вінаградава Яшчэ ў 1989 годзе быў праведзены ўсесаюзны конкурс на лепшы праект будучага збудавання. Яго пераможцы– архітэктары Віктар Крамарэнка і Міхаіл Вінаградаў – прапанавалі мадэль "беларускага алмаза", у якім спалучаліся функцыянальнасць і сучасны дызайн.

Ідэя прадугледжвала ўзвядзенне арыгінальнага будынка ў выглядзе ромбакубаактаэдра – складанага шматгранніка з 18 квадратаў і 8 трохвугольнікаў, размешчанага на падстаўцы-подыуме (стылабат). Паверхня гэтага "брыльянта" пакрыта шклом.

Паводле задумы аўтараў, форма аграненага алмаза сімвалізуе каштоўнасць ведаў і бясконцасць пазнавальнага свету.

Тым не менш, да моманту зацвярджэння і рэалізацыі смелага праекта мінула 13 гадоў.

Будаўніцтва Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Грандыёзнае будаўніцтва, у якім было задзейнічана амаль 5000 чалавек і 200 арганізацый, пачалося ў 2002 годзе. У напружаныя перыяды штодзень на пляцоўцы знаходзілася да 3000 чалавек. Работы вяліся 24 гадзіны ў суткі.

Адкрыццё  Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі з удзелам Прэзідэнта адбылося 16 чэрвеня 2006 года.

 Нацыянальная бібліятэка размешчана ў паркавай зоне Сляпянскай водна-зялёнай сістэмы. Перад фасадом будынка ўстаноўлена бронзавая фігура беларускага першадрукара Францыска Скарыны (аўтары Аляксандр Дранец і Віктар Крамарэнка).

Нацыянальная бібліятэка Беларусі сёння Галоўны ўваход сімвалічна выкананы ў выглядзе раскрытай кнігі з выявамі на тэму развіцця сусветнага і славянскага пісьменства, а таксама словамі з Бібліі Францыска Скарыны "Каб быў дасканалым Божы чалавек" на 19 мовах свету.

У афармленні інтэр’ера бібліятэкі выкарыстаны творы сучасных беларускіх мастакоў, скульптараў.

Аўтары праекта НББ і іншых знакамітых збудаванняў – Віктар Крамарэнка і Міхаіл Вінаградаў – двойчы лаўрэаты Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь.

Нацыянальная бібліятэка Беларусі сёння

Галоўная бібліятэка краіны – сучасны інфармацыйны, навукова-даследчы, сацыякультурны і сацыяпалітычны цэнтр.

Картатэка фондаў бібліятэкіДырэктар бібліятэкі – доктар педагагічных навук, прафесар Раман Матульскі.

Збор "алмаза ведаў" складае каля 9 млн экзэмпляраў на розных носьбітах. Гэта друкаваныя выданні, рукапісы, мікракопіі дакументаў, электронныя і іншыя матэрыялы, створаныя ў Беларусі і іншых краінах свету на больш як 80 мовах.

У распараджэнні наведвальнікаў бібліятэкі – разнастайныя інфармацыйныя рэсурсы і фонды:

 • рукапісаў, старадрукаваных і рэдкіх выданняў (больш як 70 тысяч)
 • газет (каля 4,7 тыс. назваў)
 • часопісаў і дзеючых выданняў (больш за 3 млн экзэмпляраў, з пачатку ХIХ стагоддзя да сучаснасці)
 • выяўленчых дакументаў
 • нотных выданняў
 • ащдыявізуальных дакументаў
 • CD-ROMаў
 • карт
 • дысертацый і аўтарэфератаў дысертацый
 • электронныя інфармацыйныя рэсурсы (адкрываюць доступ да больш як 150 нацыянальных і аўтарытэтных замежных баз даных)

Цэнтр міжнародных сустрэч і перагавораў Асноўная частка фондаў размешчана на 10 паверхах сховішча. Больш за паўмільёна экзэмпляраў знаходзіцца ў адкрытым доступе і ў чытальных залах. Электронныя рэсурсы даступныя з аўтаматызаваных месц у бібліятэцы, частка – праз Інтэрнэт.

У 2005 годзе згодна з даручэннем Прэзідэнта Беларусі ў бібліятэцы створаны Цэнтр міжнародных сустрэч і перагавораў на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў.

