Бацькоўскі ўніверсітэт

У 2021/2022 навучальным годзе ва ўстанове працягваецца работа па рэалізацыі праекта “Бацькоўскі ўніверсітэт” па ступенях: І ступень – “Маё дзіця – дашкольнік” для бацькоў выхаванцаў дашкольнай групы, ІІ ступень – “Маё дзіця – малодшы школьнік” для законных прадстаўнікоў непаўналетніх ІІ-IV класаў, ІІІ ступень – “Маё дзіця – падлетак” для бацькоў вучняў VI-ІХ класаў.

ПРАГРАМА РЭАЛІЗАЦЫІ ПРАЕКТА «БАЦЬКОЎСКІ ЎНІВЕРСІТЭТ»

I ступень Маё дзіця малодшы школьнік

для бацькоў вучняў I-IV класаў,

II ступень – “Маё дзіцяпадлетак

для бацькоў вучняў V-IX класаў,

III ступень – “Маё дзіця старшакласнік

устаноў агульнай сярэдняй адукацыі

Праграма Бацькоўскага ўніверсітэта распрацавана ў Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце імя Максіма Танка.

Аўтары:

Мартынава Вера Васільеўна, дэкан факультэта сацыяльна-педагагічных тэхналогій БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт;

Пагодзіна Алена Канстанцінаўна, старшы выкладчык кафедры сацыяльнай педагогікі БДПУ.

Рэцэнзенты:

кафедра ўзроставай і педагагічнай псіхалогіі ўстановы адукацыі “Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка” (кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт, загадчык кафедры Е.В.Бандарчук);

дырэктар дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа № 153 г. Мінска” М. І. Паляшчук.

 

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Школа з’яўляецца найважнейшым сацыяльным інстытутам, з якім сям’я ўзаемадзейнічае на працягу ўсяго навучання дзіцяці. Эфектыўнасць адукацыі і выхавання дзіцяці шмат у чым залежыць ад таго, наколькі цесная гэтая сувязь. Патрабаванні сучаснай рэальнасці стымулююць педагогаў авалодваць найноўшымі педагагічнымі тэхналогіямі для выкарыстання іх у сваёй працы, шукаць эфектыўныя формы ўзаемадзеяння з бацькамі. Супрацоўніцтва сям’і і школы ў інтарэсах дзіцяці можа быць паспяховым толькі ў тым выпадку, калі яны стануць саюзнікамі, што дазволіць ім лепш спазнаць дзіця, улічваць індывідуальныя асаблівасці пры развіцці яго здольнасцей, сфарміраваць жыццёвыя арыенціры і каштоўнасныя прыярытэты.

Практыка паказвае, што не ўсе бацькі маюць дастатковы ўзровень ведаў і ўменняў у галіне выхавання і маюць цяжкасці пры развіцці і выхаванні дзіцяці, устанаўленні з ім кантактаў. Бацькі не валодаюць у дастатковай меры ведамі ўзроставых і індывідуальных асаблівасцей развіцця дзіцяці, часта ажыццяўляюць выхаванне інтуітыўна, што, як правіла, не прыносіць пазітыўных вынікаў. Не заўсёды бацькі разумеюць сваё дзіця. Бацькі могуць слухаць, але не чуць яго, што прыводзіць да складанасцей ва ўзаемаадносінах. У такіх сем’ях часта няма трывалых міжасобасных сувязей паміж бацькамі і дзецьмі і, як следства, «аўтарытэтам» становіцца знешняе, часта негатыўнае асяроддзе, што прыводзіць да “выхаду” дзіцяці з-пад уплыву сям’і.

Педагогам, педагогам-псіхолагам, сацыяльным педагогам важна ўсталяваць партнёрскія адносіны з сям’ёй кожнага выхаванца, стварыць атмасферу ўзаемападтрымкі і супольнасці інтарэсаў. На сучасным этапе развіцця сувязным звяном паміж школай і сям’ёй з’яўляюцца спецыялісты сацыяльна-педагагічнай і псіхалагічнай службы. Менавіта ад іх працы залежыць тое, наколькі ў сем’ях разумеюць палітыку, якая праводзіцца школай у адносінах да выхавання, навучання дзяцей, як актыўна ўдзельнічаць у яе рэалізацыі. Пры гэтым сям’я павінна разглядацца як галоўны заказчык і саюзнік у выхаванні дзяцей, а аб’яднанне намаганняў педагогаў і бацькоў створыць спрыяльныя ўмовы для развіцця навучэнцаў.

Мэта Бацькоўскага ўніверсітэта – павышэнне педагагічнай і псіхалагічнай культуры бацькоў, фарміраванне адказнага, пазітыўнага бацькоўства. Універсітэт педагагічных ведаў для бацькоў павінен спрыяць усталяванню кантактаў бацькоў са школай, узаемадзеянню бацькоў і педагогаў у выхаванні, развіцці і сацыялізацыі дзіцяці.

Асноўныя задачы Бацькоўскага ўніверсітэта:

- фарміраванне каштоўнасна-сэнсавых асноў бацькоўства; актуалізацыя пачуцця адказнасці за выкананне бацькоўскіх функцый;

- фарміраванне і развіццё псіхолага-педагагічных кампетэнцый бацькоў у галіне сямейнага выхавання (фарміраванне ведаў аб сямейнай псіхалогію, дзіцяча-бацькоўскія адносіны, узроставыя асаблівасці дзяцей, фарміраванне гарманічных сямейных адносін, навыкаў канструктыўнага ўзаемадзеяння з дзецьмі і інш.), садзейнічанне развіццю навыкаў самаадукацыі бацькоў;

- забеспячэнне мэтанакіраванай работы па прафілактыцы сямейнага недабрабыту і сацыяльнага сіроцтва, зніжэнне рызыкі канфліктных сітуацый і крызісных станаў, узнікнення цяжкасцей у сямейным выхаванні, аказанне своечасовай псіхолага-педагагічнай і інфармацыйнай дапамогі сем’ям, якія трапілі ў цяжкую жыццёвую сітуацыю;

- арганізацыя эфектыўнага супрацоўніцтва і партнёрства бацькоў навучэнцаў і ўстановы адукацыі і г. д.

Мэтавая група – бацькі (законныя прадстаўнікі) навучэнцаў.

Напрамкі работы Бацькоўскага ўніверсітэта:

Арганізацыйные:

фарміраванне вочнай і дыстанцыйнай формаў навучання ў Бацькоўскім універсітэце;

распрацоўка інтэрнэт-сайта Бацькоўскага ўніверсітэта;

стварэнне ў папулярных сацыяльных сетках («ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook») інтэрнэт-рэсурсаў для размяшчэння інфармацыі аб дзейнасці Бацькоўскага ўніверсітэта (анонс маючых адбыцца сустрэч, інфармацыя аб мінулых сустрэчах, матэрыялы адукацыйнага характару для бацькоў і г. д.).

Інфармацыйна-асветніцкія:

прэзентацыя зместу праграмы і мерапрыемстваў Бацькоўскага ўніверсітэта;

арганізацыя псіхолага-педагагічнай асветы бацькоў па розных аспектах сямейнага выхавання:

— прававое: аб магчымасцях, правах і абавязках у ажыццяўленні адукацыйных патрэб сям’і;

— псіхолага-педагагічнае: аб метадах і формах выхавання, навучання дзіцяці;

— грамадзянскае: аб шляхах развіцця адукацыі, школы.

кансультаванне бацькоў па юрыдычнай, псіхолага-педагагічнай і іншым праблемах.

III. Змястоўны:

навукова-метадычнае забеспячэнне фарміравання псіхолага-педагагічнай кампетэнтнасці бацькоў у галіне выхавання і развіцця дзяцей з улікам сацыякультурных традыцый, сучасных праблем і асаблівасцей развіцця грамадства;

пашырэнне выхаваўчага і творчага патэнцыялу бацькоў і сям’і ў цэлым.

Выхаваўчая дзейнасць Бацькоўскага ўніверсітэта будуецца:

- на ацэнцы бацькамі ўласнага жыццёвага вопыту;

- на набыцці новых ведаў з апорай на ўласныя ўнутраныя рэзервы;

- на стабільных зносінах дзяцей і іх бацькоў;

- на фарміраванні атмасферы пошуку новых ведаў;

- на самаўдасканаленні бацькоў праз ўсведамленне імі індывідуальнага погляду на дзіця;

- на развіцці творчых здольнасцей членаў сям’і;

- на ўменні бачыць вынікі развіцця дзяцей;

- на ўменні бачыць цяжкасці і шукаць шляхі іх пераадолення, выстройваць лесвіцу поспеху.

Праца Бацькоўскага ўніверсітэта арганізуецца з улікам заканамернасцей развіцця дзіцяці ў розныя ўзроставыя перыяды па трох ступенях:

I ступень – “Маё дзіця малодшы школьнік – для бацькоў вучняў I-IV класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі,

II ступень – “Маё дзіця падлетак” – для бацькоў вучняў V-IX класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі,

III ступень – “Маё дзіця старшакласнік – для бацькоў вучняў X-XI класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі.

Прапанаваныя напрамкі будуць спрыяць ўключэнню бацькоў у актыўнае супрацоўніцтва са школай ў вырашэнні праблем сямейнага выхавання. Арганізацыя ўзаемадзеяння з бацькамі навучэнцаў у рамках Бацькоўскага ўніверсітэта дазволіць аб’яднаць намаганні бацькоў, педагогаў, педагогаў-псіхолагаў, педагогаў сацыяльных і іншых спецыялістаў па арганізацыі канструктыўнага дыялога ў пошуку адказаў на актуальныя пытанні сямейнага выхавання.

Формы правядзення заняткаў:

традыцыйныя (лекцыі, гутаркі, канферэнцыі, круглыя сталы, дыскусіі, семінары-практыкумы, майстар-класы, псіхалагічныя трэнінгі, індывідуальныя гутаркі і кансультацыі, апытанні бацькоў па рознай тэматыцы, абмен вопытам работы і г. д.);

дыстанцыйныя (вебінары, форумы, online кансультацыі, размяшчэнне інфармацыі па актуальных пытаннях сямейнага выхавання на сайце школы, праца на гарачай лініі ўстановы адукацыі, удзел у стварэнні рэкламных буклетаў, лістовак, афармленне стэндаў, анкетаванне бацькоў, стварэнне і абнаўленне кутка педагога-псіхолага ў кожным класе; прыцягненне бацькоў да ўдзелу ў тэматычных выставах і іншых мерапрыемствах).

Чакаемыя вынікі работы Бацькоўскага ўніверсітэта:

- фарміраванне ў бацькоў ўсвядомленых адносін да бацькоўства;

- павышэнне цікавасці бацькоў да самаадукацыі;

- задавальненне патрэб сям’і навучэнца ў адукацыйных паслугах: у навучанні, псіхолага-педагагічнай падтрымцы і інш.;

- павышэнне ўзроўню педагагічнай культуры бацькоў;

- актывізацыя бацькоў у вырашэнні сямейных праблем, скарачэнне колькасці няшчасных сем’яў, выпадкаў сямейнага гвалту, памяншэнне колькасці падлеткаў з дэвіянтнымі паводзінамі;

- развіццё ўзаемаразумення, супрацоўніцтва сям’і і ўстановы адукацыі;

- ахоп бацькоўскім усенавучам большасці бацькоў навучэнцаў, дзякуючы сістэме дыстанцыйнага навучання.

Заняткі Бацькоўскага ўніверсітэта мяркуецца праводзіць адзін раз у чвэрць. Кансультацыі для бацькоў праводзяцца ў адпаведнасці з устаноўленым графікам. Тэматыка заняткаў і кансультацый з бацькамі вызначана з улікам узроставых псіхалагічных асаблівасцей навучэнцаў.

 

 

ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН РАБОТЫ

БАЦЬКОЎСКАГА УНІВЕРСІТЭТА

I ступень – “Маё дзіця – дашкольнік”

для бацькоў выхаванцаў дашкольнай групы

 

Назва раздзела, тэмы заняткаў, пералік вывучаемых пытанняў

Тэрміны правядзення

Форма правядзен-ня

Адказныя

1.

Тэма 1. Рэжым дня выхаванца ва ўстанове дашкольнай адукацыі і дома.

Выкананне санітарна-гігіенічных норм. Арганізацыя рэжыму дня дашкольніка. Выхаванне самастойнасці і арганізаванасці.

Верасень

Лекцыя

Выхавальнік дашкольнай адукацыі Вашкевіч С.І.

2.

Тэма 2. Рацыён харчавання дашкольніка.

Правільныя прадукты харчавання, якія павінны быць у рацыёне ў дашкольніка. Небяспечныя прадукты харчавання.

Кастрычнік

Круглы стол

Выхавальнік дашкольнай адукацыі Вашкевіч С.І., загадчык ФАПа

Груша С.Э.

3.

Тэма 3. Роля сямейных традыцый і каштоўнасцей  у фарміраванні і развіцці дзіцяці.

Каштоўнасці, традыцыі і звычаі сям'і. Значэнне прыкладу бацькоў у выхаванні дзіцяці. Значэнне сямейных традыцый пры фарміраванні ў дзіцяці жадання працаваць.

Лістапад

Практыкум

Намеснік дырэктара па вучэбна-выхаваўчай рабоце Хаванская Н.У.

4.

Тэма 4. Арганізацыя выхаднога дня дашкольніка.

Формы і віды дзейнасці з дзецьмі дома. Заняткі для развіцця творчых навыкаў, маўлення выхаванцаў.

Снежань

Кансультацыя

Выхавальнік дашкольнай адукацыі Вашкевіч С.І.

5.

Тэма 5. Прафілактыка канфліктных паводзін дзяцей.

Як правільна рэагаваць на неадэкватныя паводзіны дзяцей, як растлумачыць дзіцяці пра нормы правільных паводзін.

 

Студзень

Дыскусія

Выхавальнік дашкольнай адукацыі Вашкевіч С.І.

6.

Тэма 6. Роля бацькі ў выхаванні дзяцей.

Абавязкі бацькі ў выхаванні дзяцей. Формы правядзення часу з дзецьмі. Аўтарытэт бацькі.

Люты

Семінар-практыкум

Выхавальнік дашкольнай адукацыі Вашкевіч С.І.

7.

Тэма 7. Станоўчыя эмоцыі ў жыцці дашкольніка.

Эмоцыі ў нашым жыцці. Значэнне эмацыянальна-пачуццёвай сферы для фарміравання паўнавартаснай асобы. Рэкамендацыі бацькам па развіццю станоўчых эмоцый дзіцяці

Сакавік

Дзелавая гульня

Намеснік дырэктара па вучэбна-выхаваўчай рабоце Хаванская Н.У.

8.

Тэма 8. Арганізацыя гульнявой дзейнасці ў сям’і.

Гульні для правядзення часу на свежым паветры, настольныя гульні для сям’і з дзецьмі дашкольнага ўзросту.

Красавік

Майстар-клас

Выхавальнік дашкольнай адукацыі Вашкевіч С.І.

9.

Тэма 9. Культура паводзін у небяспечных сітуацыях.

Як навучыць дзіця пазбягаць небяспекі ў быце. Правілы бяспечных паводзін

Май

Кансуль-тацыя

Выхавальнік дашкольнай адукацыі Вашкевіч С.І.

ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН РАБОТЫ

БАЦЬКОЎСКАГА УНІВЕРСІТЭТА

IІ ступень – “Маё дзіця малодшы школьнік

для бацькоў вучняў I-IV класаў

 

Назва раздзела, тэмы заняткаў, пералік вывучаемых пытанняў

Тэрміны правядзен-ня

Форма правядзення

Адказныя

1.

Тэма 1. Адаптацыя малодшых школьнікаў.

Фізіялагічная, псіхалагічная і сацыяльная адаптацыя вучняз да школы, дапамога дзіцяці ў адаптацыі ў школе.

Верасень

Лекцыя

Настаўнік пачатковых класаў

Горбач Т.Л.,

загадчык ФАПа

Груша С.Э.

2.

Тэма 2. Арганізацыя вучэбнай дзейнасці дзіцяці ў школе і дома.

Кантроль бацькоў за выкананнем дамашніх заданняў школьнікаў. Тыповыя памылкі бацькоў у арганізацыі вучэбнай работы дзіцяці.

Кастрычнік

Круглы стол

Настаўнік пачатковых класаў

Казак С.У.

3.

Тэма 3. Сямейныя традыцыі ў фарміраванні і развіцці дзіцяці.

Каштоўнасці, традыцыі і звычаі сям'і. Значэнне прыкладу бацькоў у выхаванні дзіцяці. Значэнне сямейных традыцый пры фарміраванні ў дзіцяці жадання працаваць.

Лістапад

Практыкум

Настаўнік пачатковых класаў

  Качура Н.Л.

4.

Тэма 4. Станоўчыя эмоцыі ў жыцці школьніка.

Эмоцыі ў нашым жыцці. Значэнне эмацыянальна-пачуццёвай сферы для фарміравання паўнавартаснай асобы. Рэкамендацыі бацькам па развіццю станоўчых эмоцый дзіцяці.

Снежань

Круглы стол

Настаўнік пачатковых класаў

Казак С.У.,

загадчык ФАПа

Груша С.Э.

5.

Тэма 5. Прафілактыка праблемных паводзін у дзяцей.

Адхіленні ў паводзінах дзяцей. Формы адыктыўных (залежных) паводзін падлеткаў (курэнне, алкагалізм, наркаманія і інш.). Прычыны залежных паводзін. Прафілактыка залежнасцей у дзіцячым асяроддзі. Роля бацькоў у папярэджанні адхіленняў у паводзінах дзяцей.

Студзень

Адкрыты форум

Настаўнік пачатковых класаў

Горбач Т.Л.

6.

Тэма 6. Выхаванне здаровага ладу жыцця малодшых школьнікаў..

Здароўе школьніка і яго поспехі ў вучобе. Фарміраванне здаровага ладу жыцця навучэнцаў малодшых класаў. Асноўныя правілы здаровага ладу жыцця: рацыянальнае харчаванне, рухальная актыўнасць, станоўчыя эмоцыі. Роля сям'і ў фізічным выхаванні дзяцей. Кодэкс сямейнага здароўя

Люты

Семінар-практыкум

Настаўнік пачатковых класаў

Качура Н.Л.

7.

Тэма 7. Працоўнае выхаванне дзяцей у сямі.

Выхаванне ў працы. Роля сям’і ў развіцці працаздольнасці вучня. Як навучыць сучаснае дзіця працаваць

Сакавік

Дыскусія

Настаўнік пачатковых класаў

Казак С.У.

8.

Тэма 8. Культура сямейных зносін.

Сутнасць сямейных зносін. Сям’я як сістэма міжасобасных узаемадзеянняў. Зносіны як працэс ўзаемаўплыву. Асаблівасці сямейных зносін.

