Справаздача па рэалізацыі педагагічнага праекта

Справаздача па рэалізацыі другога этапу педагагічнага праекта

разгарнуць

Агульныя звесткі

Назва ўстановы адукацыі (згодна са Статутам): Дзяржаўная ўстанова адукацыі “Гурнаўшчынскі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад - базавая школа Клецкага раёна”.

Кіраўнік установы адукацыі: Наумовіч Алена Міхайлаўна.

Тэма педагагічнага праекта: “Развіццё даследчых уменняў навучэнцаў праз іх уключэнне ў дзейнасць па вывучэнні гісторыі малой радзімы” (загад начальніка Галоўнага ўпраўлення па адукацыі Мінскага аблвыканкама  ад 30.08.2019 № 409 “Аб арганізацыі работы па рэалізацыі педагагічных праектаў ва ўстановах адукацыі Мінскай вобласці ў 2019/2020 навучальным годзе”; загад Клецкага раённага выканаўчага камітэта, Упраўлення па адукацыі, спорце і турызме ад 10.09.2019 № 627 “Аб арганізацыі работы па рэалізацыі педагагічных праектаў на абласным і раённым узроўнях ва ўстановах адукацыі Клецкага раёна ў 2019/2020 навучальным годзе”, загад начальніка Галоўнага ўпраўлення па адукацыі Мінскага аблвыканкама ад 21.07.2020 № 284, 25.08.2020 № 305 “Аб арганізацыі работы па рэалізацыі педагагічных праектаў ва ўстановах адукацыі Мінскай вобласці ў 2020/2021 навучальным годзе”, загад Клецкага раённага выканаўчага камітэта, Упраўлення па адукацыі, спорце і турызме ад 12.08.2020  № 348 “Аб арганізацыі работы па рэалізацыі педагагічных праектаў ва ўстановах адукацыі Клецкага раёна ў 2020/2021 навучальным годзе”).

Удзельнікі рэалізацыі педагагічнага праекта:

Згодна з загадам кіраўніка ўстановы адукацыі ад 31.08.2020 № 137 вызначаны ўдзельнікі рэалізацыі педагагічнага праекта:

- Хаванская Наталля Уладзіміраўна, намеснік дырэктара па вучэбна-выхаваўчай рабоце;

- Муравейка Ірына Сяргееўна, кіраўнік школьнага краязнаўчага музея;

- Казак Сняжана Уладзіміраўна, кіраўнік школьнага метадычнага аб’яднання настаўнікаў пачатковых класаў і выхавальнікаў дашкольнай адукацыі;

- Забела Святлана Уладзіміраўна, кіраўнік школьнага метадычнага аб’яднання настаўнікаў грамадска-гуманітарнага і прыродазнаўча-матэматычнага цыклаў;

- Горбач Таццяна Леанідаўна, настаўнік пачатковых класаў;

- Міхалоўскі Вераніка Валер’еўна, настаўнік пачатковых класаў;

- Вашкевіч Святлана Іванаўна, выхавальнік дашкольнай адукацыі;

- Маліноўская Наталля Іванаўна, настаўнік беларускай мовы і літаратуры;

- Горбач Святлана Віктараўна, бібліятэкар;

- Піструй Марыя Вадзімаўна, настаўнік англійскай мовы;

- выхаванцы дашкольнай групы, вучні 2-8 класаў.

Тэрміны рэалізацыі педагагічнага праекта: 2019-2022 гг.

Кансультант педагагічнага праекта: Дзёміна Ніна Паўлаўна, дацэнт кафедры, кандыдат педагагічных навук, дацэнт ДУА “Мінскі абласны інстытут развіцця адукацыі”.

Справаздачу аб прамежкавых выніках рэалізацыі педагагічнага праекта склала Хаванская Наталля Уладзіміраўна, намеснік дырэктара па вучэбна-выхаваўчай рабоце.

Актуальнасць педагагічнага праекта

У практыцы работы малакамплектнай сельскай установы адукацыі ўсё больш актуальным становіцца пытанне фарміравання навыкаў даследчай дзейнасці як спосабу развіцця індывідуальных інтэлектуальна-творчых здольнасцяў кожнага навучэнца. Спрыяльным умовай для арганізацыі працы ў дадзеным кірунку з'яўляецца вучэбна-педагагічны комплекс, паколькі ён дае магчымасць рэалізацыі пераемнасці дашкольнай і агульнай сярэдняй адукацыі. Калі ў сельскай школе стварыць умовы для развіцця даследчай дзейнасці навучэнцаў у працэсе вывучэння малой радзімы, то гэта будзе спрыяць паспяховай самарэалізацыі дзяцей, выяўленню цікавяць абласцей ведаў.

