Старонка настаўніка-дэфектолага

«Розныя магчымасці - роўныя дзеці»

Рэкамендацыі бацькам дзіцяці з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця

Калі ласка, памятайце, што:

 • "Асаблівыя" дзеці не горш і не лепш астатніх. Проста ў іх іншыя магчымасці. Для дзіцяці з асаблівасцямі развіцця яго стан натуральны. Ён не жыў з іншым слыхам / зрокам / рукамі / нагамі / целам / галавой. Так што чый-небудзь жаль для яго не зразумелы і не карысны.
 • Перш за ўсё, звяртайце ўвагу на тое, што ў дзіцяці закладзена, што ён можа. Менавіта гэта-аснова і асноўны яго рэсурс для развіцця і адаптацыі да жыцця.
 • Старайцеся прадастаўляць дзіцяці з асаблівасцямі магчымасць спрабаваць зрабіць усё самому. Калі ён просіць дапамагчы, паспрабуйце дзейнічаць разам з ім - але не замест яго!
 • "Асаблівыя" дзеці даюць навакольным магчымасць праявіць лепшыя пачуцці і якасці: дабрыню, спагаду, шчодрасць, каханне ... Не ўпускайце гэтыя магчымасці, - не хавайце іх / не хавайцеся ад іх!
 • Ва ўсіх людзей адны і тыя ж заканамернасці развіцця. Перад вамі, перш за ўсё, дзіця. А дзецям можна і трэба ўсміхацца, смяяцца і гуляць. Асаблівасці фізіялогіі або псіхалогіі "незвычайнага" дзіцяці дапамогуць вам праявіць фантазію і прыдумаць, як гэта ажыццявіць.

Усе людзі розныя. Адным "мядзведзь на вуха наступіў", у іншых "памяць дзіравая", у трэціх - нестандартны набор пальцаў, чацвёртыя ходзяць толькі з палачкай ... - і пры гэтым УСЕ ЯНЫ МОГУЦЬ быць шчаслівым.

Правілы для бацькоў, якія выхоўваюць дзяцей з асаблівымі патрэбамі:

 • Пераадольвайце страх і адчай
 • Не губляйце час на пошукі вінаватага - яго проста не бывае!
 • Вызначце, якая дапамога неабходная вашаму дзіцяці, і пачынайце, звяртайцеся да спецыялістаў.

Агульныя стратэгіі нармалізацыі жыцця сям'і:

 • Ня замыкайцеся у сваіх праблемах. Паспрабуйце знайсці апору ў бацьках іншых дзяцей з асаблівасцямі ў развіцці. Вы зразумееце, што не адны ў сваім няшчасці. Вопыт іншых сем'яў дазволіць хутчэй пераадолець негатыўныя эмоцыі, дасць надзею на будучыню.
 • Не хавайце нічога ад блізкіх. Трымайце іх у курсе праблем вашага дзіцяці.
 • Знаходзіце і вывучайце інфармацыю аб магчымасцях навучання і выхавання вашага дзіцяці.
 •  Будзьце рэалістамі, але не песімістамі. Навучыцеся спраўляцца са сваімі пачуццямі.
 • Паважайце сябе і сваю сям'ю, ніякіх ліслівых момантаў-тыпу выбачальны тон, сыход ад людзей, якія гуюць з дзецьмі на пляцоўцы  і г .д. роўныя, добразычлівыя, незалежныя і ўпэўненыя паводзіны. Не грэбуйце звычайнымі паўсядзённымі абавязкамі, але не давайце ім сябе захліснуць.
 • Не забывайце пра сябе, свае захапленні і прыхільнасці. Знаходзьце магчымасці для ўласнага развіцця, а таксама развіцця і ўдасканалення маральнага і прафесійнага іншых членаў сям'і.
 • Беражыце свае нервы і псіхіку. Расслабляйцеся часам, хадзіце ў тэатры, кіно, госці. Знайдзіце сабе занятак - разводзіце кветкі, вершы пішыце, мова вывучыце і г.д.
 • Не расслабляйцеся півам і спіртным. Жанчыны вельмі хутка становяцца залежнымі ад алкаголю. А дзеці знікаюць зусім. І не захапляйцеся курэннем - гэта скароціць вам жыццё, а яно патрэбна вашаму дзіцяці. Не забывайце, што гэта ваша дзіця, і вы яму патрэбныя здаровыя і шчаслівыя.
 • Часцей ўладкоўвайце сямейныя святы. З віктарынамі, з гульнямі. Хай дзіця ўдзельнічае ў падрыхтоўцы. Гэта важна. Клічце гасцей. Не агароджвайцеся - хай усе ведаюць - ваша жыццё працягваецца. Яно паўнавартаснае і цікавае.
 • Завядзіце хатняга гадаванца. Гэта дапаможа дзіцяці адаптавацца. Навучыць клопату і падвысіць уласную значнасць, а таксама адцягне ад думкі - я адзін, усе гуляюць, а я сяджу.