Культура сямейных зносін. Уплыў зносін бацькоў з дзецьмі на іх паўнавартаснае развіццё. Навыкі эфектыўнай камунікацыі. Стварэнне ў сям’і атмасферы абароненасці, цяпла і любові

Красавік

Семінар-практыкум

Настаўнік пачатковых класаў

Горбач Т.Л.

9.

Тэма 9. Дзіця і камп’ютар.

Камп’ютар дома: карысць ці шкода? Камп’ютарныя гульні.

Уплыў камп’ютара на арганізм і асобу дзіцяці. Плюсы і мінусы выкарыстання камп’ютара вучнем. Як правільна арганізаваць працу навучэнца за камп’ютарам. Захаванне здароўя дзіцяці падчас працы за камп’ютарам

Май

Абмен думкамі

Настаўнік пачатковых класаў

Качура Н.Л.

 

 

 

 

ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН РАБОТЫ

БАЦЬКОЎСКАГА УНІВЕРСІТЭТА

 

IIІ ступень «Маё дзіцяпадлетак»

для бацькоў вучняў VІ—IX класаў

 

Назва раздзела, тэмы заняткаў, пералік вывучаемых пытанняў

Тэрміны правядзення

Форма

правядзення

Адказныя

1.

Тэма 1. Дзіця сярод аднагодкаў.

Дзіцячы калектыў і яго значэнне ў развіцці асобы школьніка. Патрэбнасці дзіцяці ў прызнанні і самарэалізацыі. Як дапамагчы дзіцяці наладзіць узаемаадносіны з аднагодкамі.

Верасень

Семінар-практыкум

Класны кіраўнік

6 класа

Скрунда Т.В.

2.

Тэма 2. Маральныя і культурныя каштоўнасцці сям’і.

Праблемы маральнага выхавання дзяцей у сям’і. Маральныя традыцыі і звычаі. Каштоўнасці сям’і як аснова выхавання дзіцяці.

Кастрычнік

Адкрыты дыялог

Класны кіраўнік

7 класа Маліноўская Н.І.,

Загадчык ФАПа Груша С.Э.

3.

Тэма 3. Жыццёвыя каштоўнасці падлеткаў.

Мэты падлеткавага ўзросту. Падрыхтоўка задач і іх рэалізацыя. Паспяховасць у школе як адзін з фактараў паспяховай рэалізацыі мэт.

Лістапад

Круглы стол

Класны кіраўнік 8 класа

Забэла С.У.

4.

Тэма 4. Прафілактыка праблемных паводзін падлеткаў.

Прычыны неадэкватных паводзін падлеткаў (ужыванне тытуню, алкаголю). Роля бацькоў у папярэджванні дэвіянтных паводзін падлеткаў

Снежань

Дыскусія

Класны кіраўнік 9 класа

Горбач С.В.

5.

Тэма 5. Фарміраванне здаровага ладу жыцця падлеткаў.

Падлеткавы ўзрост як фактар рызыкі для ўзнікнення шкодных звычак і залежнасцей. Фарміраванне ў школьнікаў патрэбы ў вядзенні здаровага ладу жыцця, адказнасці за сваё здароўе. Прафілактыка шкодных звычак

Студзень

Дзелавая гульня

Класны кіраўнік

6 класа

Скрунда Т.В.

6.

Тэма 6. Асцярожна: суіцыд.

Суіцыд сярод непаўналетніх. Віды і прычыны. Матывы суіцыдальных паводзін у падлеткаў. Індыкатары суіцыдальнай рызыкі.

Прафілактыка суіцыдальных паводзін

Люты

Адкрыты дыялог

Класны кіраўнік

7 класа Маліноўская Н.І

7.

Тэма 7. Як павысіць вучэбную матывацыю падлеткаў.

Стаўленне падлеткаў да навучання. Страта цікавасці да вучобы ў падлеткаў - што рабіць і як пазбегнуць. Прычыны зніжэння вучэбнай матывацыі ў падлеткавым узросце. Як зацікавіць падлетка навучаннем? Матывацыя на поспех.

Сакавік

Абмен думкамі

Класны кіраўнік 8 класа

Забэла С.У.

8.

Тэма 8. Прафесійная арыентацыя школьнікаў.

Прафесійныя навыкі і магчымасці школьнікаў. Уплыў сям’і на выбар прафесіі дзіцяці. Роля дыягностыкі ў вызначэнні прафесійных схільнасцей падлеткаў.

Красавік

Семінар-практыкум

Класны кіраўнік 9 класа

Горбач С.В.

9.

Тэма 9. Агрэсія, яе прычыны і наступствы.

Формы агрэсіўных паводзін падлеткаў. Прычыны агрэсіўнасці і яе ўплыў на ўзаемадзеянне падлетка з людзьмі, якія яго акружаюць.

Магчымыя спосабы пераадолення агрэсіўнасці ў паводзінах падлетка. Рэкамендацыі для бацькоў па прафілактыцы і карэкцыі агрэсіўных паводзін падлетка.

Май

Круглы стол

Класны кіраўнік

6 класа

Скрунда Т.В.

 

 

 

 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Родительский университет

«Культура поведения в конфликтных ситуациях»

Цель: содействовать созданию конструктивных отношений в диаде «ребенок – ребенок» через повышение психологической компетентности родителей по вопросам предупреждения и адекватного разрешения конфликтных ситуаций.

Задачи: акцентрировать внимание на понятии «конфликт», стадиях его протекания, стратегиях разрешения конфликтных ситуаций; содействовать осознанию взрослыми и детьми «ошибок» в построении взаимоотношений друг с другом; коллегиально разработать алгоритм деятельности по предупреждению и конструктивному разрешению конфликтных ситуаций с детьми, соотнести его с уже существующими моделями; способствовать развитию умения понимать и уважать чувства других людей; создать психологически комфортные условия для обмена опытом по проблеме.   

Время проведения: 60 мин.

Форма проведения: консультация

Участники: родители воспитанников дошкольной группы

 

Ход проведения

 1. Актуализация проблемы

«Уважаемые родители! Мы очень рады видеть Вас. Спасибо, что нашли время и пришли на мероприятие, тема которого звучит так «Культура поведения в конфликтных ситуациях».

 1. Теоретическая часть

Способы разрешения конфликтов выбираются каждым человеком в зависимости от его индивидуальных особенностей (неагрессивный человек скорее выберет избегание, общительный – будет искать способы договориться, вспыльчивый и импульсивный лучшей защитой считает нападение), возраста и пола. Маленькие дети, которые ещё недостаточно хорошо владеют речью, а значит, не имеют возможности договориться со сверстником, часто применяют физическую силу. Девочки (даже младшего дошкольного возраста) реже затевают драки, т.к. это осуждается обществом, в то время как мальчики либо получают меньше порицаний за агрессивное поведение, либо вообще такой способ решения конфликта одобряется взрослыми (папы учат сыновей давать сдачи, драться).

 1. Почему вообще возникают конфликты?

         Конфликт возникает на границе столкновения интересов сторон. Для конструктивного («правильного») разрешения конфликта нужно сначала определить, какие цели преследует каждая из сторон, какие интересы они имеют. Иногда этого бывает уже достаточно для того, чтобы конфликт был исчерпан. Например, мальчик постоянно пытается своим поведением задеть девочку, т.к. она ему нравится. Она будет обижаться и сердиться на него до тех пор, пока не узнает о его симпатии, после чего она по-другому уже будет воспринимать его действия. Поняв мотивы поведения собеседника, вы сможете понять, как вам с ним общаться. Возможно, ваши с ним интересы вовсе не противоречат друг другу.

         Избегание конфликта, применение силы – это всё неконструктивные способы разрешения конфликтов, т.е. разрушающие отношения. Избегая открытого «столкновения», человек способствует развитию скрытого конфликта. Открытое выяснение отношений, в отличие от скрытого конфликта, может привести к разрешению ситуации и установлению хороших взаимоотношений. Все люди иногда ссорятся, их мнения по одному и тому же вопросу расходятся. Поэтому нужно научить ребёнка договариваться, разрешать разногласия мирным путём, учитывая интересы собеседника и не ущемляя свои собственные интересы.

 1. Как научить ребёнка конструктивно разрешать конфликты?

      Во-первых, на собственном примере. Бытует такое мнение, что дети не должны видеть ссор родителей. На самом деле они не должны слышать оскорблений, повышения голоса, видеть рукоприкладства, а вот конструктивное решение конфликта в присутствии ребёнка наоборот научит его решать собственные конфликтные ситуации правильно. Если ребёнок увидел как вы поссорились, покажите ему, как нужно помириться.

       Как именно правильно мириться, какой пример показать ребёнку?

 1. Не допускайте оскорблений в адрес супруга, уважайте его личность и его право на собственное мнение. Не допускайте оскорблений в свой адрес, уважайте себя. Не оценивайте его личные качества, оценивайте поступок.
 2. Не обобщайте. Фразы типа: «Ты всегда так поступаешь», «Ты никогда меня не слушаешь» - неконструктивны. Решайте проблему настоящего момента, а не прошлого.
 3. Говорите о своих чувствах. Когда вы обижены или рассержены, вам хочется обвинить оппонента. Обвинения обычно воспринимаются людьми очень болезненно, вызывают негативные эмоции и никак не способствуют взаимопониманию. Вместо обвинения – озвучьте свои эмоции и чувства. Не используйте местоимение «Ты», оно автоматически воспринимается как попытка обвинить (когда речь идёт о каком-либо споре, противодействии). Говоря о своих чувствах – говорите от своего имени «Я расстроен, обижен, рассержен и т.д.»
 4. Чтобы уточнить, что именно вам не нравится, вызывает негативные чувства, можете перечислить действия и слова супруга, но без эмоциональной окраски. Т.е. не говорите, что человек «ужасно поступил», а просто опишите всё произошедшее как сторонний наблюдатель.
 5. Чётко сформулируйте свои пожелания. Например, «Мне хотелось бы, чтобы ты поступал так то и так то…»
 6. Будьте готовы тоже в чём-то уступить супругу, понять и его чувства, поставить себя на его место. Ожидая понимания с его стороны, будет справедливо попытаться понять мотивы его действий, его эмоции.

     В общении с ребёнком при возникновении непонимания, столкновения интересов, используйте конструктивные способы преодоления барьеров общения. Если вы требуете от ребёнка беспрекословного подчинения, то вряд ли со своими друзьями он будет вести себя правильно. В зависимости от характера, он будет либо так же всегда настаивать на своём, вести себя агрессивно, либо наоборот всегда уступать (как привык делать это дома). Поэтому, уважайте мнение своего ребёнка и даже с маленькими детьми (а тем более с подростками), при возникновении конфликта, начинайте переговоры.

 1. Начать нужно с того, что внимательно выслушать ребёнка. Может быть вас тоже переполняют эмоции и вам самим хочется высказаться, но вам необходимо помнить, что ребёнку труднее держать себя в руках. И, особенно если ребёнку меньше семи лет, вряд ли он сможет вам посочувствовать, когда у него самого внутри всё кипит. Например, ребёнок собирается отправиться гулять, а вы не разрешаете ему, т.к. он ещё не сделал уроки. Спросите его, почему он хочет пойти на улицу именно сейчас, может быть, он договорился с друзьями погулять в это время. Внимательно выслушайте его.
 2. Выскажетесь сами. Не обвиняя ребёнка, говоря от своего имени, выскажите свои опасения, эмоции. Например, так: «Я переживаю, что твои домашние задания останутся невыполненными, т.к. на это просто не хватит времени»
 3. Побуждайте ребёнка самостоятельно находить пути решения проблемы. В этом случае ответственность за принятие решения будет именно на нём, а это увеличивает шансы выполнения обещания. Например, ребёнок может предложить такие варианты:

- погулять недолго (уточните, сколько) и прийти домой, сделать уроки

- отложить прогулку, взяться сначала за домашнее задание

- сделать самое сложное задание прямо сейчас, а остальные отложить на вечер.

     Вы так же можете предложить свои варианты.

 1. Теперь нужно выбрать один, наиболее подходящий, устраивающий и вас и ребёнка вариант. Обсудите вместе все плюсы и минусы предложенных решений. Например, оптимальным вариантом может быть решение сделать часть заданий сейчас, а часть – вечером (т.к. для ребёнка это будет не слишком утомительно – он отдохнёт, прогулявшись на улице, и с новыми силами закончит домашнее задание, а также он успеет на встречу с друзьями). Велик соблазн предложить сразу самый подходящий на ваш взгляд вариант и не тратить время на обсуждения. Но это уже будет являться давлением с вашей стороны, которому ребёнок будет, скорее всего, сопротивляться. То же самое, предложенное им самим ему будет проще выполнить.
 2. Обсудите, что и как ребёнок собирается делать. Например, какое домашнее задание сделает сейчас, какое потом, сколько времени будет гулять. Это увеличит шансы на выполнение ребёнком своего обещания.
 3. Проконтролируйте реализацию вашего совместного решения. Нет никакого смысла проводить переговоры и вырабатывать план действий, если всё это останется только на словах. Ребёнку может быть просто трудно контролировать самого себя, если у него ещё недостаточно развита воля. Может быть, нужно ребёнку просто напомнить, что именно он должен сделать, может быть - помочь.

     Если ребёнок своё обещание не выполнил, выскажите своё недовольство по этому поводу («Я расстроена, что ты не выполнил то, что обещал») и напомните ему, что вы договаривались с ним «по-взрослому» и значит, доверяете ему, и надеетесь, что в следующий раз он оправдает ваше доверие.

     Такой способ решения конфликтов занимает много времени. Гораздо проще и быстрее, например, дать ребёнку указания и потребовать их выполнения или уступить ему – пусть делает по-своему. Но в результате будут постоянно ущемляться потребности ребёнка или родителя, что приведёт к негативным последствиям.

     Решая конфликты с ребёнком конструктивным способом, вы приучаете его поступать как же в конфликтах с друзьями.

      Избегая конфликтов с ребёнком, желая сохранить мир любой ценой, хорошие взаимоотношения, родители могут вырастить эгоиста, который привык всегда поступать по-своему, так, как выгодно ему и не считаться с потребностями окружающих. Всегда настаивая на своём, вы воспитаете неуверенного или агрессивного человека.

      Как же научить ребёнка самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками? (При доверительных взаимоотношениях с родителями, ребёнок сам рассказывает о ссорах с друзьями)

 1. Если вы стали свидетелем ссоры детей, не торопитесь вмешиваться (если нет угрозы применения физической силы детьми или других серьёзных последствий), дайте им шанс договориться самим. Дети сами могут научиться правильному поведению, «наказанные» чувством вины, временным разрывом отношений с друзьями. Самостоятельно принимать решения ребёнок может научиться, только если у него будет такой опыт.
 2. Если ребёнок рассказывает вам о своём конфликте с другом (или вы наблюдаете этот конфликт), не торопитесь принимать сторону одного из участников конфликта. Выслушайте ребёнка (детей), покажите, что понимаете его. Возможно, вам трудно будет понять истинные причины ссоры, т.к. внешние проявления противодействия могут казаться не адекватными внутренним переживаниям. Например, девочка сочинила песенку про летучую мышь, а мальчик (перекрикивая её песню) начал убеждать её, что мыши летать не умеют. За что, разозлившись на помешавшего её творческому процессу, мальчика, девочка ударила его. Взрослым со стороны (и самому мальчику) такая агрессия девочки совершенно непонятна. Старайтесь составить объективное представление о ситуации, пусть дети объяснят мотивы своего поведения.
 3. Позвольте детям снять напряжение, вызванное конфликтом. Пусть они выскажут свои эмоции в приемлемой форме (точно так же, как это необходимо делать взрослым). Строго, категорично пресекайте попытки ребёнка негативно оценивать оппонента, говорить в его адрес обидные слова. Подскажите ребёнку, что выражение эмоций нужно начинать со слова «Я». («Я обиделся», «я рассердился» и т.д.). Это поможет детям понять друг друга. Если взять тот же пример, девочка могла бы сказать: «Меня раздражало, что он мешает мне петь», а мальчик мог сказать: «Я хотел подсказать ей, как правильно». На высказывание своих эмоций и мнений может уйти много времени, запаситесь терпением и контролируйте процесс, что бы дети не перешли на личности.
 4. Не ищите виноватого и жертву. Дети должны усвоить, что они оба как то повлияли на развитие конфликта. Если один ребёнок повёл себя агрессивно, то значит, другой спровоцировал эту агрессию (своей агрессией или наоборот слабостью). Фраза «Оба виноваты» тоже не годится, сейчас главное – найти выход из сложившейся ситуации.
 5. Задайте детям (ребёнку) вопрос: «И что же теперь делать?». Выслушайте все предложения детей, и даже те, которые покажутся вам «неправильными». Обсудите все их плюсы и минусы вместе с детьми и выберите одно решение.

     Например, дети могут предложить

- играть по отдельности (но тогда обоим будет скучно)

- дать сдачи обидчику (но тогда он будет обижен)

- мальчик может тоже сделать что-нибудь «неправильное», например, сочинить небылицу

- попросить друг у друга прощения

 1. Обсудите детали этого решения - что именно и когда каждый должен сделать и сказать.

     Когда дети сами ищут выход из сложившейся ситуации и приходят к общему мнению, то они выполняют свои договорённости, делают выводы и учатся конструктивному общению.

     Если вас беспокоит, что у ребёнка постоянно происходят конфликты, то обратите внимание на стиль вашего общения с ребёнком и со своим супругом. Обсуждайте с ребёнком его взаимоотношения со сверстниками, побуждайте его рассуждать на тему дружбы. Читайте ему сказки и рассказы о дружбе, смотрите фильмы о настоящих друзьях. И ваш ребёнок обязательно научится дружить.

  

Воспитатель дошкольного образования

первой квалификационной категории                                 С.И.Вашкевич

 

 

Родительский университет

"Осторожно: суицид!"

Цель: познакомить родителей с проблемой суицида в подростковой среде, оказать профилактическую помощь родителям.

Задачи:

- расширить знания родителей о причинах, признаках и характере подросткового суицида;

- предоставить возможность родителям задуматься и оценить взаимоотношения со своим ребёнком;

- формировать представления о разных способах выражения любви к ребёнку;

-  воспитывать уважение к личности подростка и понимание к его проблемам;

- предложить рекомендации родителям по профилактике подросткового суицида.

Целевая аудитория – родители обучающихся 5-8 классов.

 

Ход мероприятия

І. Сообщение цели мероприятия. Мотивация.

 - Добрый вечер, уважаемые родители! Я рада приветствовать Вас! Сегодня проводится наша встреча, посвящённая безопасности жизни детей, предстоит обсудить проблему суицидов в подростковый период. Статистика показывает, что именно подросткам свойственны различные типы суицидального поведения. Я познакомлю вас с информацией по данной проблеме с помощью презентации.