Ён аснашчаны шматфункцыянальным сучасным абсталяваннем і прыборамі спецыяльнай сувязі, што дае магчымасць праводзіць самыя буйныя палітычныя, культурныя і адукацыйныя мерапрыемствы. Тут адбыліся:

 • шэраг самітаў краін-удзельніц СНД на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаў і кіраўнікоў урадаў
 • пасяджэнні Міждзяржаўнага савета ЕўрАзЭС
 • міжнародныя форумы і навуковыя канферэнцыі (Дзясятая сесія Міжнароднай Асамблеі сталіц і вялікіх гарадоў, Міжнародны кангрэс "Нацыянальная бібліятэка як феномен культуры"XV Міжнародны з’езд славістаў)
 • прэс-канферэнцыі Прэзідэнта Беларусі (прадстаўнікам СМІ рэгіёнаў Расіі, прадстаўнікам беларускіх і замежных СМІ)

Пачэснымі гасцямі Нацыянальнай бібліятэкі былі прэзідэнты, кіраўнікі ўрадаў і парламентаў краін свету, кіраўнікі міжнародных арганізацый, вядомыя вучоныя, пісьменнікі, мастакі.

У сацыякультурным цэнтры бібліятэкі арганізуюцца: 

Выстаўка нямецкіх кніг у сацыякультурным цэнтры

      • мастацкія рэспубліканскія і міжнародныя выстаўкі, фестывалі і вернісажы ("Прысвячэнне Беларусі", "Арт-крок", Міжнародны фестываль пейзажа)
      • літаратурна-мастацкія вечарыны
      • кніжныя выстаўкі, акцыі, цырымоніі ўручэння калекцый і прэзентацыі кніг, прысвечаныя міжнародным падзеям і знамянальным датам 

Штогод праходзяць Дні культуры народаў, у рамках якіх можна ўбачыць кніжныя, мастацкія і фотавыстаўкі.

Экскурсіі ў Нацыянальнай бібліятэцы

У бібліятэцы праводзяцца разнастайныя пазнавальныя экскурсіі: Экскурсія з наведваннем агляднай пляцоўкі 

      • аглядная экскурсія па бібліятэцы з наведваннем Музея кнігі
      • тэматычная экскурсія "Мінск на далоні" з наведваннем агляднай пляцоўкі
      • тэматычныя экскурсіі ў Музеі кнігі
      • экскурсія для дзяцей "Дзень нараджэння ў бібліятэцы"

Кошт экскурсіі:

 • Br0,96-Br8 – для 1 чалавека
 • Br12,29 – мінімальны кошт для групы (да 15 чаловек)

Структура бібліятэкі

Інфармацыйна-даведачны аддзелПрастора архітэктурнага збудавання шматфункцыянальна і аснашчана сучасным абсталяваннем.

Агульная плошча будынка – 113 669 кв. м, а гэта чвэрць ад плошчы Ватыкана. Вага будынка складае 140 тысяч тон, што прыкладна ў 14 разоў больш за Эйфелеву вежу (з кнігамі і абсталяваннем – каля 270 тысяч тон).

Бібліятэка ўмяшчае ў сабе:

 • 20 чытальных залаў (2000 чытацкіх месц, аўтаматызаваных рабочых месц – больш за 1500)
 • фондасховішча (разлічана на 14 млн адзінак захоўвання – 14% усяго кніжнага фонду Беларусі)
 • сацыякультурны цэнтр
 • Цэнтр міжнародных сустрэч і перагавораў (Авальная і Круглая залы, міжнародны прэс-цэнтр, офіс Прэзідэнта)
 • аддзелы (абслугоўванне карыстальнікаў, фарміраванне інфармацыйных рэсурсаў, навуковая і выдавецкая дзейнасць)
 • інжынерна-тэхнічныя службы

У сацыякультурны цэнтр уваходзяць:

Музей кнігі

      • канферэнц-зала (490 месц)
      • комплекс мастацкіх галерэй ("Атрыум", "Лабірынт", "Ракурс", "Панарама", "Мабільная галерэя")
      • Музей кнігі (больш за 300 унікальных рукапісных і старадрукаваных помнікаў, сярод якіх і кнігі Бібліі (1517–1519) беларускага першадрукара Францыска Скарыны)
      • фізкультурна-аздараўленчы комплекс
 • дзіцячы гульнявы пакой
 • зоны рэкрэацыі
 • рэстаран і 3 кафэ
 • адкрытая і закрытая аглядныя пляцоўкі

Адна з унікальных асаблівасцей праекта – размяшчэнне фондасховішча ў верхняй частцы будынка бібліятэкі для гідраізаляцыі і падтрымання камфортных умоў захоўвання кніг.