Навукоўцы вылучаюць чатыры групы даследчых уменняў, якія фарміруюцца ў працэсе навучання ў рамках кожнай вучэбнай дысцыпліны:

- арганізацыйна-практычныя (уменне планаваць працу; задаваць пытанні і адказваць на іх; ператвараць атрыманыя дадзеныя; вылучаць здагадкі; ўменні, звязаныя з ужываннем агульналагічных прыёмаў; уменне выкарыстоўваць розныя формы прадстаўлення вынікаў даследавання);

- пошукавыя (уменне выбраць тэму даследавання; ўбачыць праблему і паставіць мэту даследавання (што я хачу даведацца? Навошта я гэта раблю? Для чаго мне будуць патрэбныя атрыманыя веды?); уменне самастойна вынаходзіць спосаб дзеяння, прыцягваючы веды з розных абласцей; уменне выбіраць і прымяняць даступныя метады даследавання; ўсталёўваць прычынна-выніковыя сувязі; уменне знаходзіць некалькі варыянтаў вырашэння праблемы;

- інфармацыйныя (уменне знаходзіць крыніцы інфармацыі, карыстацца імі; уважліва слухаць выступоўцу; працаваць з азначэннямі, паняццямі, тэрмінамі; разумець і інтэрпрэтаваць любы тэкст; фіксаваць інфармацыю ў выглядзе сімвалаў, умоўных знакаў; фармуляваць высновы; уменне самастойна знайсці неабходную інфармацыю ў інфармацыйным полі; уменне запытаць неабходную інфармацыю ў педагога);

- ацэначныя (уменне ацаніць сваю працу, вызначыць яе вартасці і недахопы; ацаніць працу, прадстаўленую іншым даследчыкам; фармуляваць ацэначныя меркаванні, рэкамендацыі, водгукі; абгрунтоўваць сваю ацэнку).

Большасць даследчых уменняў фарміруюцца ў рамках навучальных даследаванняў. Для раскрыцця сутнасці паняцця навучальнага даследавання можна вылучыць яго характэрныя прыкметы:

1) навучальнае даследаванне – гэта працэс пошукавай пазнавальнай дзейнасці (вывучэнне, выяўленне, усталяванне чаго-небудзь і г.д.);

2) навучальнае даследаванне заўсёды накіравана на атрыманне новых ведаў, гэта значыць даследаванне заўсёды пачынаецца з патрэбы даведацца што-небудзь новае;

3) навучальнае даследаванне мяркуе самастойнасць навучэнцаў пры выкананні задання;

4) навучальнае даследаванне павінна быць накіравана на рэалізацыю дыдактычных мэтаў навучання.

Работа па развіцці даследчых уменняў навучэнцаў садзейнічае вырашэнню актуальных для ўстановы адукацыі задач:

- павышэнне рэйтынгу ўдзелу ў даследчых конкурсах абласнога, рэспубліканскага ўзроўняў;

- павышэнне якасці ведаў як выніку даследчай працы па вызначаных вучэбных прадметах;

- забеспячэнне творчай самарэалізацыі асобы навучэнца і педагога;

- развіццё камунікатыўных уменняў і навыкаў;

- прывіццё любові да роднага краю на аснове даследчай дзейнасці па матэрыялах школьнага краязнаўчага музея.

Мэтай педагагічнага праекта з’яўляецца павышэнне матывацыі навучэнцаў установы адукацыі да даследчай дзейнасці з апорай на асобасны творчы патэнцыял, развіццё даследчых уменняў навучэнцаў праз іх уключэнне ў дзейнасць па вывучэнні гісторыі малой радзімы.

Пастаўленая мэта рэалізуецца праз наступныя задачы:

- выявіць і забяспечыць ліквідацыю прафесійных цяжкасцяў удзельнікаў педагагічнага праекта;

- забяспечыць распрацоўку пошукава-даследчых заданняў і метадычных матэрыялаў па гісторыі роднага краю ў кантэксце гісторыі Беларусі;

- арганізаваць пошукава-даследчую дзейнасць вучняў па вывучэнні аб’ектаў гісторыі (летапіс “Хроніка школьная”, Батанічны помнік прыроды мясцовага значэння “Дубовыя алеі сядзібы Чарноцкіх” у вёсцы Лецяшын, Брацкая магіла савецкіх воінаў у вёсцы Гурнаўшчына) малой радзімы;

- ацаніць эфектыўнасць распрацаваных пошукава-даследчых заданняў і метадычных матэрыялаў для фарміравання пошукава-даследчых уменняў навучэнцаў;

- забяспечыць вывучэнне і ацэнку прамежкавых, выніковых вынікаў праектнай дзейнасці. Абагульніць і аформіць вынікі праекта;

- прадставіць вынікі рэалізацыі праекта на афіцыйным сайце ўстановы адукацыі, у сродках масавай інфармацыі.