 

 1. II. Реализация поставленной целей.

Вступительное слово.

Когда нам, взрослым людям, становится по-настоящему страшно? Чаще всего тогда, когда мы соприкасаемся со смертью человека. Особенно страшно, когда гибнут дети, добровольно расставаясь с жизнью. За последние годы суицид подростков возрос на 60%. Практика показывает, что покушающиеся на свою жизнь, как правило, дети из неблагополучных семей.

Привести к суициду могут экономические проблемы в семье, безнадёжность, ранняя потеря родителей или утрата с ними взаимопонимания, болезнь матери, уход из семьи отца.

Тяжёлые переживания, связанные с поиском и признанием себя как личности и индивидуальности, могут перейти в состояние депрессии, которая может привести к возникновению суицидальных намерений. Хотя, обратите внимание, что депрессивная модель мира подростка часто формируется на основе семейных ценностей. Для ребенка любого возраста определяющую роль играет ситуация в семье, то есть то состояние, в котором пребывают родители, и те взаимоотношения, которые возникают внутри семьи.

Суицидальное поведение - это ответ на глубинные переживания, а они связаны с тем, что по-настоящему актуально. Чем младше ребенок, тем в большей степени он внедрен в жизнь семьи, тем больше своим суицидом он «дебатирует» именно с семьей.

Итак, подростковая депрессия. Данное состояние может проявляться в виде следующих симптомов: потеря интереса к жизни и способности получать удовольствие, изменение аппетита и веса, потеря энергии, изменение продолжительности сна, активности, мысли о смерти, суицидальные намерения или попытки, снижение успеваемости или изменение отношения к школе, соматические жалобы, агрессивность.

Также причиной покушения на самоубийство может быть депрессия, вызванная потерей объекта любви, сопровождаемая печалью, подавленностью, потерей интереса к жизни и отсутствием мотивации к решению насущных жизненных задач. Иногда депрессия может и не проявляться столь явно: подросток старается скрыть её за повышенной активностью, чрезмерным вниманием к мелочам или вызывающим поведением - правонарушениями, употреблением ПАВ, беспорядочными сексуальными связями. Риск самоубийства более высок среди тех, кто пристрастился к наркотикам или алкоголю.

Многим, склонным к самоубийству подросткам свойственны высокая внушаемость и стремление к подражанию. Когда случается одно самоубийство, оно становится сигналом к действию для других предрасположенных к этому подростков.

Суицид может быть непосредственным результатом душевной болезни. Некоторые подростки страдают галлюцинациями, когда чей-то голос приказывает им покончить с собой. Эти дети должны наблюдаться у специалиста - психиатра. Нередко совершаются попытки суицида без тяжелых медицинских последствий. Подростки и не скрывают, что не собирались умирать, а хотели отвлечь родителей, или, наоборот, привлечь чье-то внимание, или кого-то наказать, демонстрируя суицидальные намерения. Но к несчастью, такие демонстрации нередко бывают переигранными.

         Особенности подросткового суицида:

           - суициду могут предшествовать непродолжительные конфликты в сферах близких отношений (в семье, школе, группе). Конфликт воспринимается подростком как крайне травматичный, вызывая внутренний кризис и драматизацию событий;

           - или наоборот, суицидальный поступок воспринимается подростком в романтически-героическом ореоле: как смелый вызов, как решительное действие, как мужественное решение и т.п.;

           - суицидальное поведение демонстративно, в нем есть признаки «игры на публику»;

         - суицидальное поведение регулируется скорее порывом, аффектом, в нём нет продуманности, взвешенности;

         - средства самоубийства выбираются неумело (прыжок с балкона второго этажа, малотоксичные вещества, тонкая веревка и т.п.);

           - у подростков не сформировано понимание смерти. В их понимании смерть не означает бесповоротное прекращение жизни. Ребёнок думает, что всё можно будет вернуть назад.

Хочу обратить ваше внимание на следующий момент: если человек серьёзно задумал совершить самоубийство, то обычно об этом нетрудно догадаться по ряду характерных признаков, которые можно разделить на 3 группы: словесные, поведенческие и ситуационные.

         Поведенческие признаки:

 1. Раздавать другим вещи, имеющие большую личную значимость, окончательно приводить в порядок дела, мириться с давними врагами.
 2. Демонстрировать радикальные перемены в поведении, такие, как:

         – в еде - есть слишком мало или слишком много;

         – во сне - спать слишком мало или слишком много;

         – во внешнем виде - стать неряшливым;

         – в школьных привычках - пропускать занятия, не выполнять домашние задания, избегать общения с одноклассниками; проявлять раздражительность, угрюмость; находиться в подавленном настроении;

         – замкнуться от семьи и друзей;

         – быть чрезмерно деятельным или, наоборот, безразличным к окружающему миру.

 1. Проявлять признаки беспомощности, безнадежности и отчаяния.

Словесные признаки:

         Человек, готовящийся совершить самоубийство, часто говорит о своём душевном состоянии. Он или она могут:

         1.Прямо и явно говорить о смерти:  «Я собираюсь покончить с собой»;  «Я не могу так дальше жить».

 1. Косвенно намекать о своем намерении: «Я больше не буду ни для кого проблемой»; «Тебе больше не придется обо мне волноваться».
 2. Много шутить на тему самоубийства.
 3. Проявлять нездоровую заинтересованность вопросами смерти.

         Ситуационные признаки

         Человек может решиться на самоубийство, если:

 1. Социально изолирован (не имеет друзей или имеет только одного друга), чувствует себя отверженным.
 2. Живет в нестабильном окружении (серьезный кризис в семье - в отношениях с родителями или родителей друг с другом; алкоголизм - личная или семейная проблема);
 3. Ощущает себя жертвой насилия - физического, сексуального или эмоционального.
 4. Предпринимал раньше попытки суицида.
 5. Имеет склонность к самоубийству вследствие того, что оно совершалось кем-то из друзей, знакомых или членов семьи.
 6. Перенес тяжелую потерю (смерть кого-то из близких, развод родителей).
 7. Слишком критически настроен по отношению к себе.

         Если вы обратили внимание на то, что человек проговаривает, или во внешнем виде проявляет те признаки, о которых говорилось выше, нужно обязательно побеседовать с ним, скорее всего у него есть проблемы, разрешить которые он не в состоянии. Попытайтесь убедить подростка обратиться к специалистам (психолог, врач). В противном случае обратитесь к ним сами, чтобы вместе разработать стратегию помощи.

Сейчас вы получите Памятку для родителей с конкретными рекомендациями по профилактике суицидального поведения подростков, содержание Памятки можно изучить дома.

Продолжу наш разговор словами Василия Александровича Сухомлинского:«Люди - это самое интересное и прекрасное, что есть в жизни. Чтобы общаться с ними, надо учиться делать шаг им навстречу, предавая контакту все новые формы и оттенки».

Уважаемые родители, мы переходим к следующей части нашей встречи.

- Скажите, вы любите играть? (ответы участников мероприятия).

- Желающих поиграть попрошу выйти сюда. Мне нужно 4 человека.

Проводится игра «Подарки».

Необходимые материалы: комнатный цветок, шоколад, пачка салфеток, семечки, ручки, листы бумаги, три шкатулки, роза.

         Ведущий: У меня есть четыре небольших подарка (выкладывает шоколад, пачку салфеток, семечки и розу). Попрошу Вас взять ручки, листы бумаги и присесть. Напишите на листках своё имя и тот подарок, который вы бы хотели получить. Сложите листочки и передайте их мне.

         После того как участники написали записки, ведущий вручает невпопад каждому из них подарок за участие в игре.

         Обсуждение:

         - скажите, кто получил тот подарок, который хотел?

         - что вы чувствовали, когда ваше желание и подарок совпали?

         - что вы чувствовали, когда ваше желание и подарок не совпали?

В моей жизни тоже были такие ситуации, когда мне на праздник дарили не то, что мне хотелось бы получить. Эту шкатулку (показываю первую) мне подарили ещё в детстве на день рождения, эту (показываю вторую) мне подарили, когда я уже работала в школе на день учителя, а эту (показываю третью) мне привезли с моря. А мне так хотелось, чтобы мне подарили цветы. Я очень их люблю.

         Давайте сделаем вывод: неоправданные ожидания наталкивают на мысль, что вас не понимают, не учитывают  или не знают наших интересов. И если такая ситуация повторяется несколько раз – это лишь подтверждает мнение, что вас не любят, вами не дорожат. Почему? Потому, что не понимают, что вам нужно, что вас порадует.

         Наша любовь к детям – это безусловный подарок, который мы дарим каждый день.

         Письменное задание для всех родителей.

         Необходимые материалы: ручки, листы бумаги. Время выполнения задания 3-4 мин.

Участникам предлагается письменно ответить на вопрос: как ваш ребёнок понимает, что вы его любите? По каким нашим действиям дети это понимают? Ответы родителей собираются. На данном этапе результаты этого задания не обсуждаются, они будут проанализированы при оценке результативности данного мероприятия.

Информирование родителей о языках любви.

         Каждому родителю раздаётся распечатка Приложения № 1 «Дети и языки любви».

Мы дарим детям любовь, и формы любви, как и подарки, бывают разные. Существуют несколько языков любви. Известный консультант в сфере супружеских отношений Гэри Чепмэн выделяет пять основных языков любви: слова поощрения, прикосновение, время, помощь, подарки. Подробно о каждом языке любви вы сможете прочитать в Приложении № 1, которое вам раздали, его можно взять в качестве подарка себе.

Информирование: как определить язык любви ребёнка.

Необходимые материалы: распечатка Приложения № 1 «Дети и языки любви». Ведущий рассказывает, как можно определитьязык любви ребёнка, используется информация Приложений № 1, 2.

         Обсуждение:  что произойдёт с вашим ребёнком, если он не найдёт подтверждения, что вы его любите? Мнения родителей записываются кратко на доске. Делаем вывод.

Мне очень понравилась одна метафора: «Каждый ребёнок – это сосуд, который нужно наполнить любовью». Ребёнок жаждет любви. И когда он её чувствует, он развивается нормально. А как чувствует себя ребёнок, когда сосуд пуст? Чаще всего дети совершают проступки, когда «сосуд любви» пуст. Случаются трагедии, когда подростки ищут любовь не там, где они могли бы её найти.

Работа в парах «Определи язык любви».

Необходимые материалы: конфеты по две штуки каждого сорта, находятся в непрозрачном  мешочке, ручки, ситуации.

Сейчас мы более подробно рассмотрим каждый из языков любви. А сделаем это в необычной форме. Я подойду к каждому из вас, а вы достанете из этого мешочка себе конфету, тем, у кого одинаковые конфеты нужно сесть рядом в пару.

Итак, у нас произошло перемещение и получились новые пары. Прослушайте задание: определите, на каком языке любви говорит ребёнок, впишите его в графу рядом. Вниманию родителей предлагаются ситуации.

 

         Язык любви ребёнка

1

«Я не уверен, что мои родители любят меня. Они никогда не делали мне сюрпризов, как родители Паши, они покупают то, что мне не надо, не знают, что бы я хотел даже на мой день рождения»

?

2

«Вы никогда не помогаете мне делать домашнюю работу, вот почему у меня плохие отметки»

?

3

«Вчера мама сказала, что я безответственный и что, если я не изменюсь, я никогда не поступлю в колледж. Она говорит, что я неповоротливый и невежливый»

?

4

«Когда я пытаюсь поговорить с тобой, ты никогда не уделяешь мне внимания. Ты то шьёшь, то читаешь книгу, то работаешь, то смотришь телевизор. Ты всегда чем-то занята. У меня такое чувство, словно я тебе мешаю. Когда пытаюсь поговорить с тобой, мне хочется, чтобы иногда ты просто посидела со мной и поговорила, ничего больше не делая в это время»

?

5

Двенадцатилетний Паша спрашивает: «Папа, когда мы пойдём в поход?»

?

6

Мария, 15 лет: «Мой папа больше не обнимает меня, как раньше. Но мне не хватает его объятий. Они заставляют меня чувствовать себя особенной».

?

Обсуждение ответов к ситуациям.

Ведущий: читает родителям отрывок из книги Г.Чепмэна «Пять путей к сердцу подростка»:

«Реальное положение вещей заключается в том, что, если родители и другие уважаемые подростком взрослые не удовлетворяют его потребность в любви, подросток будет искать её у других людей. 1 октября 1997 года Люк Вудхэм убил свою мать  и открыл огонь в школе, убив троих и ранив семь человек.

Позже он рассказал корреспонденту программы новостей, что чувствовал себя изолированным и отверженным в своём обществе, поэтому легко согласился вступить в компанию молодых людей, провозглашавших себя сатанистами. Он сказал: «Всю жизнь я чувствовал себя изгоем. Наконец-то я нашёл людей, которые захотели быть моими друзьями».

Гарбарино, долгие годы пытавшийся понять подростков-преступников, делает вывод: «Ничто не кажется человеку страшнее, чем отвержение, жестокость и отсутствие любви».

Любовь -  наша основная эмоциональная потребность, и, когда другой человек удовлетворяет её, мы испытываем к нему тёплое эмоциональное чувство. Эмоциональный климат семьи может в значительной степени измениться, если все члены семьи научаться говорить на «родных языках любви» друг друга. Давайте наполнять сосуды, говорить на доступном для вашего ребёнка языке.

 

ІІІ.Рефлексия: методика «Неоконченные предложения».

Необходимые материалы: ручки, бумага.

Закончите предложения:

 «Вначале мероприятия я чувствовал (а)….»,

«Сейчас я чувствую……»,

«Я уверен (на), что ….»,

«Я понимаю, что…»

«Теперь я знаю…»

«Информация, полученная в ходе мероприятия мне…..»

«Думаю, что…».

Семья и школа – два социальных института, имеющих значительное влияние  на детей. Наше воздействие будет тем эффективнее, чем полнее и глубже мы будем использовать свои возможности.

Спасибо всем за внимание! А сейчас, давайте поблагодарим друг друга аплодисментами. Мы заслужили их. Всего вам доброго! Спасибо всем за участие, общение, взаимодействие. Всего вам доброго!

 

 

 

 

                                              Приложение № 1

Дети и языки любви

Язык любви 1: «Слова поощрения»

Марк Твен как-то сказал: «Добрым словом я могу питаться два месяца». Если понимать это буквально, то, чтобы наполнить его сосуд любви, хватило бы шести слов в год. Свою любовь мы можем выразить, поддерживая друг друга словами. Мудрец Соломон писал: «Смерть и жизнь – во власти языка». Похвала и благодарность всегда помогут вам выразить любовь. И лучше облечь их в простые искренние слова.

Например: «Как тебе идёт этот наряд». «Ты – моё солнышко». «Я вчера сидел за письменным столом и думал: «Как я скучаю по своей дочурке!» «Какой молодец, помыл посуду!» «Спасибо, что вынес мусор».

Не пользуйтесь похвалой, чтобы добиться своего. Это не любовь. Хвалит детей, чтобы доставить им радость. И всё-таки таков закон: когда нас хвалят, мы благодарны, и нам, скорее всего, захочется выполнить любую просьбу. 

Другой диалект этого языка – ободряющие слова. «Ободрять» значит «придавать бодрость, мужество». Бывает, в той или иной области мы чувствуем себя неуверенно. Нам не хватает смелости, и это часто мешает добиться того, чего бы мы хотели и к чему у нас есть способности. Возможно, ваш ребёнок ждёт, чтобы вы поддержали и ободрили его.

Добрые слова. Любовь добра. И если мы хотим рассказать о ней, нужно выбирать добрые слова. Просьбы. Любовь просит, а не требует.

Язык любви 2: «Время»

Проводить с ребёнком время – значит отдавать ему всё ваше внимание. Если он ещё мал, вы можете, сидя на полу, катать с ним мячик. С ребёнком постарше – играть в куклы, машинки, строить замки в песочнице. Возможно, вы думаете: не пристало серьёзному человеку заниматься такой ерундой. Постарайтесь понять, сейчас вы не хотите войти в его мир, потом он сам не впустит вас туда. Ребёнок взрослеет, у него появляются новые интересы. Пусть они станут и вашими. Ему нравится баскетбол – он должен понравиться и вам, играйте с ним, водите его на матчи. Он играет на пианино – сядьте рядом, когда он занимается, и слушайте. Если вы внимательны к ребёнку, он чувствует, что важен для вас, что вам приятно быть с ним.

Многие не помнят, что говорили им в детстве родители, но помнят, что те делали.

Язык времени, как и предыдущий, объединяет множество диалектов. Один из самых распространённых – беседа. Этим словом обозначают доверительный дружеский разговор; обмен мыслями, чувствами, желаниями.

Язык времени включает ещё один диалект – совместные занятия. Вместе мы можем делать всё, что интересно хотя бы одному из нас. Неважно, что вы делаете, важно – для чего вы это делаете. Цель - быть вместе.

Язык любви 3: «Подарки»

На этом языке любви говорят все родители. И многие считают, что он единственный. Загляните в магазин игрушек, и вы убедитесь: если средства позволяют, детей заваливают подарками. Одному кажется, что это лучший способ выразить любовь. Другой хочет дать ребёнку всё, о чём сам мечтал в детстве. Однако если ребёнок не говорит на этом языке, никакие подарки не заставят его почувствовать вашу любовь.

Если подарки быстро надоедают ребёнку, если он не бережёт их, если никогда не похвалит новую игрушку и даже забывает сказать спасибо, вряд ли подарки – его родной язык. Напротив, если ребёнок благодарит вас, если показывает,  подарок приятелям и хвалит вас, если хранит его на видном месте, подолгу с ним играет, наверное, это его родной язык. Как быть, если подарки – родной язык вашего ребёнка, а вы недостаточно обеспечены? Помните, «дорог не подарок, дорого внимание». Для ребёнка самодельные игрушки иногда дороже игрушек, купленных в магазине. Часто малышам больше нравится играть с коробочкой, в которой лежал подарок, чем с ним самим.

Подарок – это не плата за оказанную ребёнком услугу, он дарится потому, что родитель хочет поделиться своей безусловной любовью с ребёнком. Его вручение должно сопровождаться определённой церемонией. Вы можете подбирать сломанные игрушки и вместе с ребёнком чинить их. Дарить подарки могут не только богатые.

Язык любви 4: «Помощь»

О маленьком ребёнке нужно заботиться всё время. Без нашей помощи он погибнет. Родители кормят его, купают, пеленают, стирают и гладят ползунки. Всё это требует много сил. Ребёнок подрос – появляются новые заботы: собрать завтрак, отвести в школу, проверить домашние задания. Обычно дети воспринимают эти хлопоты как должное. Но некоторые видят в них любовь.