Жывіце поўным жыццём, развівайце інтэлект,  ПАМЯТАЙЦЕ  - 

З нараджэннем асаблівага дзіцяці ЖЫЦЦЁ НЕ канчаецца. ЯНО ПРОСТА СТАНОВІЦЦА НА планку вышэй. ВЫ ПАВІННЫ СТАЦЬ СУПЕР !!!!!!

ПАМЯТАЕЦЕ: ВАШАЕ ДЗІЦЯ, ВАША СЯМ'Я, ВАШ ДОМ -  НЕ НІКЧЭМНЫЯ, СЛАБЫЯ , А МОЦНЫЯ, МУЖНЫЯ, РЭДКІЯ - АСАБЛІВЫЯ !!!!

Рэкамендацыі бацькам 

 1. Гутарку з дзіцем пачынайце з сяброўскага тону.
 2. У працэсе зносін з дзіцем праяўляйце да яго шчырую цікавасць і вядзіцеі дыялог на роўных.
 3. Бацькі павінны ўмець глядзець на рэчы вачыма дзіцяці.
 4. Не падкрэслівайце правіны, выхоўвайце на асабістых станоўчых прыкладах.
 5. Не выкарыстоўвайце мараляў. У перавыхаваньні вырашальным з'яўляецца асабісты прыклад бацькоў, увага да дзіцяці, уменне радавацца поспехам дзіцяці.
 6. Далучайце дзіцяця да сумеснай сямейнай працоўнай дзейнасці.
 7. Пастаянна трымайце на кантролі пытанне паспяховасці і наведвальнасці заняткаў дзіцем.
 8. Бацькі маюць права цікавіцца планамі дзяцей на будучыню ў дачыненні да вучобы, выбару прафесіі, здольнасцю ўлічваць наступныя цяжкасці і цвяроза ацэньваць свае магчымасці.
 9. Бацькі павінны цікавіцца правядзеннем дзіцячага вольнага часу. 
 10. Бацькі павінны прыцягваць дзяцей для сумеснага правядзення вольнага часу.

 

Типы неправильного воспитания детей с ОПФР

 1.  Потворствующая гиперопека.

Ребёнок находится в центре внимания семьи, которая стремится к максимальному удовлетворению его потребностей. Поблажки делаются даже тогда, когда они вредят ребёнку. Родители сковывают инициативу ребёнка чрезмерной заботой и предупредительностью.

В результате он не может действовать самостоятельно и в трудных ситуациях подвернётся опасности в той же степени, что и брошенный ребёнок.

 1.      Доминирующая гиперопека.

Ребёнок находится в центре внимания родителей, которые отдают ему много сил и времени, лишая самостоятельности, ставя многочисленные ограничения и запреты. Последствиями такого воспитания будут такие качества личности ребёнка, как покорность, зависимость, мнимая агрессивность, отсутствие дружелюбия. В подростковом возрасте такое воспитание усиливает эмансипации и обусловливает аффективные реакции.

 1.      Эмоциональное отвержение.

Родители безразличны к судьбе ребёнка. Эта трагическая ситуация может быть вызвана и нежелательной беременностью, и нежелательным полом ребенка, другими обстоятельствами, которые приводят к тому, что родители отталкивают ребенка. Не внимательность, безразличие к его нуждам, к тому, где он и что с ним, может доходить до жестокости родителей. Родители не проявляют эмоциональной теплоты в общении с ребенком, не способствуют созданию для его физического комфорта. Детское поведение, связанное с переживаниями, встречается с раздражением и обычно пресекается. Такая уродливая позиция родителей приводит к эмоциональной недоразвитости ребенка, провоцирует развитие агрессивности и преступных наклонностей.

 1.      Повышенная моральная ответственность.

Этот тип воспитания характеризуется сочетанием высоких требований к ребёнку с недостатком внимания к нему со стороны родителей, меньшей заботой о нём. Родители любят не самого ребёнка, а его соответствие своему внутреннему образу. Такой стиль приводит к невротическим состояниям, стимулирует развитие черт тревожно-мнительной (психастенической) акцентуации характера.

 1.      Гипопротекция (гипоопека)

Ребёнок предоставлен себе, родители не интересуются им, не контролируют его. Как правило, родители не знают где находится, что делает их ребёнок, они не понимают его нужд, трудностей и опасностей, подстерегающих его, не способны своевременно и эффективно помочь ему.