У 2020/2021 навучальным годзе ва ўстанове адукацыі вялася работа па рэалізацыі тэхналагічнага (укараняльнага) этапу. Асноўнае прызначэнне дадзенага этапу – стварэнне ўмоў для рэалізацыі асноўных задач педагагічнага праекта праз уцягванне педагогаў, законных прадстаўнікоў навучэнцаў у даследчую дзейнасць на аснове матэрыялаў школьнага краязнаўчага музея, рашэння задач фізіка-матэматычных навук.

Змест работы удзельнікаў педагагічнага праекта

Згодна з планам рэалізацыі тэхналагічнага (укараняльнага) этапу педагагічнага праекта ў 2020/2021 навучальным годзе праведзены наступныя мерапрыемствы:

- 07.09.2020 праведзена інструктыўна-метадычная нарада для ўдзельнікаў педагагічнага праекта, падчас якой яны азнаёмленыя з мэтай, задачамі праекта, планам работы на 2020/2021 навучальны год, размеркаваны абавязкі паміж удзельнікамі педагагічнага праекта;

- 19.09.2020 – аднадзённы турыстычны паход “Сцяжынкамі роднага краю”;

- 22.09.2020 праведзены семінар-практыкум “Даследчая дзейнасць у школе”;

- 15.10.2020 кіраўніком школьнага краязнаўчага музея Муравейкі І.С. для навучэнцаў 5-8 класаў праведзены практычны занятак “Праца з гістарычнымі дакументамі”;

- з 19.10.2020 па 24.10.2020 ва ўстанове праведзены тыдзень нацыянальнай кухні “Кожная страва годна славы”;

- 20.11.2020 – намеснікам дырэктара арганізаваны круглы стол для педагогаў па тэме “Роля краязнаўчай работы па фарміраванні нацыянальнай самасвядомасці як неад’емнай часткі грамадзянскасці і патрыятызму ў вучняў на вучэбных і факультатыўных занятках”;

- 03.12.2020 – майстар-клас “Арганізацыя даследчай дзейнасці з навучэнцамі”;

- 11.01.2021-14.01.2021 – распрацоўка памятак для педагогаў “Развіццё пошукава-даследчых уменняў навучэнцаў праз вывучэнне роднага краю ў адукацыйным працэсе”;

- з 08.02.2021 па 17.02.2021 ва ўстанове прайшла метадычная дэкада адкрытых урокаў і мерапрыемстваў па развіцці пошукава-даследчых уменняў навучэнцаў (дадатак 1, 2);

- 30.03.2021 праведзены педагагічны савет па тэме “Сістэма работы па фарміраванні грамадзянскасці, патрыятызму, пошукава-даследчай дзейнасці навучэнцаў сродкамі рэалізацыі педагагічнага праекта ўстановы адукацыі”. У рамках падрыхтоўкі да педагагічнаму савета з 01.03.2021 па 26.03.2021 ва ўстанове адукацыі прайшоў калейдаскоп творчых знаходак па патрыятычным выхаванні на аснове пошукава-краязнаўчай работы: адкрытыя ўрокі, мерапрыемствы, майстар-класы, музейныя заняткі;

- з 15.03.2021 па 27.03.2021 ва ўстанове была арганізавана метадычная выстава “Арганізуем даследчую дзейнасць на навучальных занятках і ў пазакласнай дзейнасці”;

- 25.03.2021 – метадычны семінар “Арганізацыя даследчай дзейнасці на занятках і ў пазакласнай рабоце”;

- кожны месяц кіраўніком школьнага краязнаўчага музея Муравейкі І.С. праводзіцца цыкл “Музейныя вандроўкі”;

- на працягу навучальнага года працуе школьнае навуковае таварыства “Эўрыка”, у склад якога ўключаны 9 навучэнцаў 2-8 класаў. Загадам кіраўніка ўстановы адукацыі ад 31.08.2020 № 185 “Аб арганізацыі работы з адоранымі і матываванымі навучэнцамі ў 2020/2021 навучальным годзе” адказным за арганізацыю работы школьнага навуковага таварыства прызначана Хаванская Н.У., намеснік дырэктара па вучэбна-выхаваўчай рабоце;

- удзел у раённых конкурсах: “Я – даследчык” для дашкольнікаў і малодшых школьнікаў. У 2020/2021 навучальным годзе ў раённым конкурсе “Я – даследчык” прыняў удзел выхаванец дашкольнай групы Бычанка Аляксей з даследчай работай “Чаму ў звычайнага курынага яйка незвычайныя ўласцівасці” (выхавальнік дашкольнай адукацыі Вашкевіч С.І). Для ўдзелу ў раённым конкурсе малодшых школьнікаў было прадстаўлена 2 работы, 1 з іх была адабрана для абароны: Лобан Дар’я, 3 клас, “Мая школа: учора і сёння” (настаўнік  Казак С. У.) (дадатак 3);

- для ўдзелу ў раённым конкурсе работ даследчага характару “Дерзайте, вы талантлівы!” адабраны 2 работы: “Сумы ў табліцах” (матэматыка, 6 клас, настаўнік Забела С.В.), “Метафарызацыя арнітонімаў у беларускай паэзіі” (беларуская літаратура, 7 клас, настаўнік Маліноўская Н.І.), якія былі адзначаны дыпломам ІІІ ступені.