Если ребёнок благодарит вас за любую мелочь, которую вы сделали для него, значит, ваша забота ему важна. Помощь означает любовь. Он радуется, что вы помогаете ему с уроками не только из-за отметок. Он говорит себе: «Меня любят». Вы чините ему велосипед, он счастлив не только потому, что снова сможет кататься. Если ребёнок во всём старается помочь вам, возможно, помощь – его родной язык.

 

Язык любви 5: «Прикосновения»

Все мы знаем, как важны для детей прикосновения. Младенцы, которых часто берут на руки, развиваются быстрее, чем те, которые не знают ласки, - утверждают врачи. Малышей держат на руках, укачивают, целуют, обнимают. Задолго до того, как они узнают слово «любовь», они любовь чувствуют. Ребёнку хочется ласки. С подростком сложнее. Ему может не нравиться, что его целуют, как маленького, особенно если рядом приятели. Если он отталкивает вас, это вовсе не значит, что прикосновения ему не нужны.

Если подросток то и дело берёт вас за локоть, пытается в шутку бороться и каждый раз, когда вы проходите мимо, хватает вас за ногу, - значит, прикосновения важны ему.

 

 

Приложение № 2

Как обнаружить,

какой из языков любви «родной»

для вашего ребёнка

Во-первых, задавайте ему вопросы.

Многие родители говорят, что дети в подростковом возрасте неохотно отвечают на вопросы, скорее ворчат, чем беседуют. Но на самом деле единственный реальный способ обнаружить, что думает подросток, - это заставить его сформулировать свои мысли и чувства. Ребёнок выскажет свои мысли скорее, если вы будете задавать ему вопросы.

         Во-вторых, внимательно наблюдайте за поведением ребёнка. Смотрите, как он выражает любовь и уважение к другим. Большинство людей имеют тенденцию использовать в общении свой собственный «язык любви».

         Следите, на что ребёнок жалуется, - это ключ к его родному языку.

         В-третьих, экспериментируйте со всеми пятью языками и наблюдайте за реакцией ребёнка, подростка. Одну неделю практикуйте больше прикосновений, другую – слова поощрения и т.д.

         Другой эксперимент – позволить ребёнку выбрать между двумя возможностями. Запомните его выбор. Например, отец говорит своему 13-летнему сыну: «У меня сегодня днём будет два часа свободного времени. Чтобы ты хотел: вместе запустить змея или пойти купить батарейки для твоего фотоаппарата?» Запоминая выбор ребёнка, вы скоро составите представление о его «родном языке любви».

 

Приложение № 3

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ

по профилактике суицидального поведения подростков

 1. Родителям важно беседовать со своими детьми, интересоваться не только отметками в школе.
 2. Необходимо создать благоприятный климат общения в семье.
 3. Взрослому важно помнить, что проектировать надо будущее ребёнка вместе с ним, а не своё собственное будущее.
 4. Учите ребёнка решать проблемы, а не избегать их.
 5. Учите ребёнка с раннего детства принимать ответственность за свои поступки и решения, предвидеть последствия поступков; формируйте у него потребность задаваться вопросом: «Что будет, если…».
 6. Прививайте навыки общения ребёнку.
 7. Воспитывайте у ребёнка привычку рассказывать родителям не только о своих достижениях, но и тревогах, сомнениях, страхах.
 8. Чаще объединяйтесь с ребёнком в каком-то деле, пусть и незначительном. Для ребёнка важна солидарность, сопричастность с взрослым.
 9. Ни в коем случае не оставляйте нерешенными проблемы, касающиеся

сохранения физического и психического здоровья ребёнка.

 1. Не запаздывайте с ответами на его вопросы по различным проблемам физиологии.
 2. Не иронизируйте над ребёнком, если в какой-то ситуации он оказался слабым физически и морально, надо помочь ему и поддержать его, указать возможные пути решения возникшей проблемы.
 3. Не раздражайте подростка постоянными нотациями, указаниями, нравоучениями, они раздражают и обижают детей.
 4. Обсудите с ним работу служб, которые могут оказать помощь в ситуации, сопряжённой с риском для жизни; запишите соответствующие номера телефонов.
 5. Доведите до сведения ребёнка информацию о возможностях детского телефона доверия.
 6. Превентивная мера суицида – любовь. Приязнь. Подросток должен знать: пусть все осудят, весь мир, но я домой прихожу, и меня любят.

Это даёт желание жить.

 1. Помните, что каждый ребёнок - особенный. У каждого ребёнка есть определённые способности. Помогите ему поверить в себя, найти то, что у него получается.

 

 

 

 

 

Родительский университет

«Роль отца в воспитании детей»

Цель: привлечение отцов к процессу воспитания ребенка в семье.

Задачи: обратить внимание родителей на важность вовлечения отца в процесс воспитания ребенка, дать практические советы для решения данной проблемы; развивать представления отцов о формах проведения времени с детьми; воспитывать

Форма проведения: семинар-практикум

Участники: родители воспитанников дошкольной группы

Оформление и дополнительные средства: выставка детских рисунков, выставка педагогической литературы по теме, памятка. “Заповеди для отцов”,  Пословицы и поговорки:

“Быть хорошим отцом – подлинный талант”,

“Что делает отец, то старается делать и сын”,

“Один добрый пример лучше ста слов”,

“Дитятко что тесто – как замесили, так и вырастет”,

“Строгость отца - прекрасное лекарство: в нем больше сладкого, нежели горького”,

“Самое большое, что может сделать отец для своих детей – это любить их мать”.

Девиз: "Ни один мужчина не может стать хорошим отцом, пока не научиться понимать своего сына!" (Сухомлинский)

Ход проведения

 1. Актуализация проблемы

Добрый день, уважаемые папы.  Изучая проблемы воспитания, мы обратили внимание на то, что меньше всего изучена проблема авторитета родителей, в частности отца. Мужчина в современном мире перестает быть главой.  Эта роль переходит к женщине, что неизбежно влечет за собой изменение ее психологического облика. Отцовская роль по сравнению с материнской не может быть главенствующей или подчиненной. Родительские роли равноправны, но не одинаковы.

  Тема сегодняшнего мероприятия «Роль отца в воспитании детей».

 1. Авторитет отца и его влияние на развитие личности ребенка.

Авторитет отца влияет на развитие личности ребенка. Для сына отец-образец,  с которого он сознательно  или неосознанно копирует поведение, а перенятое  в раннем детстве нередко остается на всю жизнь. Для дочери отец – первый образец мужчины, первый пример положительного  мужского  поведения.

Ряд факторов способствовал и способствует тому, что значение отца в семье, авторитет мужчины постоянно снижается. Сейчас, когда практически все молодые женщины работают и зарабатывают не меньше мужа, когда, по крайней мере, в городах исчезли заботы о дровах, воде, огороде, заготовках на зиму и ремонте, сложилась ситуация, что и жена, и особенно дети никогда не видят мужчину в деле, за работой. То же, чем занимается он на производстве, им в деталях неизвестно.

          Пример отца в семье всегда оказывает (другой разговор – положительное или отрицательное) влияние на формирование у детей обоего пола образа Мужчины – мужа и отца. Сын усваивает свою линию поведения, в том числе и с лицами противоположного пола; дочь – как возможный идеал будущего супруга или зарекается вообще когда бы то ни было выходить замуж. И поэтому-то отец в ответе за счастливое (или несчастливое) семейное будущее собственных детей.

 1. Практическая часть.

Все мы сегодня призываем друг друга к взаимопониманию, которого в нашей жизни очень не хватает. А уж взаимопонимание родителей и детей – основа основ. Поэтому, старшим надо знать, чем живут и о чем говорят младшие. Конечно, чтобы достигнуть взаимопонимания людям разных возрастов надо уметь сделать шаг навстречу. И делает его всегда тот, кто умнее, великодушнее, доброжелательнее. А если вы хотите проверить насколько хорошие вы родители, достаточно ли терпеливы и упорны, воспитываете ли своего ребенка с любовью, ответьте на вопросы теста (приложение №1). Обсуждение результатов анкеты.

 1. Беседа с родителями.

- Скажите, пожалуйста, а как же быть с теми детьми, которые вообще не знают, где их папа и кто он?  

- Да, это самое сложное, ведь такого ребенка очень легко травмировать. С такими семьями и детьми мы проводим предварительную работу. Вызываем дедушку или дядю, если такие есть в семье и дети с ними дружат. Осторожно беседуем с ребенком о том, что можно помечтать о том, какого бы папу ты хотел иметь. Вот, например, в соседнем саду два мальчика без пап, и один из них готовил альбом для своего дяди, а другой для папы, о котором он мечтает. Представьте, эти мальчики скоро вырастут, и сами станут отцами. Если они не будут знать, каким должен быть отец, какими папами они станут? Ведь в полноценной семье сын учится у отца, а этим мальчикам не у кого учиться. Может быть, поэтому у нас так много матерей одиночек, что семейное воспитания у нас практически отсутствует. Мы надеемся, что после наших занятий у детей появляется чувство ответственности за свои настоящие и будущие семьи.

 1. Рефлексия.

Закончите предложения:

- Для меня было неожиданным, новым …

- Я задумался сегодня о …

- Я бы провел встречу…

    На выставке детских рисунков вы  заметили, что на рисунках изображены портреты пап. Я предлагаю вам узнать себя в рисунке. Проанализировав работы детей, я выяснила, что некоторым из вас надо подумать о своих взаимоотношениях с ребенком. Дело в том, что психологи уверяют, что если ребенок изобразил деформированную фигуру, глаза – пустые глазницы, агрессивную позу человека – это говорит о том, что между рисующим и изображенным на рисунке существует некоторая враждебность. Если на рисунке отсутствуют руки, ноги (руки за спиной). Это говорит о чувстве неполноценности, которое испытывает ребенок, находясь рядом с вами. Если присутствуют темные цвета, интенсивно затушеваны волосы, линии жирные, преувеличенное внимание к деталям. Это говорит о тревожности в ваших взаимоотношениях. Выделенное лицо, руки в оборонительной позе – трудности в общении. Яркий рисунок, отсутствие штрихов, хорошее качество линий убеждает нас в благоприятной семейной ситуации.

          Воспитать трудолюбивого и духовно богатого, социально адаптированного человека надо! Воспитать детей такими, чтобы они были счастьем и гордостью семьи, сада,  школы, страны, трудно! Но преодолеть эту трудность и воспитать настоящего человека прекрасно!

Успехов вам в воспитании ваших детей. Воспитатель предлагает отцам памятки. (Приложение №2)

 Приложение №1

Тест «Какой вы воспитатель?»

 1. Есть ли у вашего ребенка детская комната или свой «уголок»? да – 5, нет – 1.
 2. Уделяете ли вы ребенку внимание каждый день? Да – 5, иногда – 3, никогда – 1.
 3. Вы терпеливы, когда ребенок плохо ест, капризничает, не хочет готовить уроки? Да – 5, иногда – 3, никогда – 1.
 4. Умеете ли прощать детские шалости? Да – 5, иногда – 3, никогда – 1.
 5. Пользуетесь ли телесными наказаниями? Да – 5, иногда – 3, никогда – 1.
 6. Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок всем с вами делился? Да – 5, иногда – 3, никогда – 1.
 7. Ваш ребенок послушен? Всегда – 5, иногда – 3, нет – 1.
 8. Если вы что-то запрещаете ребенку, то объясняете ему причину запрета? Да – 5, иногда – 3, никогда – 1.
 9. Требуете ли вы от ребенка беспрекословного и неукоснительного соблюдения всех обязанностей, которые он должен выполнять? Да – 5, иногда – 3, нет – 1.
 10. Следите ли вы за специальной педагогической литературой? Да – 5, иногда – 3, нет – 1.

От 10 до 23 – у вас должны быть большие трудности в воспитании детей. И чем меньше вы набрали очков, тем в большей степени это проявляется. Вам нужно немедленно и коренным образом изменить методы воспитания.

От 24 до 37 – ваши взгляды на воспитание в основном правильны, но все же ваш ребенок требует больше заботы и внимания.

От 38 до 50 – вы прекрасный воспитатель, у вас достаточно терпения и доброжелательности, а это очень важно.

  Приложение №2

Памятка. “Заповеди для отцов”

 1. Не унижайте ребенка.
 2. Не морализируйте.
 3. Будьте во всем ему авторитетом.
 4. Всегда чутко слушайте ребенка.
 5. Избегайте в общении с ним выражений, которые вызывают у него неприятие, ненависть.
 6. Не вымогайте обещаний.
 7. Не потакайте.
 8. Относитесь к ребенку как к личности.
 9. Будьте строгими и добрыми, ибо “Строгость отца – прекрасное лекарство: в нем больше сладкого, нежели горького”.

 

Источник: https://ped-kopilka.ru/blogs/blog74791/roditelskoe-sobranie-42419.html

 

 

Воспитатель дошкольного образования

первой квалификационной категории                                                                              С.И.Вашкевич

 

 

Дзяржаўная ўстанова адукацыі

“Гурнаўшчынскі вучэбна-педагагічны комплекс

дзіцячы сад – базавая школа Клецкага раёна”

 

 

 

Адкрыты форум

“Прафілактыка

праблемных паводзін у дзяцей”

 

 

Падрыхтавала

Горбач Т.Л.

 

 

 

                                                                        Я не верю, что жизнь человека предопределяется его детством. Я думаю, что существует ещё очень важные периоды: отрочество, юность…

Ж. П. Сартр.

 Задачи:

 1. Помочь родителям понять значение в жизни ребенка физиологических и психологических изменений, обратить внимание на собственное поведение в этот период.
 2. Обсудить определенные правила поведения детей в период полового взросления детей.

 Ход собрания.

 1). Вступительное слово.

Уважаемые Папы и Мамы!

Ваш ребенок входит в пору своего физиологического взросления. Этот период раннего отрочества ещё можно назвать периодом гадкого утенка, периодом неприязни и неприятия себя, периодом отрицаний и страданий. Это вносит определенные изменения в его характер, взаимоотношения с окружающими людьми и сверстниками. Очевидное физическое взросление меняет взгляды ребенка на жизнь, его ценностные ориентиры.

Дети переживают этот период по-разному: кто-то бунтует, открыто протестует, кто-то страдает молча, уйдя в себя и тихонько глотая слезы. Однако и в одном, и в другом случае детям нужна поддержка, внимание и забота. Они должны ощущать, что родные и близкие люди понимают их проблемы, стараются ответить на те вопросы, которые у них возникают.

Значение семьи для вашего ребенка в этот период времени очень важно. Ему как никогда нужны ваше тепло, понимание и доверие.

«Быль о Золотом Ключике».

        У родителей в руках находится поистине золотой ключик – ключик от детского сердца, ключик от души ребёнка. Как легко выронить этот ключик и перестать понимать собственного ребёнка. Как трудно подобрать ключик к детскому сердцу и душе ребёнка.  Родители, внимание! Это – не сказка. Это «Быль о золотом ключике». Быль, которая происходит с вами и вашим ребёнком здесь и сейчас.

Просто мысль: Золотой ключик к детскому сердцу и душе ребёнка, подобранный родителями своевременно и правильно – это ключ к пониманию того, что происходит с ребёнком и вокруг него.

Просто пожелание: Желаю вам правильно подобрать ключик к своему ребёнку и, никогда не выпускать сей драгоценный предмет из собственных рук.

Почти философская рассуждалка: Незнания родителей не освобождают их от ответственности. От их родительской ответственности за растущего человека. Однако, знания не освобождают родителей от ответственности тем более.

Просто призыв: Родители! Так и знайте! Никто мешает вам знать, что происходит с вашим ребёнком и вокруг него.

Просто пожелание: Смотрите во все глаза, уважаемые родители! Слушайте во все уши! Чувствуйте во все чувства! Предвосхищайте и предвидьте во всё своё родительское предвидение! И действуйте во всё своё разумное и продуманное родительское действие! 

Статистика, которую вы, родители,  должны знать:

 • Подростковый период характеризуется высоким уровнем тревожности, озабоченности и неудовлетворенности своей внешностью.
 • В этот период жизни к нелюбимым чертам характера ребята относят физические характеристики.
 • 30% мальчиков и 20% девочек в возрасте 11-12 лет испытывают беспокойство по поводу своего роста.
 • 60% девочек беспокоятся по поводу лишнего веса. В действительности лишь 16% от этого числа склонны к ожирению и тучности.
 • Мальчики и девочки, достигшие раньше других физической зрелости, обладают более высоким социальным статусом в детском коллективе.
 • В этот период времени девочки больше стремятся к личной свободе и независимости.
 • Начиная с 11 лет, увеличивается конфликтность подростков.
 • Большинство подростков отдаляется от родителей, предпочитая группу сверстников, компании дворовых ребят.

Уважаемые взрослые! Если вы заметили что-то неладное с вашим ребёнком  - ребенок курит, выражается нецензурно, пьет или того хуже увлекся дурной компанией и наркотиками, дуйте во все возможные свистки, бейте во все барабаны тревоги и вообще включайте пожарную сирену, поднимая всех  и все на ноги. Внимание, мудрые взрослые! А чтобы не упустить момент не самых лучших подростковых изменений с вашим ребенком,  будьте всегда рядом, будьте  первым и главным психологом в жизни своего ребёнка! Психологом или кем-то ещё. Будьте ПЕРВЫМ и ГЛАВНЫМ в жизни своего ребёнка.

         Анкетирование родителей.

 1.Можете ли вы подтвердить или опровергнуть с помощью ответов «да» или «нет», что ваш ребенок стал больше интересоваться:

А. Своей внешностью.

Б. Своим весом и ростом.

В. Гигиеной собственного тела.

Г. Противоположным полом.

 1. Что он стал больше:

А. Общаться с друзьями по телефону.

Б. Проводить время у зеркала.

В. Проводить время с друзьями вне дома.

Г. Обращать внимание на свою одежду.

 1. В личностном плане он стал:

А. Более скрытным.

Б. Менее реагирующим на родительскую ласку и внимание.

В. Чутко реагирующим на замечания в свой адрес.

Г. Менее ответственным в учебной деятельности.

 Памятка для родителей №1.

Уважаемые родители, помните:

 • Всегда отмечайте что-то особенное, хорошее, уникальное, что есть в вашем ребёнке, в вас самих и других людях.
 • Избегайте критики собственного тела, тела вашего ребёнка и других людей.  
 • Объясняйте своему ребёнку, что имидж человеческого тела, навязываемый средствами массовой информации, не реалистичен. Здоровые тела бывают самых разных размеров и форм.
 • Отмечайте то, что ваша дочь умеет делать хорошо, а не формы её тела. Исследования показывают, что важную роль в формировании самооценки дочерей играют их отцы.
 • Дети перенимают привычки здорового образа жизни от своих родителей. Что касается здорового питания, физической активности и самооценки, будьте своему ребёнку образцом для подражания.
 • У активных родителей – активные дети. Вместо того, чтобы просто наблюдать, как играет ваш ребёнок, играйте вместе с ним.
 • Почаще хвалите своего ребёнка за его поступки, поведение и способности.
 • Просто всем сердцем любите своего ребенка

3). Ситуации для обсуждения.