 1.      Непоследовательный тип.

Родители осуществляют резкую смену стилей, приемов воспитания, переходя от строгости к морализму и, наоборот, от внимания к ребенку к эмоциональному отвержению.

 1.      Воспитание в культе болезни.

Жизнь семьи целиком посвящена больному ребенку. Родители, сотворившие из больного ребенка кумира для себя, станут убедительно доказывать, что живут ради детей. Навязывание этой роли можно наблюдать даже тогда, когда долго болевший ребенок выздоравливает. Однако кто-то в семье продолжает считать его слабым, болезненным. Взрослому не хочется менять сложившийся стереотип взаимоотношений с ребенком. Легче общаться с ним как с больны, чем искать новый способ общения. В такой атмосфере ребенок вырастает изнеженным, капризным, ипохондрически настроенным.

ДЕЛАТЬ ИЛИ НЕ ДЕЛАТЬ?

Делайте!

* Радуйтесь Вашему малышу.

* Занимаясь уборкой или приготовлением обеда, напевайте что-нибудь.

* Когда малыш может Вас слышать, разговаривайте вслух сами с собой.

* Если Вы увидели, что ребенок что-то делает, начните «параллельный разговор» (комментируйте его действия).

* Разговаривайте с ребенком заботливым, успокаивающим, ободряющим тоном.

* Когда ребенок с Вами разговаривает, слушайте его сочувственно и внимательно.

* Установите четкие и жесткие требования к ребенку.

* Говорите с малышом короткими фразами.

* В разговоре с ребенком называйте как можно больше предметов.

* Ваши объяснения должны быть простыми и понятными.

* Говорите медленно.

* Будьте терпеливы.

* Сначала спрашивайте «что»; «почему» спросите, когда малыш подрастет.

* Каждый день читайте ребенку.

* Поощряйте в ребенке стремление задавать вопросы.

* Не скупитесь на награду: похвалу или поцелуй.

* Поощряйте любопытство и воображение Вашего малыша.

* Поощряйте игры с другими детьми.

* Заботьтесь о том, чтобы у ребенка были новые впечатления, о которых он мог бы рассказывать.

* Старайтесь, чтобы малыш вместе с Вами готовил обед, гуляйте с ним, играйте, лепите «куличики» из песка, пусть он поможет Вам пересаживать цветы, вешать полки.

* Приобретите пластинки или кассеты с записями любимых песенок, стихов и сказок ребенка: пусть он слушает их снова и снова.

* Помогите ребенку выучить его имя и фамилию.

* Если ребенок начал что-то коллекционировать — кораблики, машинки, крышки от бутылок — или у него появилось хобби, займитесь этим вместе с ним; вообще старайтесь проявлять интерес к тому, что ему нравится делать.

* Будьте примером для малыша: пусть он видит, какое удовольствие Вы получаете от чтения газет, журналов, книг.

* Не теряйте чувства юмора.

* Играйте с ребенком в разные игры.

* Проблемы отцов и детей не существует там, где родители и дети дружат и чем-то занимаются вместе.

Не делайте!

* Не перебивайте ребенка, не говорите, что Вы все поняли, не отворачивайтесь, пока малыш не закончил рассказывать, — другими словами, не дайте ему заподозрить, что Вас мало интересует то, о чем он говорит.

* Не задавайте слишком много вопросов.

* Не принуждайте ребенка делать то, к чему он не готов.

* Не заставляйте ребенка делать что-нибудь, если он вертится, устал, расстроен; займитесь чем-то другим.

* Не требуйте сразу слишком многого: пройдет немало времени, прежде чем малыш приучится самостоятельно убирать свои игрушки или приводить в порядок комнату.

* Не следует постоянно поправлять ребенка, то и дело повторяя: «Не так! Переделай это».

* Не говорите: «Нет, она не красная». Лучше сказать просто: «Она синяя».

* Не надо критиковать ребенка даже с глазу на глаз; тем более не следует этого делать в присутствии других людей.

* Не надо устанавливать для ребенка множество правил: он перестанет обращать на Вас внимание.

* Не перестарайтесь, доставляя ребенку слишком много стимулов или впечатлений: игрушек, поездок и т. д.

* Не ожидайте от ребенка понимания:

всех логических связей;

всех Ваших чувств («Мама устала»);

абстрактных рассуждений и объяснений.


* Не проявляйте повышенного беспокойства по поводу каждой перемены в ребенке: небольшого продвижения вперед или, наоборот, некоторого регресса.

* Не сравнивайте малыша ни с какими другими детьми: ни с его братом или сестрой, ни с соседскими ребятами, ни с его приятелями или родственниками.