Матэрыялы з вопыту работы па рэалізацыі педагагічнага праекта прадстаўлены для друку ў “Настаўніцкую газету”, 16 сакавіка 2021 года выйшаў артыкул “Ступені на шляху да адкрыцыяў, ці Як вырасціць неабыякавых даследчыкаў”.

У красавіку – маі 2021 года вялася работа па складанні відэафільма па выніках тэхналагічнага (укараняльнага) этапу рэалізацыі педагагічнага праекта. У маі 2021 года сістэматызаваны электронны банк даследчых работ па накірунках: грамадска-гуманітарны, (адказны Маліноўская Н.І.), прыродазнаўча-матэматычны (адказны Забела С.У.), “Што? Як? Чаму?” (адказны Казак С.У.).

З 12.05.2021 ва ўстанове была арганізавана метадычная выстава практычных матэрыялаў па тэме педагагічнага праекта. Усе матэрыялы будуць сістэматызаваны ў школьным краязнаўчым музеі і будуць выкарыстоўвацца для правядзення тэматычных навучальных, факультатыўных заняткаў, выхаваўчых мерапрыемстваў.

Ацэнка вынікаў рэалізацыі педагагічнага праекта

 

Крытэрыі

Паказчыкі

Методыкі вызначэння

Далучэнне вучняў да даследчай дзейнасці

 

- Далучэнне да даследчай дзейнасці ў розных формах ўсіх узроставых катэгорый навучэнцаў.

- Фарміраванне даследчай пісьменнасці асобы, якая свабодна арыентуецца ў патоках інфармацыі, здольнай канструктыўна мець зносіны, супрацоўнічаць, эфектыўна вырашаць навучальныя і пазнавальныя задачы.

Праца з дакументамі школьнага краязнаўчага музея па напісанні даследчых работ. Выніковасць удзелу ў раённых конкурсах

Узровень развіцця даследчых кампетэнцый

 

- Уменні арганізаваць сваю работу (арганізацыйныя).

- Уменні, звязаныя з ажыццяўленнем даследаванняў (пошукавыя).

- Уменні працаваць з інфармацыяй (інфармацыйныя).

- Уменні прадставіць вынікі сваёй працы.

- Уменні, звязаныя з ацэначнай дзейнасцю (ацэначныя).

Комплексы пытанняў, якія дазваляюць вызначыць долю самастойнасці ў пошукава-даследчай працы. Выніковасць удзелу ў конкурсах і навукова-даследчых канферэнцыях

Асобаснае развіццё

 

- Развіццё асабістых камунікатыўных уменняў падчас зносін з насельніцтвам мясцовасці, падчас збору матэрыялу для даследчай працы;

- Уменне працаваць у камандзе падчас рэалізацыі праекта;

- Удзел у творчых конкурсах, праектах, даследчай дзейнасці.

Выніковасць удзелу ў творчых конкурсах, праектах, конкурсах даследчых работ

Паўната ведаў аб гісторыі і культуры свайго рэгіёна

- Веды аб гістарычным і прыроднай спадчыны малой радзімы.

Віктарыны

 

Павышэнне якасці адукацыйнага працэсу і яго вынік

- Станоўчая дынаміка навучальных і творчых дасягненняў навучэнцаў па вучэбных прадметах “Беларуская літаратура”, “Гісторыя Беларусі”.

Прамежкавы, выніковы кантроль

 

Прадстаўленне вынікаў рэалізацыі педагагічнага праекта

п/п

Аўтар

Назва публікацыі

назва СМІ

Дата публікацыі

1.

Хаванская Н.У.

 

“Ступені на шляху да адкрыццяў, ці Як вырасціць неабыякавых даследчыкаў”

Настаўніцкая газета

16.03.2021

 

          

п/п

 

Аўтар

Назва (Тэма) выступлення

Форма або назва мерапрыемства

Узровень, дата правядзення

1.

Хаванская Н.У.