 1. Вредна ли свобода для подростка?

Ничем не ограниченная безусловная свобода не возлагает на человека моральную ответственность за свои поступки, поэтому она также вредна, как диктат и чрезмерная строгость. В отношениях с детьми, особенно в подростковом возрасте, необходимо придерживаться умеренности во всем – не лишать детей того, что им необходимо, но и не потакать всем их желаниям.

 1. Влияние улицы на поведение детей.

Не секрет, что уличные компании, как правило, пагубно влияют на подростков. Во-первых, дети в таких группах безнадзорны, связаны друг с другом поверхностными отношениями, которые формируют недостойный стиль поведения. Во-вторых, дети воспитанные, из хороших семей, общаясь с ребятами, которые пользуются дурной славой, перенимают их стиль поведения, склоняются к их нормам и ценностям.

Если подростки проводят много времени на улице, в компании случайных людей, они привыкают к такому времяпровождению и начинают получать удовольствие от такой «свободы» и такого «общения». Ведь за ними никто не следит и никто не знает, как они себя ведут. Подростки привыкают бездельничать дома и в школе, не задумываются о своем будущем. В дальнейшем такие дети будут следовать только своим желаниям, избегая родительского воспитания и указаний учителей.

 1. Подросток дома.

Ребенок не должен чувствовать постоянного контроля со стороны родителей и пытаться вырваться из-под опеки на улицу. Для этого взрослые должны поощрять домашние занятия и игры своего ребенка, мириться с шумом и беспокойством, разрешать приглашать в дом друзей. Надо стараться правильно распланировать свободное время ребенка, обеспечить его развлечениями и организовать ему досуг (кружки и секции). Родители должны избегать приказного тона, грубых выражений в разговоре, чтобы у подростка не сформировалось чувство обиды на взрослых, и он не рвался из-под их контроля.

 1.    Компания для ребенка.

Родителям необходимо интересоваться, с кем общается их ребенок, знать имена и интересы друзей. Взрослые должны вести с подрастающим ребенком беседы о вредных привычках, о последствиях дурных компаний, помогать ему разбираться в людях и поступках.

 Памятка для родителей №2.

Уважаемые родители, отставляйте в сторону, откладывайте все ваши дела, если к вам обращается ваш ребёнок. Ничего не может быть важнее этого. 

 • Слушайте, выслушивайте своих детей. Слушайте терпеливо, заинтересованно  и бесконечно долго. Выслушайте до конца всё, что говорит ваш ребёнок. Никаких  перебиваний и нетерпимости. Нашим детям непременно нужны внимательные и доброжелательные слушатели. Им крайне необходимы благодарные слушатели. Слушатели не критикующие и не осуждающие, а принимающие; слушатели не поучающие и упрекающие, а внимающие и понимающие.
 • Старайтесь говорить со своим ребенком открыто и откровенно на самые деликатные темы.
 • Опасайтесь получения вашим ребенком информации из чужих уст.
 • Рассказывайте о своих переживаниях в том возрасте, в котором сейчас ваши дети.
 • В период полового созревания мальчикам нужно получать поддержку и одобрение со стороны мам, а девочкам – со стороны пап.
 • Проявляйте ласку к своим детям, демонстрируйте им свою любовь.
 • Будьте особенно внимательны и наблюдательны, обращайте внимание на любые изменения в поведении своего ребенка.
 • Старайтесь защитить своего ребенка всеми возможными средствами, если он в этом нуждается.

 

 

 

 

 

Дзяржаўная ўстанова адукацыі

“Гурнаўшчынскі вучэбна-педагагічны комплекс

дзіцячы сад - базавая школа Клецкага раёна”

 

 

 

 

Бацькоўскі ўніверсітэт

 “Ваша дзіця вырасла”

 

 

 

 

 

 

 

Падрыхтавала

класны кіраўнік

Маліноўская Н.І.

 

 

 

2020

 

Цель: психологическое просвещение родителей; знакомство их с психологическими особенностями возраста; анализ основных трудностей, возникающих при переходе учащихся в среднее звено.

Время проведения: 90 минут.

Участники: родители учащихся 5-6-х классов.

Необходимое оборудование: бумага А4 (по 2 листа на каждого участника), ручки, стимульный материал теста определения степени конфликтности, проектор, презентация интерпретации результатов теста, слайд с вопросами для родителей, памятки для родителей «Правила общения с подростком».

Ход мероприятия

 1. Актуализация проблемы

На сегодняшнем занятии мы будем говорить о подростках.

Вопрос родителям:

– Давайте подумаем, какие они – наши подростки? Какими качествами они обладают?

(Ответы родителей желательно записать на доске: независимые, раздражительные, торопливые, невнимательные, самостоятельные, капризные, ленивые, взрывные, непослушные, вредные, с большими претензиями и т.п.)

Вопрос родителям:

– Как вы думаете, почему они такие?

(Ответы просто выслушать).

 1. Теоретическая часть занятия (лекция)

Выступление медика

Чтобы разобраться в чертах характера и мотивах поведения ребенка, нужно знать психофизиологические особенности каждого возрастного этапа. Сегодняшняя наша встреча посвящена особенностям младшего подросткового возраста.

Подростковый возраст – это остро протекающий переход от детства к взрослости, в котором переплетаются противоречивые тенденции.

Этот период в жизни ребенка называют переходным возрастом, так как происходит переход от детского состояния к взрослости, от незрелости к зрелости. В этом смысле подросток – полуребенок и полувзрослый: детство уже ушло, а взрослость еще не наступила, то есть подросток это уже не дитя, но еще и не взрослый. Это противоречие является причиной конфликтов подростков с родителями и педагогами, так как подростки считают себя уже взрослыми, стремятся к самостоятельности, а родители и учителя желают видеть их послушными и зависимыми, как в детстве. Подросток не хочет, чтобы его считали ребенком, он претендует на роль взрослого, но реализовать эту потребность, как правило, в серьезной деятельности не может. Отсюда стремление к «внешней взрослости», которое проявляется в изменении внешнего облика в соответствии с модой взрослых, в преувеличенном интересе к проблемам пола, в подражании взрослым, которое иногда проявляется в негативных формах поведения (например, в подчеркнутой независимости, курении, употреблении спиртного и т.п.)

Задача взрослых – способствовать реализации у подростков «социальной взрослости» путем нравственного воспитания, включения их в самоуправление, в активную общественно полезную деятельность, спорт и др.

Переход от детства к взрослости пронизывает все стороны развития ребенка: и его анатомо-физиологическое, и интеллектуальное, и нравственное развитие, и все виды его деятельности: учебную, трудовую и игровую.

Каковы же хронологические рамки подросткового периода? Хронологическая грань между периодами условна. Четких границ нет и это естественно, так как существуют индивидуальные различия в скорости физиологического созревания: одни дети вступают в переходный возраст раньше, другие намного позже, девочки развиваются быстрее, чем мальчики. Такая же неравномерность характеризует умственное, социальное и нравственное развитие. Общепринятыми хронологическими рамками подросткового возраста является период от 10–11 до 14–15 лет, что приблизительно соответствует возрасту учащихся 4–8 классов.

Подростковый возраст принято делить на два этапа: младший и старший подростковый возраст. Различия этих этапов и в физиологическом, и в психологическом плане существенны.

Остановимся на возрастных особенностях младшего подросткового возраста.

Хронологические рамки этой возрастной категории приблизительно 10–12,5 лет.

Есть понятие возрастная особенность – это особенность, которая проявляется в поведении всех представителей того или иного этапа в развитии ребенка.

К числу возрастных особенностей младших подростков относится, в первую очередь, повышенная утомляемость, в силу ряда причин возникающая именно в этот период. Вот что пишет физиолог Г.Г. Шахвердов, много лет изучавший особенности протекания физиологической перестройки организма школьников:

«У младших подростков наиболее интенсивно функционируют гипофиз, щитовидная железа и половые железы. Передняя доля гипофиза стимулирует рост организма в длину и вместе со щитовидной железой усиливает обмен веществ в организме. Сердечно-сосудистая система еще недостаточно совершенна. В среднем школьном возрасте в связи с ростом организма в длину наблюдается интенсивный рост всей сердечно-сосудистой системы при некотором несоответствии в росте сердца и сосудов. В самом начале этого возраста рост сердца несколько задерживается, кровяное давление понижается, это сопровождается часто общим малокровием, и в частности, малокровием мозга, что приводит к вялости и повышенной утомляемости». (Г.Г. Шахвердов «О возрастных особенностях физического и психического развития детей школьного возраста»).

«Малокровие мозга», как видим, возникает как раз в то время, когда рост организма усиливается и, следовательно, резко возрастает потребность в продуктах питания и кислороде. Изменения в деятельности эндокринной системы связаны с расходованием все возрастающего количества энергии, особенно нервной, и при несоответствии в развитии сердца и сосудов даже обычные нагрузки приводят к переутомлению.

Из сказанного выше следует, что повышенная утомляемость младших подростков имеет объективные физиологические причины, устранить которые невозможно, поэтому педагогам и родителям необходимо учитывать эту особенность в своем взаимодействии с младшими подростками.

Повышенная утомляемость, в первую очередь, отражается на поведении младшего подростка: младшие подростки чаще, чем другие возрастные категории детей, совершают немотивированные поступки, бывают упрямы, допускают злостные нарушения дисциплины, проявляют негативизм, критицизм, грубость, раздражительность, нетерпимость.

Процесс полового созревания сопровождается повышением возбудимости подкорки, и кора головного мозга временно не справляется с функцией контроля, отсюда импульсивность подростков. Особенно часто эти негативные проявления наблюдаются во второй половине дня.

Младшим подросткам необходима профилактика утомления. Взрослые, взаимодействующие с младшим подростком, должны помнить, что в бодром состоянии младший подросток более доступен педагогическому воздействию, и реакция его будет соответствовать характеру воздействия. Если же ребенок находится в плену усталости, немудрено потерять над ним контроль. В таких случаях, в первую очередь, надлежит позаботиться о «снятии» состояния утомления, после чего только и можно вновь рассчитывать на эффективность педагогических мер и воздействий. Исследования показывают, что в средних классах резко возрастает количество проявлений раздражительности, к концу первого полугодия в разряд раздражительных не попали всего 12% младших подростков.

Взрослым нужно помнить, что раздражительность в этом возрасте это лишь производное от повышенной утомляемости. Надо бороться не с раздражительностью, а с утомлением. В связи с этим совершенно необходимо контролирование нагрузок младших подростков. Родители детей этой возрастной категории часто обращаются к специалистам с жалобами на расстройства сна, аппетита, различные поведенческие девиации, проявляющиеся у ребенка. Часто причиной этих явлений, оказывается то, что пяти- или шестиклассник чрезмерно загружен: помимо школьных занятий и подготовки к урокам, он еще ходит на занятия по английскому языку, в музыкальную школу, спортивную секцию и т.п. Оказывается, что каждый день ребенка расписан буквально по минутам, даже в выходной день нет свободного времени на любимое занятие или просто на отдых. При этом некоторые родители требуют очень высокого уровня успеваемости, считают, что их дитя обязано быть успешным во всем. Возможно, это оправдано для других возрастных категорий, но младший подросток, в силу его физиологических особенностей, нуждается в разумном сочетании умственных и физических нагрузок, в более щадящем режиме, в полноценном отдыхе (сон не менее 9,5 часов) и сбалансированном питании. Если не проводить профилактику повышенной утомляемости младших подростков, то могут начаться не только проблемы во взаимоотношениях с родителями, но и проблемы со здоровьем ребенка. Здесь нужно расставить приоритеты и руководствоваться здравым смыслом.

Одним из ведущих мотивов поведения младшего подростка является потребность в достойном положении в коллективе. Если для учащихся начальной школы ведущей является учебная деятельность, то для подростков ведущая деятельность – общение со сверстниками, с детьми своего возраста, их ценности, взгляды, интересы, критерии. В связи с этим для младшего подростка важно не просто быть вместе со сверстниками, но главное, занимать среди них удовлетворяющее его положение, то есть в этом возрасте имеет место потребность в достойном месте в коллективе себе подобных. Потребность эта настолько значима для младшего подростка, что влияет на все стороны его жизни, и пятиклассник руководствуется в своем поведении необходимостью удовлетворить эту потребность.

Что значит для ребенка достойное место в коллективе? Каждый понимает это по-своему. Для одних это позиция лидера в группе, для других – быть признанным хорошим товарищем, для третьих – быть непререкаемым авторитетом в каком-то деле или лучшим учеником класса и т.п. Как показывают исследования, именно невозможность добиться такого положения чаще всего является причиной недисциплинированности и даже правонарушений подростков. Иногда нарушение дисциплины используется младшим подростком для повышения своего статуса в классе. Довольно часто, чтобы занять более высокую ступеньку в иерархии взаимоотношений со сверстниками, младшие подростки прибегают к дракам, стремятся публично противопоставить себя учителю, прослыть «героем», своевольничают, грубят, проявляют упрямство. Например, пятиклассник Боря во время урока биологии, где очень строгий учитель и всегда хорошая дисциплина, встал и вразвалочку направился в коридор. Что побудило его к этому поступку? Борю в классе не любили, и дружбу его отвергали. Мальчика тяготило положение «отвергаемого», и он давно искал случая выделиться. Когда разгорелся спор, что никто не осмелится противопоставить себя учителю биологии, судьба его была решена: упустить этот случай он не мог. Боря знал, как ценилась смелость, сильнее страха перед наказанием оказалось желание избавиться от положения «отвергаемого», и страх удалось превозмочь. Зато результат волевого усилия не замедлил сказаться: «нарушитель» преуспел в своей затее, его положение в классе улучшилось, из категории «отвергаемых» он перешел в категорию «принятых». Вот что думает об этом одна из одноклассниц: «Борька доказал, что он умеет держать слово. Хотя он пристает к девочкам, он неплохой товарищ. Смелый не может быть плохим товарищем».

Взрослые должны помнить, что младший подросток никогда не адаптируется к положению «худшего». Он будет стараться выкарабкаться, избавиться от этого «позорного» положения и будет при этом применять и хорошие и плохие средства в зависимости от воспитания, индивидуальной системы ценностей и конкретной ситуации. Родители и учителя должны помочь ребенку занять достойное место в коллективе. Педагогам и родителям необходимо проявлять предельную тактичность, не ругать и не критиковать младших подростков в присутствии их сверстников, так как это может нанести ущерб их положению в классе или в группе друзей, а также может нарушить взаимоотношения с учителем или родителями, позволяющими себе подобные действия.

Еще одна из возрастных особенностей младших подростков – поиск верного друга. Младшие школьники удовлетворяются «другом вообще», в то время как для младшего подростка характерен поиск верного друга, на которого можно было бы положиться во всем, который всегда поддержит, поможет, не оставит в беде. Младшие подростки одним из качеств героя, которому они хотели бы подражать называют верность в дружбе. Измена другу расценивается ими как поступок, не подлежащий прощению. С «изменниками» перестают дружить, их исключают из устоявшихся игровых коллективов и лишают той поддержки, которой обычно пользуется каждый член группировки друзей. В данном возрасте мальчики, как правило, дружат с мальчиками, девочки – с девочками, хотя младшим подросткам вовсе не чужда романтика любви. Взрослым не всегда нравится выбор друзей их детьми. Это касается социального происхождения, уровня воспитанности и культуры друзей, их интеллектуального развития, поведения и т.п. Запреты тут, как правило, не действуют, дети продолжают дружить даже против воли родителей. Мы не можем оградить ребенка от влияния друзей, поэтому должны помочь ему стать самостоятельным и ответственным человеком, который разборчиво подходит к выбору друзей, может отстоять свою точку зрения, может отказаться от нежелательных предложений. Родители вправе высказать ребенку свое мнение о поведении и круге общения его приятелей, но ни в коем случае нельзя осуждать их внешность, социальное происхождение, национальность, религиозную принадлежность их семей.

В 5-х классах учащиеся начинают объединяться в малые группы, члены которых проводят вместе время, делятся впечатлениями, помогают друг другу. В своем поведении младший подросток всегда будет учитывать, присутствуют ли при этом его друзья, можно ли рассчитывать на их поддержку. Если малая группа в сборе, то для отдельных ее членов может быть характерна большая смелость, решительность, а иногда и наглость. Внутри малой группы общие интересы, запросы, общий эмоциональный настрой. Одним из мотивов пребывания в малой группе является желание обеспечить себе поддержку со стороны товарищей. В 5-х классах группировки дружно защищают каждого своего члена, если младшим подросткам кажется, что их товарищ прав, а некоторые малые коллективы делают это даже при любых условиях – безотносительно к тому, кто прав или виноват, в то время как в третьих классах такое единство действий – редкое исключение. Учащиеся 3–4-х классов не осмеливаются противостоять учителю, даже если последний неправ. В 5 классе учащиеся, как правило, тоже не осмеливаются противопоставлять себя учителю, если лишить их поддержки. Но если пятиклассник чувствует поддержку друзей, особенно когда он прав, это придает ему уверенности, смелости, в такой ситуации подросток может вступить в конфликт даже с учителем. При прогнозировании ответной реакции взрослые должны иметь в виду эту особенность поведения подростков. Исследования показали, что более эффективными являются просьбы взрослого, обращенные не к классу в целом, а к отдельной группировке: заручившись поддержкой группы, вполне можно воздействовать на поступки каждого ее члена.

В каждой группировке есть лидер, в 3–4-х классах лидерами обычно являются те, кого из общей массы выделяет учитель, – более способные и осведомленные. В 5–7 классе мальчики предпочитают более сильных физически, ловких, более активных в волевом отношении; для девочек более значимым является преимущество в волевой активности, а также преимущество в способностях. Мнение учителя уже не играет решающей роли, хотя и может учитываться младшими подростками при выборах формального лидера (например, старосты класса).

Очень важно знать, что младшие подростки стремятся отмежеваться от всего подчеркнуто детского, боятся прослыть маленькими. Они относятся отрицательно, если не сказать враждебно, к попыткам опекать их, встречают в штыки «сюсюканье» в общении с ними, а также снисходительность в предъявлении к ним тех или иных требований. Слабую требовательность они расценивают как неуважение к ним, а иногда как слабоволие взрослого. Зато очень нравится младшим подросткам, когда взрослые относятся к ним как к равным себе. «Вся беда в том, что родители знали нас маленькими», – эти слова, которые в сердцах произнес один подросток, образно и во многом правильно показывают наиболее явную причину тех сложностей, которые испытывают подростки во взаимоотношениях с родителями.