Вестыбюль-атрыум бібліятэкіНа першым паверсе ў вестыбюлі-атрыуме знаходзяцца даведачна-рэгістрацыйная і інфармацыйная службы, экскурсійнае бюро.

У бібліятэцы прадугледжаны спецыяльна абсталяваныя рабочыя месцы для людзей са слабым зрокам і сляпых, людзей з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі.

Асаблівай увагі заслугоўвае адкрытая аглядная пляцоўка, якая знаходзіцца на вышыні 73 м у верхняй частцы фондасховішча бібліятэкі. Наведвальнікі могуць убачыць маляўнічыя краявіды сталіцы і разгледзець аддаленыя аб’екты з дапамогай бінокля панарамнага віду.

Сучасныя тэхналогіі

Аўтаматызаваныя рабочыя месцыНацыянальная бібліятэка Беларусі – гэта ўзор "інтэлектуальнага будынка" з сучаснымі інфармацыйна-тэхналагічнымі і інжынернымі сістэмамі.

Новая аўтаматызаваная бібліятэчная сістэма і праграмнае забеспячэнне прадастаўляюць карыстальнікам мноства зручных опцый:

     • электронны каталог
 • шматаспектны пошук дакументаў
 • аўтаматызаваны працэс заказу і выдачы дакументаў
 • адкрыты доступ да электронных рэсурсаў (уласныя базы даных, базы даных сусветных вытворцаў, бібліяграфічныя і паўнатэкставыя выданні на CD)
 • аўтаматызаваная сістэма дастаўкі кніг з фондасховішча з дапамогай тэлеліфтаў (самая высокая скорасць дастаўкі кніг у свеце – 20 мінут)
 • дыстанцыйны доступ да фондаў (віртуальная чытальная зала)

Будынак пабудаваны па прынцыпу "тэрмаса", што дае магчымасць падтрымліваць пастаянную тэмпературу паветра ўнутры памяшканняў. Тэхналагічныя калідоры ўздоўж знешніх сцен ствараюць праслойку, якая прадухіляе перапады тэмпературы.

Святлодыёдны экран бібліятэкіЭлектразабеспячэнне бібліятэкі забяспечваюць 3 падстанцыі і 2 трансфарматары, якія нават у экстрэмальнай сітуацыі забяспечваюць асвятленне і работу відэакамер у VIP-зоне і Прэзідэнт-цэнтры.

У вячэрні час фасад будынка ператвараецца ў шматкаляровы святлодыёдны экран з больш як 4500 крыніц. Усяго даступны больш за 20 варыянтаў колеравых эфектаў, якія ўтвараюцца з дапамогай больш як 65 тысяч адценняў. Гэта самы вялікі рэкламны носьбіт у краіне – 1 485 кв.м.

У Нацыянальнай бібліятэцы рэалізуюцца сучасныя сістэмы бяспекі і аховы.

Бібліятэка Беларусі  ў сусветных рэйтынгах  

 • 11 месца ў рэйтынгу фантастычных архітэктурных работ па версіі амерыканскага выдання "Flavorwire" (2013)
 • уключана ў кнігу "100 самых дзіўных дасягненняў сучаснай архітэктуры" (Расія, 2011, аўтар – Яўгенія Фралова) нараўне з сусветна вядомымі збудаваннямі Антоніа Гаўдзі ў Іспаніі і самым высокім будынкам свету ў ААЭ
 • 24 месца ў спісе 50 самых незвычайных збудаванняў свету па версіі сайта "Village of Joy"
 • Згадваецца ў берлінскім выданні "Лепшыя бібліятэкі свету"

Як дабрацца да Нацыянальнай бібліятэкі

Нацыянальная бібліятэкаНацыянальная бібліятэка размешчана на галоўнай гарадской магістралі на паўночным усходзе Мінска. Адрас – праспект Незалежнасці, 116.

Самы хуткі спосаб дабрацца да Нацыянальнай бібліятэкі – спусціцца ў мінскае метро і  праехаць да станцыі "Усход" (1-я лінія). Можна скарыстацца наземнымі відамі транспарту: аўтобусамі і тралейбусамі, прыпынкі "Нацыянальная бібліятэка" або "вуліца Філімонава".