З вопыту рэалізацыі педагагічнага праекта ва ўстанове адукацыі

Метадычнае аб’яднанне намеснікаў дырэктараў па вучэбнай рабоце

Раённы, 16.03.2021

 

        

Праблемы і перспектывы рэалізацыі педагагічнага праекта

У ходзе работы ў 2020/2021 навучальным годзе па рэалізацыі ІІ этапу педагагічнага праекта праведзены вывучэнне інструктыўна-метадычных матэрыялаў, дыягнастычнае даследаванне педагогаў, якія ўдзельнічаюць у педагагічным праекце, размеркаваны абавязкі паміж удзельнікамі педагагічнага праекта, распрацавана праграма школьнай навуковай супольнасці “Эўрыка”, удзел у раённых конкурсах: “Я –даследчык” для дашкольнікаў і малодшых школьнікаў, работ даследчага характару “Дерзайте, вы талантлівы!”, творчых конкурсах раённага, абласнога ўзроўняў, праведзены педагагічны савет, праведзена метадычная дэкада адкрытых урокаў і мерапрыемстваў па развіцці пошукава-даследчых уменняў навучэнцаў, колейдоскоп творчых знаходак па патрыятычным выхаванні на аснове пошукава-краязнаўчай работы.

Аднак не ў поўнай меры ў 2020/2021 навучальным годзе ў даследчай дзейнасці быў задзейнічаны летапіс “Хроніка Школьная” (арыгінальны дакумент на польскай мове, датаваны 1926-1939 гадамі, маецца пераклад на беларускую мову), толькі адна работа была выканана па матэрыялах школьнага краязнаўчага музея. Таму на наступным этапе рэалізацыі педагагічнага праекта ўстанова адукацыі будзе працаваць у дадзеным кірунку.

 

Намеснік дырэктара

па вучэбна-выхаваўчай рабоце                                                            Н.У.Хаванская

Дадатак 1

 

 

Дзяржаўная ўстанова адукацыі

“Гурнаўшчынскі вучэбна-педагагічны комплекс

дзіцячы сад - базавая школа Клецкага раёна”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выхаваўчае мерапрыемства

“Масленічныя забавы”

 

 

 

 

 

 

 

Падрыхтавала

настаўнік беларускай мовы

і літаратуры

Маліноўская Наталля Іванаўна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

Тэма: “Масленічныя забавы”

Форма правядзення: этнаграфічнае свята

Удзельнікі: вучні 5-8 класаў

Мэта:  праз увасабленне беларускага народнага свята “Масленіца” данесці да  навучэнцаў узоры народнага мастацтва; абудзіць цікавасць да роднай мовы, культуры беларускага народа, яго гістарычнай спадчыны.

Задачы:

 • актывізаваць у памяці разнастайную фактычную інфармацыю аб святкаванні Масленіцы;
 • фарміраваць светапогляд вучняў аб традыцыях, культуры Беларусі;
 • спрыяць развіццю пазнавальнай актыўнасці вучняў, удасканальваць навыкі работы ў групах;
 • выхоўваць пачуццё павагі і любові да духоўнай спадчыны беларускага народа.

Абсталяванне: макет Масленіцы, 4 размаляваныя самалёцікі,  3 калодкі, 3 карткі з прыпеўкамі, 2 абручы,  вяроўка, сняжкі з паперы,  2 патэльні, 2 бліны з паралону, 2 крэслы, 2 мятлы, кеглі, 6 стужак, 2 хусцінкі, абаранкі, стужкі, папяровыя кветкі, граматы.

Умовы правядзення: мерапрыемства праводзіцца ў актавай зале. Кожны клас рыхтуе “пікнік”: стол, засланы абрусам, збоку ўпрыгожаны эмблемай-плакатам з сімваламі свята і прымаўкай; на сталах стаяць самавары і стравы: бліны, абаранкі, чай. Гучаць народныя песні.

 

Ход мерапрыемства

І. Стварэнне эмацыянальнага фону.

(Гучыць народная музыка.)

– Гэй, весялей збірайцеся, людзі!

Зараз свята да нас прыбудзе!

Ад усіх дзвярэй, ад усіх варот

Збірайся хутчэй, спяшайся, народ!

Міласці просім

Завітаць да нас у госці!

Будзем песні спяваць,

Весяліцца ды гуляць!

Да нас вясна ідзе,

Сонейка нясе!

Вясну сустракаем,

Зіму адпраўляем!

У нас сёння –

Масленіца!

ІІ. Паведамленне тэмы і мэты мерапрыемства.

– Вітаю усіх, хто часіну знайшоў,

На наша свята пагуляць прыйшоў!

А ў нас сёння Масленіца!

Прыляцела ластавіца!

Села-пала на калу,

Кідала масла па каму.

А мы Масленку чакалі –

Усю нядзельку выглядалі.

А мы думалі Масленка сем нядзелек,

Ажно Масленка сем дзянёчкаў!

– А скажыце, госцейкі мае дарагія, як патрэбна Масленіцу святкаваць? 

–  Сёння чакаюць вас гульні вясёлыя і спаборніцтвы забаўныя! Толькі такі ў нас закон: сумным і злым на свята праход забаронены! Сярод вас няма такіх? Не? А вось я зараз і праверу.