 1. Практическая часть занятия

Для участия в практической части занятия родителям нужно раздать по 2 чистых листа бумаги.

3.1 Беседа с родителями

После прослушивания лекции родителям предлагается в течение 7–10 минут письменно ответить на вопросы:

 1. Что нового вы узнали о своих детях в процессе лекции?
 2. Какие рекомендации вы дали бы родителям младших подростков?

Затем желающие зачитывают эти рекомендации, дополняя друг друга.

Педагог может прокомментировать выступления родителей и задать следующие вопросы, если они не были затронуты в выступлениях родителей:

 1. На каком возрастном этапе находятся ваши дети в данный момент? (младший подростковый возраст).
 2. Что такое подростковый возраст? (это остро протекающий переход от детства к взрослости, в котором переплетаются противоречивые тенденции).
 3. Почему этот период называют переходным? (происходит переход от детского состояния к взрослости, от незрелости к зрелости. В этом смысле подросток – полуребенок и полувзрослый: детство уже ушло, а взрослость еще не наступила, то есть подросток это уже не дитя, но еще и не взрослый).
 4. Что является главной причиной конфликтов между подростками и взрослыми (родителями, учителями)? (Подросток это уже не дитя, но еще и не взрослый. Это противоречие является причиной конфликтов подростков с родителями и педагогами, так как подростки считают себя уже взрослыми, стремятся к самостоятельности, а родители и учителя желают видеть их послушными и зависимыми, как в детстве).
 5. Почему младшие подростки чаще, чем другие возрастные категории, совершают немотивированные поступки, бывают упрямы, проявляют негативизм, грубость, раздражительность? (К числу возрастных особенностей младших подростков относится, в первую очередь, повышенная утомляемость, в силу ряда причин возникающая именно в этот период. Повышенная утомляемость отражается на поведении младшего подростка).
 6. В чем должна состоять профилактика негативных форм поведения младших подростков? (Необходима профилактика утомления, контролирование нагрузок младших подростков, так как раздражительность в этом возрасте лишь производное от повышенной утомляемости).
 7. Почему младших подростков не рекомендуется критиковать в присутствии их сверстников? (Публичная критика может нанести урон их авторитету среди сверстников, в то время как одной из возрастных особенностей младшего подростка является стремление занять достойное место среди себе подобных).

По окончании беседы желающие могут сдать педагогу свои письменные ответы, фамилию указывать не обязательно (наиболее оригинальные ответы родителей можно будет использовать в будущих занятиях в качестве примеров).

3.2 Диагностика

Мы выяснили, что в общении с подростком родителям нужно учитывать его возрастные особенности, но не лишне будет учесть и особенности своей личности, которые тоже влияют на взаимопонимание сторон.

Вам предлагается поучаствовать в психологическом тестировании. Какое качество личности мы будем выявлять, Вы узнаете позже. Обработку результатов теста каждый из Вас будет проводить самостоятельно и, соответственно, о результатах будете информированы только лично Вы, таким образом будет сохранена конфиденциальность.

Напишите, пожалуйста, в столбик номера вопросов от 1 до 8.

Чтобы получить достоверные результаты, просьба на вопросы отвечать искренне, не пытаться представить себя в более выгодном свете, тем более, что к результатам будете иметь доступ только Вы лично.

Ответьте на каждый вопрос теста, выбрав наиболее подходящий для Вас вариант ответа (а, б или в). Запишите его рядом с номером вопроса.

Вопросы теста:

 1. Какова будет Ваша реакция. Если в общественном транспорте начался спор на повышенных тонах?

а) не принимаю участия;

б) кратко высказываюсь в защиту стороны, которую считаю правой;

в) активно вмешиваюсь, чем вызываю огонь на себя.

 1. Выступаете ли Вы на собраниях с критикой руководства?

а) нет:

б) только если имею для этого веские основания;

в) критикую по любому поводу не только начальство, но и тех, кто его защищает.

 1. Часто ли Вы спорите с друзьями?

а) только если люди необидчивые;

б) лишь по принципиальным вопросам;

в) споры – моя стихия.

 1. Как вы реагируете, если кто-то лезет в обход без очереди?

а) возмущаюсь в душе, но молчу: встревать – себе дороже;

б) делаю замечание;

в) прохожу вперед и начинаю наблюдать за порядком.

 1. Какова будет Ваша реакция, если дома на обед вам подали недосоленное блюдо?

а) не буду поднимать бучу из-за пустяков;

б) молча возьму солонку;

в) не удержусь от едких замечаний.

 1. Как Вы отреагируете, если на улице или в транспорте Вам наступили на ногу?

а) с возмущением посмотрю на обидчика;

б) сухо сделаю замечание;

в) выскажусь, не стесняясь в выражениях.

 1. Что Вы сделаете, если кто-то из близких купил вещь, которая Вам не понравилась?

а) промолчу;

б) ограничусь коротким тактичным комментарием;

в) выскажу свое мнение, не стесняясь.

 1. Не повезло в лотерее. Как Вы к этому отнесетесь?

а) постараюсь казаться равнодушным, но в душе дам себе слово никогда больше не участвовать в ней;

б) не скрою досаду, но отнесусь к происшедшему с юмором, пообещав взять реванш;

в) проигрыш надолго испортит мне настроение.

Обработка результатов:

- за вариант «а» начисляется 4 балла;

- за вариант «б» – 2 балла;

- за вариант «в» – 0 баллов.

Соответствующие баллы проставьте рядом с каждым из своих ответов. Результаты суммируйте.

Родителям сообщается, что цель опросника – определение уровня конфликтности личности.

Интерпретация результатов:

21–32 балла. Вы тактичны и миролюбивы, ловко уходите от споров и конфликтов, избегаете критических ситуаций на работе и дома. Изречение «Платон мне друг, но истина дороже» никогда не было Вашим девизом. Может быть, поэтому Вас иногда называют приспособленцем. Наберитесь смелости, когда обстоятельства требуют высказываться принципиально, невзирая на лица.

11–20 баллов. Вы конфликтуете, если нет иного выхода и другие средства исчерпаны. Вы твердо отстаиваете свое мнение, не думая о том, как это отразится на Вашем служебном положении или приятельских отношениях. При этом Вы не выходите за рамки корректности, не унижаетесь до оскорблений. Все это вызывает к Вам уважение.

10 и менее баллов. Споры и конфликты – это воздух, без которого Вы не можете жить. Вы любите критиковать других, но раздражаетесь, если слышите замечания в свой адрес. Очень трудно приходится тем, кто рядом с Вами – на работе и дома. Ваша несдержанность отталкивает людей. Словом, постарайтесь перебороть свой конфликтный характер.

Интерпретация результатов демонстрируется на экране в течение 5–7 минут, на своих листочках родители могут написать выводы о себе.

Чем выше уровень Вашей конфликтности, тем труднее Вам общаться с подростком, а ему с Вами.

Родителям необходимо помнить, что в любом конфликте с подростком виноват взрослый:

- потому что он взрослый;

- потому что он облечен властью;

- потому что физиологические процессы в его организме сбалансированы, его кровь не «гормональный коктейль», как у подростка, поэтому взрослому человеку легче управлять собой.

Родителям, которые испытывают трудности в общении с подростками, надо учиться говорить по душам со своим ребенком. Разговоры эти могут касаться не только школьных дел, но и вопросов любви, семейной жизни, политики, работы, ценностей человеческой жизни. Если же подросток не находит у родителей понимания, желания обсудить важный для него вопрос, то он внутренне отгораживается от родителей и ищет ответы на поставленные вопросы на стороне, часто далеко не в подходящей компании. А потом мы удивляемся: «Как ты можешь так рассуждать? Откуда ты этого набрался?» Поэтому надо учиться диалогическому разговору, постараться понять иную точку зрения, не задеть самолюбия подростка и признаться себе в собственных упущениях.

Надо также помнить, что не только беседы сближают нас с нашими детьми. Большой эмоциональной близости способствуют совместные дела, творческие находки в процессе этих дел. Это может быть не только ремонт какой-то техники, рыбалка, приготовление обеда, но и помощь в решении задач, написании сочинения и многое другое.

Только будучи внимательными к чувствам и переживаниям, к внутреннему миру детей, мы можем рассчитывать на то, что они будут так же внимательны и отзывчивы к нашим проблемам и проблемам других людей. Говорите с детьми так, как бы вы хотели, чтобы они говорили с вами. Посмотрите на себя их глазами и ответьте на ряд вопросов:

 1. Какой меня видит мой сын или дочь?
 2. Чувствует ли он, что я люблю его?

3.Считает ли он, что я его понимаю?

 1. Нравится ли ему, как я с ним говорю?
 2. Хотел бы я, чтобы он говорил со мной так, как я с ним?
 3. Если я, когда мы с ним ссоримся, чувствую обиду, злость, то что он чувствует ко мне?
 4. Чувствует ли он себя одиноким, непонятым?
 5. От чего он страдает, знаю ли я об этих страданиях или даже не догадываюсь?
 6. Есть ли у нас с ним хотя бы одно занятие, которым мы занимаемся вместе и с удовольствием?

Вопросы демонстрируются на экране в течение 7–8 минут, пока родители думают над ответами, звучит спокойная музыка. Ответы на эти вопросы не обсуждаются публично.

 1. Рекомендации для родителей

В конце собрания родителям можно раздать следующую памятку по общению с подростками, заранее распечатав ее соответственно численности учащихся класса (при размере шрифта 12 вся памятка уместится на одной странице).

Памятка для родителей

Правила общения с подростком

 1. Родителям необходимо строить свои взаимоотношения с ребенком, учитывая особенности подросткового возраста.
 2. Родители должны помнить, что авторитарный (жёстко-требовательный) стиль воспитания, слишком строгий надзор, гиперопека, а также проявление бурных эмоций (повышение голоса, гнев) могут вызвать у подростка протест, агрессию, негативизм, отчуждение от родителей, либо апатию, пассивность, покорность, страх, чувство своей нежелательности. При таком типе воспитания дети становятся:

а) либо ожесточенными борцами за свои права с гипертрофированной реакцией эмансипации, такой подросток может вообще выйти из-под контроля взрослых;

б) либо послушными, безвольными автоматами, во всем зависимыми от лидера, подкаблучниками, не умеющими самостоятельно принимать решения, все время ищущими «поводыря» в жизни, такие подростки легко попадают под влияние более сильной личности, обычно это случается, когда повзрослевший ребенок длительно оказывается вне дома, без контроля родителей (например, учеба в вузе).

 1. Противоположным авторитарному является либерально-попустительский стиль воспитания, когда подросток не знает никакого иного закона, кроме «я хочу», т.е. это перегиб в сторону вседозволенности. У подростка отсутствует представление о том, что «я хочу» должно быть на втором месте после «надо». Такие дети становятся рабами своих страстей.
 2. Наиболее оптимальным в отношении подростка является демократический стиль воспитания, когда родители объясняют мотивы своих требований, поощряют их обсуждение, власть используется в меру необходимости, в ребенке ценится не только послушание, но и независимость; родители не считают себя непогрешимыми, прислушиваются к мнению ребенка, но не исходят только из его желаний. В итоге такого похода формируется самостоятельность, активность, социальная ответственность, инициатива, не теряется близость с родителями.
 3. Сначала вместе с подростком нужно выработать правила поведения, от которых он не должен отступать, а потом требовать выполнения этих правил.
 4. Не требуйте от ребенка невозможного, вы должны быть абсолютно уверены, что ваш сын или дочь в состоянии выполнить то, чего вы от него хотите.
 5. Отличайте злостное непослушание от безответственности, которая требует более терпеливого отношения.
 6. На вызывающее поведение отвечайте уверенно, не будьте «бесхребетной медузой», т.к. они не заслуживают уважения.
 7. В общении с подростком нужны не гнев и крики, а действия. На поведение подростка влияют не повышенный тон, а дисциплинарные методы. Лучше, если подросток заранее будет знать, какие наказания его ждут в случае того или иного нарушения, и родители спокойным голосом будут объявлять ему о наложении взыскания.
 8. После наказания должно обязательно последовать примирение, это будет способствовать восстановлению душевного равновесия обеих сторон.
 9. Чтобы избежать школьной лжи, нужно исключить сам соблазн солгать, скрыть от родителей оценки, для этого необходимо поддерживать постоянную связь с классным руководителем посредством телефонных переговоров или выставления всех оценок в дневник в конце каждой недели. Тогда сокрытие ребенком оценок потеряет смысл.
 10. Не пытайтесь добиться мгновенных перемен, будьте терпеливы.
 11. Во взаимоотношениях с подростком руководствуйтесь любовью, показывайте ему свою любовь как можно чаще (контакт глаз, физический контакт, пристальное внимание). Подросток должен чувствовать, что за наказаниями и нотациями стоит ваше беспокойство о нем, а не о своей спокойной жизни и родительской репутации.

 

 

 

Дзяржаўная ўстанова адукацыі

“Гурнаўшчынскі вучэбна-педагагічны комплекс

дзіцячы сад – базавая школа Клецкага раёна”

 

 

 

 

 

 

 

Круглы стол

 “Меры пакарання і заахвочвання ў сучаснай сям’і”

 

 

 

 

 

 

 

Падрыхтавала

класны кіраўнік

7 класа

Піструй М.В.

 

 

 Цель: определение значения поощрений и наказаний в семейном воспитании.

Задачи:

 • структурировать знания родителей в области воспитательных воздействий в отношении подростка;
 • создать условия для оценки родителями собственной системы воспитания;
 • ознакомить родителей с педагогическими требованиями приме­нения поощрений и наказаний.

Форма проведения: круглый стол.

Участники: классный руководитель, родители учащихся.

 

Ход работы

 1. I. Вступительное слово классного руководителя

Поощрение и наказание - простейшие из средств родительского влияния. Они предоставляют родителям возможность выражать свое отношение к поступкам и проявлениям ребенка.

Я думаю, каждый из вас имеет свое мнение по поводу наказаний и поощрений ребенка, и сегодня мне хотелось бы еще раз рассмотреть виды воздействий, их влияние на детей и эффективность.

Люди чаще всего руководствуются мотивом «потому что», хотя ло­гичнее было бы использовать мотив «зачем». Вполне закономерно, что люди стремятся к конкретному результату, прикладывают определен­ные усилия, следуя намеченным путем.

Какими мы хотим видеть своих детей? Инициативными или пассив­ными, настойчивыми и упорными или подчиняющимися? Что воспи­тываем мы в них день изо дня? Взращиваем ли мы в них уверенность в собственных силах и будущих успехах или в очередной раз внушаем неспособность справиться с заданием?

Используя наказание и поощрение, родитель фиксирует внимание чада либо на успехах, либо на неудачах, таким образом, ребенок полу­чает важную информацию о себе, которая ложится в основу «образа Я» и самооценки сына или дочки.

Поощрение положительных проявлений и поступков ребенка спо­собствует повышению его уверенности в себе и чувства компетентности, а следовательно, повышению его самооценки. Постоянное упоминание о недостатках и неудачах повышают неуверенность в собственных си­лах и внутреннюю тревожность. Каким же мы хотим вырастить своего ребенка? Только определив конечный результат, мы можем правильно  использовать воспитательные воздействия, а именно: поощрения или наказания.

 1. II. Формы и виды поощрений.

Поощрение можно назвать выражением положительной оценки действий детей. Оно закрепляет положительные навыки и привычки. Действие поощрения основано на возбуждении положительных эмоций. Именно поэтому оно вселяет уверенность, создает приятный настрой, повышает ответственность. Виды поощрения весьма разно образны:

 • одобрение;
 • ободрение;
 • похвала;
 • благодарность;
 • предоставление почетных прав и т. д.

Несмотря на кажущуюся простоту, метод требует дозировки и ос­торожности. Неумение или избыточное поощрение может приносить не только пользу, но и вред воспитанию. Важно соблюдать определен­ные требования к поощрению.

Поощряя, родители должны стремиться, чтобы поведение подро­стка мотивировалось и направлялось не стремлением получить похвалу или награду, а внутренними убеждениями, нравствен­ными мотивами.

Поощрение не должно противопоставлять подростка остальным членам семьи. Поэтому поощрения заслуживает ребенок не толь­ко, когда он добился успеха, но и когда добросовестно трудился на общее благо, показывал пример честного отношения к делу. Надо поощрять, если сын или дочка проявили высокие нравственные качества: трудолюбие, ответственность, отзывчивость, помогая  другим.

Поощрение должно начинаться с ответов на вопросы: кому, сколько и за что. Поэтому оно должно соответствовать заслугам подростка, его индивидуальным особенностям и не быть слиш­ком частым. Выбирая поощрения, важно найти меру, достойную ребенка. Неумеренные похвалы приводят к зазнайству.

Поощрение требует личностного подхода. Очень важно вовремя ободрить неуверенного, отстающего. Поощряя положительные качества ребенка, родитель вселяет в него уверенность, воспи­тывает целеустремленность и самостоятельность, желание пре­одолеть трудности. Подросток, оправдывая оказанное доверие, преодолевает свои недостатки.

Пожалуй, главное в воспитании - соблюдать справедливость. Ре­шая вопрос о поощрении, чаще советуйтесь с самим ребенком.

-  За что не следует его хвалить:

 • за то, что получено от природы;
 • из жалости (дети это чувствуют);
 • второй раз за одно и то же достижение;
 • за то, что достигнуто не своим трудом;
 • из-за желания понравиться.

Наказание  же, как утверждают педагоги, имеет тройное значение.

Во-первых, оно должно исправить вред, причиненный дурным поведением. И ребенок обязан убрать небрежно разбросанные вещи, починить no возможности сломанную или разбитую вещь. Из своих карманных денег хотя бы частично возместить стоимость причиненного кому-либо ущерба.

Во-вторых,  наказание способствует тому, чтобы такие действия не повторялись. Оно имеет отпугивающий, устрашающий смысл, о чем мы уже говорили.

Но третьe, и, по всей видимости, главное значение заключается в снятии вины. «Провинность» представляет собой определенное осуждение, преграду, неуверенность во взаимоотношениях с провинившимся. Грядущее наказание должно смыть эту вину. Тем самым в наказании  усматривается элемент высшей справедливости, которую виноватый признает и принимает.

Из этого следует, что если мы наказываем ребенка из-за собствен­ной нетерпеливости или плохого настроения, а также по причине находящих на нас приступов злобы, то свое самочувствие мы немного улучшаем, но с точки зрения воспитательной наше поведение не только расходится с целью, но и приносит вред. Ребенок с минуту страдает, может, и плачет, просит прощения, но в его понятие о справедливости это не укладывается, и он не ощущает за собой необходимого чувства вины, нет и облегчения и урока на будущее.