Пытанні да ўдзельнікаў:

 1. Адкажыце, якая страва ўказвае на тое, што сённяшняе свята сапраўды Масленіца? (Бліны.)
 2. А з чым суадносіцца блін у гэтае свята? (З сонцам.)
 3. Што пачынацца на наступны дзень пасля Масленіцы? (Вялікі пост.)
 4. Назавіце, калі ласка, традыцыйныя святочныя забавы. (Перацягванне каната, бег у мяшках, гульня ў сняжкі, спальванне чучала.)

– Дзякуй вялікі! Да Вялікага паста яшчэ далёка. А святочных забаў мы ведаем многа! Тады пачынаем? Я запрашаю паўдзельнічаць у масленічных забавах 2 каманды. Сустракаем каманды “Землякі” і “Аднавяскоўцы”! Апладысменты!

За перамогу ў конкурсе або правільны адказ кожная каманда атрымае абаранак, які будзе вешацца на стужку. У якой каманды звязка абаранкаў атрымаецца даўжэйшая, тая і пераможа.

ІІІ. Рэалізацыя пастаўленай мэты

– Першы день Масленкі называлі “Сустрэчай” ці       “Стрэчанне”. У гэты дзень Масленку сустракалі і велічалі. Давайце і мы з вамі зробім гэта.

Для першага конкурсу станьце, каманды, адна насупраць другой. Такім чынам вы павітаеце і адзін аднаго, і нашу Масленіцу. А вітаць вы будзеце вясёлымі прыказкамі і прымаўкамі па чарзе.

(Каманды загадзя рыхтуюць прыказкі і прымаўкі пра Масленіцу).

За правільны адказ уручаецца абаранак.

 1. Масленіца-палізуха: сыр і масла палізала.
 2. Масленка з блінамі, а пост з грыбамі.
 3. Будзе Масленка, будзе ля пупа красненька.
 4. Масленка-палізуха працягніся хоць да Духа.
 5. Масленка-белавутка казала вясна будзе, ды не хутка.
 6. А мы Масленку чакалі, усе аладкі выпякалі.
 7. Масленіца-аб'ядуха – грошаў прыбяруха.
 8. Пост падняў кабыле хвост, а там – Масленіца.
 9. Не жыццё, а Масленіца.
 10. Не ўсё кату Масленіца, а будзе Вялікі Пост.
 11. Блінцы, блінчыкі, бліны, як колы ў вясны.
 12. Бліны – сонейку сваякі.
 13. Масленка ідзе, бліны ды мёд нясе.
 14. Без бліна не масляна.
 15. Дзе бліны, там і мы, дзе з маслам каша, там месца наша.
 16. На горцы пакатацца, у блінах паваляцца.
 17. Бліны і пацалункі ліку не любяць.
 18. Блін не клін – бруха не распора.
 19. На мазаны блін і кот па-другому глядзіць.
 20. Блінная яда — да вечара хада.
 21. Сядзі, баба, да вечара – табе бліноў напечана.

– Ой, штосьці я засумавала.  Давайце наладзім карагод і запросім усіх. Гэй, народ! Збірайся ў карагод! Весела гуляйце – Масленіцу вітайце! (Вучні водзяць крагод пад музыку.)

– Вялікі дзякуй усім! Вось і павіталі мы нашу Масленіцу. Займайце свае месцы. А мы працягваем! (Гучыць музыка)

– Другі дзень Масленіцы называўся “Зайгрышы” ці “Загвіны”. У гэты дзень каталіся з гор, каб рос доўгі лён. Вось і мы зараз вызначым, у якіх гаспадароў лепшы лён вырасце ў гэтым годзе.

Кожная каманда павінна заплесці касу, толькі не з ільну, а са стужак. Запрашаюцца па 4 удзельнікі. Адзін чалавек трымае стужкі, тры астатнія заплятаюць. Пераможа каманда, якая хутчэй і прыгажэй запляце касу.

(Вучні  плятуць косы пад музыку. Перамагае тая каманда, якая заплятае касу першай і даўжэйшай.)

– А зараз адгадайце масленічныя загадкі:

Што на двары – гарою, а ў хаце – вадою? (Снег.)

Усе яго любяць, а як паглядзяць – моршчацца.  (Сонца.)

Хто двума бадаецца, чатырма ходзіць, адным мух ганяе? (Карова.)

Што расцілі, збіралі, тапталі, ткалі і на стол заслалі?  (Абрус.)

Новая пасудзіна, а ўся ў дзірках. Што гэта? (Рэшата.)

Вадкае, а не вада, белае, а не снег. (Малако.)

Без кліноў, без капытоў, само падыходзіць. Ніхто яго не трывожыць. (Цеста.) 

На плеш капнеш, уставіш, папарыш, дастанеш, паправіш. (Патэльня, блін.)

– Правільна! Малайцы! Загадкі адгадалі. А цяпер нас чакаюць зноў вясёлыя спаборніцтвы.