Если за любую ошибку ребенка ждет наказание и ничего больше, ребенок не научится правильному поведению. Кроме того, он будет бояться того, кто наказывает, стремиться обмануть его, чтобы избежать наказания.

Важным условием развития самостимуляции в использовании на­казаний является соблюдение меры.

Существует классификация видов и форм наказания.

Наказания, связанные с изменением в правах детей.

Наказания, связанные с изменениями в их обязанностях.

Наказания, связанные с моральными санкциями.

Внутри каждой из этих групп наказаний большое разнообразие форм, однако их тоже можно подразделить на следующие основные формы:

а)         наказания, осуществляемые по логике «естественных послед­ствий»;

б)         традиционные наказания;

в)         наказания в форме экспромта.

Родителю необходимо иметь представление и о наиболее типичных конкретных мерах наказания, используемых в воспитании детей и подростков, в т. ч. в школе. Наиболее распространенной мерой наказания является замечание учителя. Замечание должно быть обращено к конкретному нарушителю требований педагога, правил для учащихся. Оно делается в вежливой, но официальной категорической форме.

В отдельных случаях педагогом может быть использована такая мера, как приказание ученику встать у парты. Такое наказание целе­сообразно в младших и подростковых классах по отношению к непо­седливым, несобранным ученикам. Встав возле парты, находясь под пристальным взглядом учителя, привлекая к себе внимание всего клас­са, ученик невольно сосредоточивается, приобретает собранность. Убедившись, что до него дошел смысл наказания, учителю следует незамедлительно посадить его на место. Ошибку совершают учителя, которые ставят  ученика возле парты порой надолго, а иногда ухитряются поставив в разных концах класса несколько таких провинившихся, держать их  до самого конца урока. Не говоря уже о том, что для ребенка такое длительное стояние попросту вредно, утомляет его, на­казание, превращаясь в своеобразное унижение, вызывает естествен­ный протест. Улучая минутку, когда учитель не смотрит на него, такой возле парты стоящий ученик начинает развлекать окружающих, ища их поддержки и сочувствия. Обычно дело заканчивается тем, что учи­тель удаляет провинившегося из класса, а тот, чувствуя себя «героем», отправляется в коридор, провожаемый одобрительными усмешками товарищей.

Весьма серьезная мера наказания - выговор. Смысл выговора - в моральном осуждении поступка ученика. Если выговором завер­шается острое, принципиальное обсуждение поведения ученика на совещании при директоре или педагогическом совете, с участием его товарищей, эта мера наказания становится весьма сильной. Обсужде­ние отрицательного поступка ученика может и не завершаться выгово­ром, а ограничиваться лишь объявлением ему устного замечания или оформлением дисциплинарной записи в дневник.

Наряду с предусмотренными официальными документами, в шко­лах используются и такие меры наказания, как поручение дополни­тельных трудовых обязанностей (наряд).

Другой мерой наказания является отстранение на какое-то время от работы, от участия в коллективном общественно полезном деле. Ис­пользование этой меры целесообразно в том случае, если наказанный положительно относится к данной деятельности, дорожит возможно­стью участвовать в ней вместе со своими товарищами.

Нельзя в качестве меры наказания лишать ребенка прогулки, еды, того, что необходимо ему для нормального развития. Кроме того, сле­дует вообще помнить, что наказания, связанные с теми или иными ог­раничениями, лишениями, приемлемы в основном лишь в отношении дошкольников и младших школьников.

В качестве  наказания может быть использована и отсрочка ожи­даемого поощрения. К примеру, можно на некоторое время отложить покупку какой-то вещи: велосипеда, фотоаппарата - это в семье. В школе педагог может также отодвинуть по срокам какие-либо приятные мероприятия, расширение прав и привилегий ребенка. Однако рекомендовать отмену  ранее данного обещания как меру наказания едва ли можно. Ведь в наказании, как и в поощрении, чрезвычайно важна справедливость.

Обратимся непосредственно к семейным мерам поощрения и на­казания.  Желая вырастить сильного и здорового человека, родители должны чаще использовать поощрение. Очень часто родители поощряют детей за успешное обучение деньгами. Конечно, это самый простой для родителей способ поощрить сына или дочку, не нужно прикладывать никаких усилий, просто дать деньги. Но для ребенка деньги не являются основной потребностью, намного важнее эмоциональный контакт с родителями, возможность участвовать в совместном деле или просто провести время вместе. Есть еще один аспект материального поощрения - у школьника не развивается собственно учеб­ной мотивации, не возникает интереса к получению новых знаний, он не научится получать удовольствие от приобретения и использования знаний. К тому же, покупая отметки за деньги, родители делают акцент не на полученных или  усвоенных знаниях, а именно на отметке, а ребенок, в свою  очередь, учится использовать различные пути для получения желаемой отметки.

Наиболее эффективным способом поощрения учебных успехов сына или дочки является эмоциональная реакция родителя. Напри­мер, слона родителя «Я горжусь тобой», «Я очень рад за тебя» являются для  ребенка лучшей похвалой и придают ему сил.

Отличным поощрением для ребенка также является совместный досуг. Позитивные эмоции объединяют, сближают и создают пространство для  доверия и искренности, в то время как наказания способствуют отчуждению и конфронтации.

Наказание обычно используется для искоренения нежелательного поведения и серьезных проступков. Очень важно разделять мелкие и серьезные  нарушения. Выбирая способ наказания сына или дочери, родители должны помнить, что физическое наказание унижает ребенка и способствует развитию негативного «образа Я». Наказывать лучше, лишая хорошего, чем делая плохое. Для того чтобы наказание было эффективным и не разрушало доверительные отношения между детьми и родителями, необходимо соблюдать следующие правила:

 1. Наказание должно соответствовать проступку ребенка и по­могать его исправить. Например, если ребенок получил «2», нет смысла лишать возможности смотреть телевизор на целый месяц. Нужно лишить его удовольствия на то время, которое необходи­мо для подготовки к исправлению оценки.
 2. Ребенок может быть наказан только за свой проступок.

Например, если один из братьев получил плохую оценку, не быть наказаны оба брата.

 1. Нельзя быть наказанным дважды за один и тот же поступок. Например, родители говорят ребенку, что за беспорядок в комнате он не пойдет в кино, не будет смотреть телевизор и ему не купят новую вещь.
 2. Отложенное наказание или угрозы, не приводящие к действиям, вредят авторитету родителей. Нет смысла постоянно повторять сыну или дочке: «Если ты сделаешь это еще раз – я тебя накажу гораздо эффективнее наказать ребенка один раз.     
 3. Нельзя наказывать ребенка, когда он болен, плохо себя чувствует, когда ребенок старается и у него не получается.

Очень важно помогать сыну или дочке разобраться в причинах случившегося независимо от того, насколько серьезным был проступок. Желая видеть своих детей успешными, не переусердствуйте. Давайте детям право на ошибку.

III. Подведение итогов.

Овладение искусством применения поощрений и наказаний требует немалых усилий. «Наказание – очень трудная вещь; оно требует от воспитателя огромного такта и осторожности», - подчеркивал Макаренко. То же самое следует сказать и в отношении поощрения. Именно поэтому, А. С. Макаренко советовал и учителям, и в особенности родителям использовать поощрение нечасто, а к наказаниям вообще не прибегать без особой на то необходимости.

Проект решения собрания

Решением собрания считать памятки для родителей с указанием требований к наказаниям и поощрениям.

Памятка родителям

 1. Сравнивайте своего ребенка не с другими детьми, а с тем, каким он был вчера. Дайте ребенку ощущение роста своих возможностей.
 2. Постарайтесь найти такую сферу деятельности, в которой ваш ребенок успешен. Хвалите сына или дочку почаще.
 3. Вы и ребенок должны верить: все успехи постоянны, а неудачи вре­менны.
 4. Не делайте сыну или дочке замечания у всех на глазах, поговорите с ними наедине.
 5. Постарайтесь не фиксировать внимание школьника на оценке. Лучше оценивать его старание и желание учиться.
 6. Все школьные вопросы решайтe с сыном или дочкой спокойно и доб­рожелательно, не заставляйте и не настаивайте.
 7. Помогайте ребенку правильно организовать свое рабочее место, при­учайте его следить за своими вещами.
 8. Поощрение всегда более эффективно, чем наказание. В свою очередь наказание должно выражаться в лишении сына или дочки приятного и привлекательного, а не в негативном воздействии.

Педагогические требовании к поощрению

 • Поощрение должно быть справедливым
 • Поощрять следует не только совокупность достижений, но и за отдель­ные реальные успехи.
 • Необходимо учитывать возрастные особенности детей.
 • Необходимо учитывать индивидуальные особенности детей.
 • Не злоупотреблять и не захваливать.
 • Использовать различные меры поощрения.
 • Не следует забывать о тех, кто редко поощряется или не поощряется.
 • Поощрение должно быть в присутствии других детей.
 • Поощрение должно быть доброжелательным, идти от сердца, от души.

Педагогические требования к наказанию.

 • Наказание должно быть строго субъективным.
 • Сочетать наказание с убеждением.
 • Отсутствие поспешности в применении наказания.
 • Применять наказание лишь после того, как другие методы и средства не дают никаких результатов.
 • Наказание должно быть строго индивидуализировано.
 • Не злоупотреблять наказанием.

Несколько слов о наказании

Наказывать и  ругать ребенка нельзя:

 • когда ребенок болен, плохо себя чувствует или еще не оправился по­сле болезни
 • когда ребенок ест;
 • после сна или перед сном;
 • во время игры
 • во время учебы или работы
 • сразу после физической и душевной травмы (падение, травма, драка, плохая отметка, любая неудача);
 • когда ребенок не справляется: со страхом, с невнимательностью, ленью, раздражительность;
 • когда у него что-то не получается;
 • когда мы сами не в себе: устали, огорчены или раздражительны.

           Как дать ребенку почувствовать себя значимым

 1. Практиковать общение на равных, не «сверху», а на уровне глаз.
 2. Попросить ребенка вас чему-нибудь научить.
 3. Спрашивать у детей совета.
 4. Интересоваться планами ребенка и их учитывать.
 5. Спрашивать у ребенка его вещь и стучаться к нему в комнату.
 6. Просить о помощи в чем-либо. После этого не критиковать.
 7. Давать посильные поручения с заведомым успехом.
 8. Одобрение вообще (в целом).
 9. Поддержка в трудной ситуации.
 10. Не сюсюкать с ребенком. Разговаривать как со взрослым.
 11. Встречать как лучшего друга и провожать.
 12. Позволять ребенку защищать себя, в т. ч. от младших и от девочек.
 13. Если вы не правы, просить прощения.
 14. Позволяйте ребенку выражать свои чувства и делитесь своими.
 15. Позволяйте детям делать ошибки и встречаться с их последствиями. (Отрицательный опыт - это тоже опыт. Найти плюсы и выход).
 16. Уделять ребенку максимум внимания 15 минут каждый день.
 17. Концентрировать внимание не на ошибке, а на том, как выйти из слож­ной ситуации.
 18. Помните о необходимости телесного контакта (2-3 раза в день ми­нимум).

 

 

Родительский университет

«Режим дня воспитанника

 в учреждении дошкольного образования и дома»

 

 

Задачи: познакомить с основными требованиями к режиму дня, с процессом организации режимных  моментов в детском саду; дать понятие режима дня, раскрыть его структуру. Способствовать тому, чтобы родители были заинтересованы в соблюдении режима дня дома, придерживаясь тех же требований  что и в детском саду.

Время проведения: 60 мин

Форма проведения: лекция

Участники: родители воспитанников дошкольной группы

 

Ход проведения

   Режим является важнейшим условием успешного физического воспитания и здорового образа жизни. Под режимом понимается научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное распределение во времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха.

   В структуру режима дня входят следующие компоненты:

 • бытовые процессы (одевание, раздевание, сон, еда, умывание);
 • занятия с детьми;
 • прогулка;
 • игры.

   В результате ритмического повторения всех составляющих компонентов режима у детей образуются прочные динамические стереотипы жизнедеятельности, облегчающие переход от одного ее вида к другому. Так, в привычные часы приема пищи ребенок испытывает чувство голода, у него появляется аппетит, благодаря чему пища лучше переваривается и быстрее усваивается; ко времени сна у детей легко образуется нервное торможение, и они быстро засыпают. Выполнение режима благотворно влияет на нервную систему ребенка, обеспечивает нормальное функционирование всех его органов и оказывает большое значение для развития умственных способностей детей. Дети, живущие по строгому режиму любознательны, активны на занятиях и в повседневной жизни. Они растут организованными, дисциплинированными, послушными и самостоятельными. Точное выполнение режима дня способствует формированию культурно - гигиенических навыков, воспитывает у детей чувство времени, они начинают его ценить.

   Требования к режиму дня определяются особенностями возраста, задачами воспитания, окружающими условиями.

   Основное требование к режиму – учет возрастных особенностей детей.

   В младшем возрасте  больше времени отводится на сон, одевание, раздевание, умывание и т. д. В старшем возрасте в связи с возросшей самостоятельностью детей на бытовые процессы требуется значительно меньше времени и соответственно больше уделяется на игры и другие виды деятельности.

   В процессе выполнения режима необходимо учитывать состояние здоровья детей, уровень их психического развития. Детям, ослабленным или перенёсшим заболевание, увеличивается время на сон, пребывание на воздухе, вносятся необходимые изменения и в содержание воспитательно-образовательной работы.

   Следующее требование – постоянство режима: вовремя  есть, заниматься, играть, спать. Оно  способствует выработке у детей устойчивого динамического стереотипа, приучает к порядку, дисциплинированности.

   Дети дошкольного возраста могут выполнять необходимый для их правильного развития режим дня только под руководством взрослых. Если дети не приучены к порядку и строгому режиму, то они растут раздражительными, капризными, с очень не уравновешенной нервной системой. Своими бесконечными капризами они взвинчивают себя и выводят из равновесия вас, родители. Некоторые родители обращаются к врачу, считая, что их ребёнок нуждается в лечении и успокоительных лекарствах. И не понимают, что лучшим лекарством для их малыша будет постоянное соблюдение режима дня, без которого он не может правильно развиваться. Ребёнок должен в определённое время вставать и ложиться спать, завтракать, обедать и ужинать. В режиме дня надо предусмотреть время для прогулок и игр. Шумные подвижные игры должны сменяться более спокойными.

   При составлении режима дня учитывается время года. Так, в летний период увеличивается время для пребывания детей на свежем воздухе, уменьшается количество занятий, а значит, увеличивается время для игр и сна.

   Таким образом, режим дня играет огромное значение для всестороннего развития детей дошкольного возраста и подготовки их к обучению в школе. Постоянство режимных процессов,  их последовательность и постепенность, а также единство требований к детям со стороны дошкольной группы и семьи поможет вам вырастить ваших детей здоровыми, бодрыми, деятельными и дисциплинированными.

   Правильно составленный режим дня имеет большое гигиеническое и педагогическое значение. Информация о режиме дня ваших детей в д/саду располагается в уголке для родителей. Мы рекомендуем вам ознакомиться с режимом дня в дошкольной группе и придерживаться такового же режима дома.

    Режим дня дошкольно группы предусматривает различные виды детской деятельности: бытовую, игровую, учебною и трудовую... Вся воспитательно-образовательная работа в дошкольной группе строится на основе «Программы воспитания и обучения вдошкольной группе». Место, занимаемое той или иной деятельностью, и время, отведённое для неё в режиме, определяется возрастом детей. В нашей группе находятся дети четырех возрастов и поэтому за основу взят режим дня для среднего возраста (пятый год жизни), а с младшими детьми необходимые режимные процессы проводятся на несколько минут раньше (5 – 15 мин.). Их раньше выводим на прогулку, первыми кормим, укладываем спать, у них раньше заканчиваются занятия и другой объём нагрузок.

   Утренний приём детей осуществляется с 7.00 до 8.15. Мы рекомендуем приводить детей в д/сад до 8.00 т.к. в этот промежуток времени дети получают возможность спокойно, самостоятельно или с небольшой помощью взрослого раздеваться и с хорошим настроением зайти в группу.

    Формирование умения у детей правильно одеваться на улицу и раздеваться после неё очень важно. Поэтому мы предлагаем посмотреть в какой последовательности вашему ребёнку необходимо раздеваться и одеваться, как складывать вещи в своём шкафу.

   В утреннее время в дошкольной группе осуществляются следующие режимные процессы: разнообразные игры детей, беседы с детьми на различные темы, организация труда уголке природы, дежурство по столовой, подготовка к занятиям, формирование культурно-гигиенических навыков, завтрак.

   Правильно организованный процесс питания способствует хорошему усвоению пищи и имеет большое воспитательное значение. Режим в дошкольной группе строится с таким расчётом, чтобы шумные игры заканчивались примерно за 15-20 минут до еды. Во время приёма пищи мы учим детей съедать положенную им порцию; есть культурно, не торопясь слегка наклоняясь над тарелкой; хорошо пережёвывать пищу с закрытым ртом; правильно пользоваться столовыми приборами. Детей средней, старшей, подготовительной группы  мы учим, есть второе блюдо вилкой. А дети младшей группы учатся кушать этим соловым прибором с декабря. Старшие дети учатся пользоваться во время еды ножом.

   Неотъемлемой частью режима дня в д/саду являются занятия. Занятия считаются не только ведущей формой обучения, но и средством всестороннего развития детей, они способствуют формированию у ребёнка разнообразных навыков и умений, готовят его к школе. Занятия с детьми в детском саду проводятся с учётом возрастных, индивидуальных и психических особенностей детей. Какие занятия, их количество в неделю в каждой возрастной группе вы можете увидеть в уголке для родителей. Длительность занятий и нагрузка зависит от возраста детей. В младшей группе занятие длится 10-15 минут, в средней группе – 15-20 минут, в старшей группе – 20-25 минут, в подготовительной – 25-30 минут. Занятия поводятся ежедневно, с перерывом между ними в 10 минут.

     Режим дня дошкольлной группы предусматривает проведение дневной прогулки, после занятий и вечерней – после ужина или кружков дополнительного образования. Пребывание на свежем воздухе укрепляет здоровье и закаливает организм, всесторонне развивает детей, активизирует их двигательную деятельность, познавательные возможности. Прогулка включает в себя наблюдения за изменениями природы, окружающей действительностью; подвижные игры, дидактические игры, чтение художественной литературы; трудовую деятельность детей; индивидуальную работу с детьми. Кроме того, на прогулке дети имеют огромную возможность самостоятельно поиграть, побегать, пообщаться друг с другом.

    После прогулки дети обедают и спят. Сон – важнейшая потребность организма человека, а для дошкольников он составляет основу крепкого здоровья и правильного развития. Дневной сон длится до 2-2,5 часов. Он обязателен, так как он восстанавливает нормальную деятельность организма, способствует хорошему росту, создаёт в дальнейшем весёлое настроение и укрепляет нервную систему ребёнка.