Бліны – галоўны пачастунак на Масленіцу. Яны падобны да сонца, якому людзі вельмі рады пасля доўгай зімы. У сераду – на трэці дзень Масленіцы –  цешчы пяклі бліны і чакалі да сябе ў госці зяцёў, каб пачаставаць іх.

Зараз каманды таксама паспрабуюць напячы бліноў. Наступны конкурс “Бліны” будзе праходзіць у тры этапы. (Гучыць музыка.)

1 этап. Эстафета “Патэльня на пліце” (удзельнікі з завязанымі вачыма па чарзе ставяць патэльню на пліту-стул).

2 этап. Эстафета “Патэльня ў печы” (капітаны каманд з завязанымі вачыма ставяць патэльню пад стул, удзельнікі падказваюць).

3 этап. Эстафета “Астудзі блін” (удзельнікі па чарзе перадаюць адзін аднаму “гарачы блін”). (Гучыць музыка.)

–  Вось і надышоў чацвёрты дзень Масленіцы, які называўся “Дзень святога Уласа”. Лічылася, што ў гэты дзень павінен першы раз праспяваць жаваранак.         А яшчэ ўшаноўвалі маладых, якія ажаніліся ў гэтым годзе, і хадзілі    ў лазню.

А зараз зноў гульня. Запрашаю 4 смелыя хлопцы. Кожны з вас атрымлівае птушачак (размаляваныя самалёцікі). Вам трэба адправіць сваіх птушачак як мага далей. Чыя даляціць далей, той і пераможца.

(Гучыць музыка, удзельнікі па чарзе пускаюць размаляваных птушак. Пераможца атрымлівае прыз.)

– Пераможца можа прайсці на месца, а вы, хлопцы, пакуль што застаньцеся. На Масленіцу быў такі звычай “Калодкі вешаць”. Вешалі звычайна калодкі тым хлопцам, якія яшчэ не ажаніліся. А мы вам калодкі вешаем за тое, што ў нашай гульні прайгралі. (На ўдзельнікаў вешаюць калодкі.)

– Вы, хлопчыкі, можаце, канешне, адкупіцца, бо калі не адкупіцеся, то цягаць вам гэтыя калодкі да тае пары, пакуль не знойдзеце сабе нявесту. Зразумелі? А адкупацца вы будзеце прыпеўкамі. Трымайце.

(Вучні атрымліваюць прыпеўкі.)

Не хадзіце, дзеўкі, у лазню,

Не хадзіце парыцца.

Ад гарачае прыпаркі

Макіяж адваліцца.

        

Я па беражку бягу –

Бераг асыпаецца.

Я бяззубую люблю –

Яна не кусаецца.

        

Напячы, кума, бліноў,

Ды, каб былі пышныя,

Бо на Масленічны тузень

Можна з’есці лішняе.

(Хлопцы па чарзе спяваюць.)

– Паглядзіце, дзяўчаты, якія ж малайцы! Апладысменты! Вызвалім нашых малайцоў? Не хадзіць жа ім з калодкамі ўсё жыццё.

(Гучыць музыка. Пад апладысменты гледачоў дзяўчаты хлопцам здымаюць калодкі.)

– Прыйшоў пяты дзень Масленіцы, які называўся “Цешчыны вячоркі”. У гэты дзень зяці сваіх любімых цешчаў у госці запрашалі. Хата ў зяця павінна быць, канешне, вельмі прыбранай. Раней пыласосаў не было, хаты прыбіралі мятлой. І я запрашаю каманды да ўдзелу ў эстафеце “Хто хутчэй на мятле”. Трэба прабегчы вярхом на мятле змейкай і не збіць кеглі, пастаўленыя ланцужком у крузе. Пераможа тая каманда, у якой колькасць збітых кегляў будзе меншай.  (Гучыць музыка.)

– Мы з вамі добра весяліліся, аж дачакаліся шостага дня Масленіцы. У гэты дзень нявестка збірала да сябе ў госці ўсю мужаву радню. Вось і я запрашаю каманды на вясёлую полечку. Якая каманда будзе весялей яе выконваць, тая і пераможа.

(Гучыць полечка, усе танцуюць. Падводзяцца вынікі.)

– Скажыце, калі ласка, што вам нагадвае гэты абруч?

– Ён круглы, як сонейка. А на Масленіцу вялікая пашана была тым рэчам і дзеянням, якія нагадваюць сонца. І бліны круглыя ды жоўтыя, і колы, якія часта запальвалі, таксама круглыя. Нават на конях ездзілі вакол вёскі, каб адзначыць кола. А мы зараз усё забылі. Але гуляць з абручамі таксама любім. О, гэта вельмі масленічная гульня. Давайце і мы з вамі згуляем. Запрашаю ад кожнай каманды па 2 дзяўчыны. Падыходзьце, калі ласка. Тая дзяўчына, якая даўжэй пакруціць абруч, і будзе пераможцай.