    Для бодрого и хорошего самочувствия детей немалое значение имеет и правильный их подъём. После дневного сна дети поднимаются постепенно. Если есть возможность, то тех детей, которые заснули чуть позже, мы поднимаем последними. После сна мы следим за тем, чтобы дети надевали одежду в определённой последовательности (при одевании – снизу вверх, при раздевании – сверху вниз), чтобы все дети были причёсаны.

    Во второй половине дня основным видом деятельности являются игры. Дети в детском саду играют индивидуально, небольшим группами и все вместе. Также вечером мы с детьми рисуем, лепим, выполняем работы по аппликации и ручному труду, читаем книги и т. д. Во второй половине дня в нашем учреждении начинают работу кружки дополнительного образования. С расписанием кружков вы можете ознакомиться в уголке для родителей. Чтобы дети посещали их регулярно, мы вас просим забирать детей после занятий дополнительного образования. А когда ваши дети уходят домой, учите их обязательно прощаться с воспитателем и детьми.

 

Источник: https://ped-kopilka.ru/blogs/blog74791/roditelskoe-sobranie-42419.html

 

Воспитатель дошкольного образования

первой квалификационной категории                                 С.И.Вашкевич

 

Родительский университет

«Правильное питание – основа здоровья»

 

 

Задачи: формировать представление о том, что здоровье человека во многом зависит от его образа жизни и поведения; развивать представления родителей о правильном питании, его значимости для здоровья детей; воспитывать ответственное отношение родителей к здоровью детей;

Время проведения: 60 мин

Форма проведения: круглый стол

Участники: родители воспитанников дошкольной группы

Оборудование:  мяч, косынки, 6 видов круп, поднос, тарелочки, карточки для игры «Вредные и полезные продукты», 3 листа, карандаши, ручки, буклеты «Полезные советы», карточки «Язык столовых приборов», памятки «Секреты здорового питания».

 

Ход проведения

 1. Актуализация проблемы

«Уважаемые родители! Мы очень рады видеть Вас. Спасибо, что нашли время и пришли на мероприятие, тема которого звучит так «Правильное питание – основа здоровья».

Мы думаем, Вам будет интересно узнать, почему именно питание стало темой нашего собрания? А как Вы думаете? Ваши предложения?

Пища – это необходимая потребность организма, и обязательное условие существования человека.

 1. Теоретическая часть

Мы чаще всего питаемся тем, что нам нравится по вкусовым качествам, к чему привыкли или, что можно быстро, без труда приготовить. Важно вовремя обратиться к рациональному питанию. Именно ваш пример ляжет в основу будущей культуры питания вашего ребенка. Вы сформируете его первые вкусовые нормы, пристрастия и привычки, от вас будет зависеть его будущее здоровье. Важно правильно организовать питание детей.

Все процессы, протекающие внутри человеческого организма – носят ритмичный характер. Режим питания важен в любом возрасте, особенно велико его значение для детей и подростков.

Регулярное питание призвано обеспечить равномерную нагрузку в системе пищеварения в течение дня. Вот почему в дошкольном возрасте предусматривается 4-5 разовый приём пищи через каждые 3-4 часа.

Питание должно быть разнообразным, это служит основой его сбалансированности. Важно формировать у ребенка разнообразный вкусовой кругозор.

 • В рацион ребёнка необходимо включать все группы продуктов – мясные, молочные, рыбные, растительные;
 • Еда ребёнка должна быть разнообразной как в течение дня, так и в течение недели. Надо помочь ребёнку “распробовать” вкус разных блюд. Проявите фантазию, боритесь с возникновением у ребёнка консервативностью к еде. Учитывайте индивидуальные особенности ребёнка, возможную непереносимость продуктов.

Количество энергии, поступающей в организм с продуктами, равно количеству энергии, затраченной ребёнком.

Еда должна приносить радость! Она служит важным источником положительных эмоций.

Удовольствие от еды напрямую зависит от атмосферы, царящей за столом. Во время еды категорически не рекомендуется обсуждать, любого рода проблемы особенно семейного характера. Все негативные эмоции должны быть забыты, за столом должен царить мири покой. Помните: “Когда я ем- я глух и нем” и “Лучше молчать, чем говорить”. Последнее касается такого объекта семейной любви, как телевизор.

Пусть с самого раннего возраста у ребенка сформируется представление: семейный стол – место, где всем уютно, тепло и, конечно вкусно!

 1. Игра «Завтрак для ребенка»

 -  Что ваш ребенок ест дома на завтрак? А что лучше есть утром?

Игра (с завязанными глазами) – «Угадай крупу».

Для игры мне нужно 3 добровольца, которые смогут отгадать крупу с завязанными глазами.

 - Спасибо большое за участие, очень хорошо справились!

«Нужны ли ребенку каши?».

Каша вообще является началом пищевой цепочки. Это ли не повод, убеждающий в необходимости включения каш в питание детей. Сразу же отметим, что не стоит увлекаться рафинированными кашами, они во многом проигрывают своим так сказать неочищенным собратьям. Каши, сваренные из не рафинированных круп, содержат намного больше витаминов и других полезных веществ. Поэтому настоятельно рекомендуется готовить ребенку каши, которые требуют приготовления не менее 20 минут. Именно они принесут наибольшую пользу вашему малышу.

Полезные каши для детей.

Теперь рассмотрим особенности, которыми обладают разные каши, чтобы целенаправленно включать их в меню малышей.

-Как вы думаете какая самая полезная каша?

Чрезвычайно полезной по высокому содержанию растительных белков и набору витаминов группы В, а также магния, железа, калия и фосфора является гречневая каша. Приготовленная в сочетании с молоком, она вполне может заменить в детском рационе мясо. Большой плюс этой каши также в том, что она безглютеновая. Глютен – это вещество вызывающее расстройство желудка.

Рисовая каша также не содержит глютена и по своему составу хорошо подходит детям склонным к аллергии. Белок, содержащийся в рисе, по своему составу близок к животному, поэтому рисовую кашу считают «вегетарианским мясом». Она хорошо зарекомендовала себя при проблемах с желудочно-кишечным трактом.

Перловая каша способна вывести из организма вредоносные токсины. А еще одной ее важной ценностью является наличие в ее составе лизина. Именно это вещество успешно борется с вирусом герпеса. Чем не повод включить ее в рацион малыша один раз в неделю.

Кукурузная каша богата клетчаткой, поэтому препятствует процессам брожения и гниения в кишечнике. Не содержит глютен. Она вполне уместна в детском меню.

Начиная с 3-х летнего возраста, диетологи рекомендуют вводить в рацион питания пшенную кашу. Она содержит большое количество полиненасыщенных жиров, а также витамин А. Пшено оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему, уменьшает утомляемость детского организма.

Исходя из перечисленного, каши просто необходимы детям!

Родителям на заметку

 - Домашний рацион должен дополнять, а не заменять рацион детского сада.

 - Уже посещая ребёнком детский сад, максимально приблизьте режим питания и состав рациона к условиям детского сада;

 - Завтрак до детского сада лучше исключить, иначе ребёнок будет плохо завтракать в группе;

 - Вечером дома важно дать ребёнку именно те продукты и блюда, которые он не получил днем;

 - В выходные и праздничные дни лучше придерживаться меню детского сада.

Вывод: Многие дети не едят кашу, овощные блюда, рыбные. Мы в детском саду уговариваем детей поесть, рассказывая о пользе продуктов….

- А что вы делаете, как уговариваете ребенка съесть блюдо?

 - Знание правил этикета всегда отличает воспитанного, культурного, достойного человека, а именно таким мы хотим видеть наших детей. Соблюдение правил поведения за столом также важно и с точки зрения правильного питания. Чем раньше ребёнок узнает правила поведения за столом, тем скорее они будут выполняться автоматически, легко и свободно. Воспитание культуры поведения за столом будет более эффективным, если вы будете мягко, но настойчиво объяснять ребёнку, почему так делать нельзя. Например: если ты будешь вертеться, ты можешь опрокинуть тарелку на себя; если ты будешь сидеть развалившись, то прольёшь на себя суп из ложки…

 - Перед вами на столах лежат буклеты «Полезные советы». Мне нужно 2 добровольца, которые расскажут нам как правильно сидеть за столом и что во время еды следует делать.

Как правильно сидеть за столом:

 - Садиться за стол можно только с чистыми руками;

 - Сидеть надо прямо, не раскачиваясь;

 - На стол можно положить только запястья, а не локти;

 -  Сидя за столом, можно лишь слегка наклонить голову над тарелкой;

 - Разговаривать во время еды естественно и прилично, особенно во время праздничного застолья, но не с полным ртом.

Во время еды следует:

- Есть размеренно, а не торопливо или чересчур медленно;

 - Ждать, пока горячее блюдо или напиток остынут, а не дуть на них;

 -  Есть беззвучно, а не чавкать;

 - Съедать всё, что лежит на тарелке; оставлять пищу некрасиво, но и вытирать тарелку хлебом досуха не следует;

 - Набирать соль специальной ложечкой или кончиком ножа;

 - Насыпать сахарный песок в чай или другой напиток специальной ложкой.

 -  Не забывайте пользоваться салфетками!

-  Во время еды помогать кусочком хлеба.

 - Вашему вниманию предлагаю просмотр видео «Сервировка»                          

 - Вот такие коврики для сервировки вы можете сшить ребенку и он быстро научится сервировать стол.

Вывод: Этикету сложно научить лишь постоянным повторением правил поведения. Ребёнок смотрит, как ведут себя взрослые. Родители! Чему вы научите ребёнка в раннем возрасте, останется на всю жизнь. Помните об этом!

 1. Гигиена питания

Далее поговорим о правилах гигиены питания.

“Чистота – залог здоровья!”, “Мойте руки перед едой!” — старые призывы многих поколений. Показывайте ребенку хороший пример, заботясь о себе, поддерживая себя в ухоженном состоянии и следуя тем же самым привычкам, которые вы хотите научить своего ребенка. Лучшим средством от микробов является регулярное мытьё рук. Научите вашего ребёнка мыть руки каждый раз, когда он приходит с улицы, после пользования туалетом и перед едой, после того, как он поиграет с животными. Когда детям нравится содержать себя в чистоте, они приобретают эту привычку на всю жизнь.

Научите вашего ребёнка:

 • Соблюдать правила личной гигиены;
 • Различать свежие и несвежие продукты;
 • Осторожно обращаться с незнакомыми продуктами.

Крепкие зубы – это не только красивая улыбка, это – здоровье ребёнка. Значение здоровых зубов трудно переоценить. Они нужны, чтобы пережевывать пищу.

Вот что надо делать, чтобы зубы у ребенка оставались как можно более здоровыми:

 1. Ежедневно чистить зубы утром и вечером не менее двух минут. Чистить зубы надо начинать с того момента, как прорезался первый зуб.
 2. После вечерней чистки зубов ребенку в рот не должно попасть ни молоко, ни какая-либо другая пища, иначе смысл чистки теряется. Допустима только вода, естественно без сахара.
 3. Увеличить количество твердой пищи (яблоки, морковь, груши и т. д.). Лучше предложить ребёнку кусочек яблока, чем пюре. Яблоко и очистит зубы, и помассирует десны.
 4. Снизить количество поступаемых углеводов. Гораздо лучше для зубов, если ребенок сразу съест целую шоколадку и сразу после этого почистит зубы, чем если он растянет эту шоколадку на целый день.

Вывод: Ежедневно помогайте своему ребенку приобретать и закреплять навыки безопасного питания.

 -  И на последок мы хотим предложить обзор игр в которые мы играем с детьми для закрепления знаний о полезных и вредных продуктах. Спасибо за внимание!

 

Источник: https://ped-kopilka.ru/blogs/blog74791/roditelskoe-sobranie-42419.html

 

Воспитатель дошкольного образования

первой квалификационной категории                                 С.И.Вашкевич

 

Родительский университет

«Как провести выходной день с детьми интересно и с пользой»

 

Цель: формирование гармоничного образа семьи, потребности в совместном активном отдыхе (экскурсии, походы, прогулки, подвижные игры, семейный театр).

Форма проведения: консультация

Участники: родители воспитанников дошкольной группы

 

Ход проведения

В каждой семье по-своему принято проводить выходные дни. Но в большинстве случаев, это выглядит так: мама с папой заняты своими делами, дети смотрят мультики или сидят за компьютером. Это не только плохо отражается на здоровье дошкольников, но и оказывает отрицательное воздействие на детско-родительские отношения, между родителями и детьми теряется нить дружбы и доверия. На этапе когда дети еще малы, это не так страшно, а вот когда настанет подростковый период, родители начнут пожинать свои плоды.

А ведь выходные можно проводить весело и с пользой для всей семьи. Совместное времяпрепровождение сплачивает семью, а так же дает понять ребенку, насколько он важен для мамы и папы. Но, не стоит забывать о режиме ребенка, ведь после выходных наступят будни и ребенок пойдет в дошкольное учреждение, где ему будет проще адаптироваться к новой «рабочей неделе», если домашний режим совпадает с детсадовским.

В любую погоду и при любом финансовом состоянии можно интересно проводить время со своей семьёй.

Наступает выходной день. Куда пойти с ребенком? Этот вопрос часто ставит родителей в тупик. Может, в поход в парк? Разумеется, решающее слово остается за ребенком, это один из моментов, когда ребенок чувствует свою сопричастность взрослым в семье и растет спокойным, уверенным.

Это могут быть вылазки на природу: просто прогулки по парку или же можно отправиться в поход, благо в нашей области достаточно достопримечательностей и памятников природы. Интересны будут прогулки по лесу за грибами или же просто полюбоваться природой и подышать воздухом. Осенью очень весело собирать необычные листочки, затем собрав их в гербарий. В любое время года можно отправиться всей семье на увлекательную рыбалку, даже если, вам не повезет с уловом, заряд бодрости и хорошего настроения вам будет обеспечен. Особенно, рыбалка, поспособствует укреплению отношений папа-сын. Мама же, в это время, может с дочкой рисовать пейзажи, которые будут вокруг или готовить стол к семейному пикнику. Возможно, кого-то привлекает спортивный отдых: бадминтон, футбол, волейбол это можно осуществить на детской площадке. Или же можно устраивать семейные спортивные соревнования с другими семьями. Это будет не только способствовать укреплению здоровья ребенка, укреплению детско-родительских отношений, но так же благоприятно скажется на умении ребенка общаться с взрослыми и сверстниками. Можно отправиться в путешествие на велосипедах, сейчас большой выбор детских сидений, которые крепятся на взрослый велосипед. В зимнее время года, объединит семью постройка снежных замков или катание с горки, которая предварительно будет построена совместно с ребенком. Кататься на коньках, теперь возможно не только зимой, но и летом, благодаря крытым каткам, которые есть практически в любом крупном городе.

Если семья предпочитает культурный отдых, можно сходить в музей, на выставку, в театр, кино или зоопарк. Там ребенок получит не только положительные эмоции, но и новые знания.

Если за окном погода совсем не радует можно ограничиться домом. Но не просто сидеть у телевизора, а организовать семейный обед, можно пригласить гостей. Семейные обеды, особенно если за ними обсуждать дела каждого члена семьи, их проблемы и радости, так же благоприятно сказывается на укреплении семейных отношений. После обеда можно поставить спектакль, или просто почитать детям интересную книгу или поиграть в настольные игры.

Так же в каждом районе города, сейчас открыто множество центров развлечений, где можно совместить приятное с полезным, отдохнуть всей семьей и совершить необходимые покупки.

Раз и навсегда уважаемые родители решите для себя: совместный с ребенком поход - это совсем не отдых для Вас, это время, полностью посвященное ему, вашему любимому ребенку. Пусть он еще раз удостовериться, что Вы его любите, что живете его интересами.

Посмотрите вокруг глазами ребенка - сколько интересного в мире! Заинтересовался ваш ребенок чем - то, остановитесь, приглядитесь, постарайтесь смотреть на все его глазами и в то же время оставаться взрослым!

Речь ваша, дорогие родители - эмоциональная и выразительная, должна нести доброе отношение к окружающему, восхищение щедрой красотой природы. В то же время побуждайте ребенка высказываться, думать, сопоставлять, учите анализировать, отвечать на вопросы и задавать их. Ребенок должен чувствовать родительскую сопричастность его интересам. Так формируется доверие к миру, благодарность и огромная любовь к родителям.

В таких совместных походах, есть все условия для тренировки вашего ребенка в силе, ловкости, смелости.

Также, интересным, увлекательным проведением выходного дня может стать для ребенка - посещение музея. Практически всегда привлекательными для дошкольников оказываются природоведческие музеи. Увидеть в музее все ребенок просто не в состоянии. Переход от одной музейной витрины к другой, утомителен и мало познавателен для ребенка. Гораздо лучше и намного полезнее выбрать, что-то одно, и внимательно рассмотреть в деталях. Можно выбрать витрины, посвященные старинному костюму или оружию, посуде, мебели.

Не меньший интерес представляют для детей и выставленные в музеях археологические находки: лодки, выдолбленные из ствола дерева, сделанные из камня и кожи топоры, украшения.

Дошкольник хочет и может узнавать, что составляет основу экспозиции исторических музеев: как жили люди раньше, как был устроен их дом, какую одежду они носили, и из какой посуды ели, на какой мебели спали, сидели, во что играли, и на чем писали.

В этом возрасте детям хочется примерить эту жизнь на себе, и проигрывать ее, представляя себя ее участником. И если кто - то говорит, что дошкольники еще слишком малы для посещения музеев, то это - значит, лишь то, что вы, родители не смогли сделать них посещение музея интересным.

Удивительно, а сколько полезных сведений можно сообщить ребенку, идя с ним по улице. Познакомить с тем, как жили люди в другие времена. Во время обычной прогулки по старой части современного города можно поговорить с ребенком о печах, можно увидеть дым, идущий из печи.      

Вспомните те игры, в которые играли наши прабабушки и прадедушки. Например: игра в бирюльки, лапта.

Заинтриговать ребенка игрой и при желании можно и поиграть!

Существует много способов, как провести выходной день вместе с ребенком интересно и увлекательно.

Родители придумывайте, фантазируйте, и Вы получите массу впечатлений, удовольствий от прогулок с ребенком.

Любое своё приключение, не забывайте фотографировать. Как-нибудь, вечером будет приятно посидеть в кругу семьи и вспомнить о весело проведенном времени.

То, к чему вы приучите ребенка с ранних лет, так и останется с ним на всю жизнь и возможно, потом он будет так же проводить время со своими детьми.

Родители, желаем Вам успехов!

 

 

Воспитатель дошкольного образования

первой квалификационной категории                                 С.И.Вашкевич