(Гучыць музыка. Праводзіцца гульня “Хто даўжэй пракруціць абруч”.)

 1. Падвядзенне вынікаў мерапрыемства

– Ай ды зімушка-зіма! Зіма цудоўная была! Але ніяк не хоча яна ўцякаць, але час зіму праганяць Час вясну сустракаць!  Наступная гульня – “Сняжкі”.

(Памочнікамі нацягваецца вяроўка, уздоўж якой - сняжкі. Пакуль гучыць музыка, каманды перакідваюць сняжкі праз вяроўку. Там, дзе сняжкоў будзе менш, тая і пераможа). (Гучыць музыка.)

– Сняжкі ўдзельнікам на памяць, яны прынясуць вам удачу і поспех. А мы Масленіцу праважаем Вясну сустракаем. І вы, дзеці, развітвайцеся з Масленіцай і з зімой.

Ты бывай, бывай, наша шырокая!

Прыходзіла ты з дабром, з сырам, маслам і яйкам.

З блінамі, пірагамі і аладкамі.

Ты бывай, Масленіца, бывай, зіма

Прывітанне, вясна!

(Гучыць музыка. Усе ўдзельнікі свята становяцца ў кола. Макет Масленіцы ставіцца на імправізаваны агонь у цэнтры.)

–  Гары, гары жарка, прыедзе кухарка.

Кухарка на карове, кухар — на кабыле.

Дзеці на цялятах, слугі на шчанятах.

Годзе, сняжыначкі, сыпацца з неба,

Цёплага сонца чакае ўжо глеба.

Мы нагуляліся з вамі ўволю,

Баб наляпілі са снегу даволі.

Хутка растопяць нас сонца прамені,

Рэк, ручаёў мы пачуем бурленне,

Удосталь нап’ецца матуля-зямліца

Свежай сцюдзёнай вясенняй вадзіцы.

(Макет Зімы выносіцца).

VІ. Рэфлексія

Гучыць музыка

– Благаславі, Божа, вясну-красну.

На ціхае лета, на буйное жыта.

Каб наша жыта ў трубы павілося,

У трубы павілося, на бок схілілася.

На полі снапамі, а ў гумне тарпамі.

На таку ўмалотна, у арудзе прысыпна.

А ў млыне прывольна, а ў дзяжы падыходна,

А ў пячы пячыста, а на стале краіста.

Прыйдзі, вясна, прыйдзі, красна,

Да нас у таночак,

Прынясі збожжа, прынясі красак,

Каб звіць вяночак.

Прыйдзі, вясна, да нас з радасцю,

3 вялікай да нас міласцю!

Прыйдзі, вясна, прыйдзі, красна!

(Гучыць музыка. З’яўляецца Вясна, адорваючы прысутных “кветкамі”.)

– Гэй, вясна-красна, што ты нам прынясла?

Вясна. – Я вам прынесла на зямельку травіцу,

На травіцу расіцу,

На лясочак лісточак,

На дзяўчатак вяночак.

Бачу я, што чакалі вы вясновае абуджэнне прыроды. I да свята добра падрыхтаваліся. А бліноў колькі напяклі! Яны вельмі падобныя на сонца, а значыць, дапамагаюць паскорыць надыход цяпла. Я назірала за святам і вельмі ўдзячная ўсім, асабліва камандам “Аладкі” і “Дранікі”. А зараз я падвяду вынікі конкурсаў і ўзнагароджу каманду-пераможцу.

Уручаюцца граматы і салодкія прызы камандам.

– Так добра мы з вамі гулялі, што і да апошняга сёмага дня Масленіцы дабраліся, які ў народзе называўся “Прабачальная бяседа”. У гэты вечар усе родныя прасілі прабачэння адзін у аднаго. Звычайна казалі: “Прабач, калі саграшыў перад табой справай ці языком”. А цяпер прыйшоў час прасіць прабачэння адзін у аднаго. (Гучыць музыка, усе прысутныя просяць адзін у аднаго прабачэння, абдымаюцца.)

– На жаль, прыйшоў час развітвацца. Дзякуй вам, даражэнькія, за спрыт, за весялосць вашу. У народзе кажуць: “Хто людзей весяліць, за таго ўвесь свет стаіць”. Вось і мы з вамі сёння добра павесяліліся, у гульні пагулялі, смачных бліноў пакаштавалі. Ну ўсё, даражэнькія, бывайце, блінцы, варэнне спажывайце, ды Масленку ўспамінайце.

(Гучыць музыка, вучні садзяцца за стол і частуюцца блінамі з чаем.)

 

                                                                                                             Дадатак 2

Тэма урока: Род назоўнікаў

Мэта і задачы  ўрока:

Пазнаёміць вучняў з родам назоўнікаў, фарміраваць уменне вызначаць род назоўнікаў; узбагачаць слоўнік вучняў назвамі птушак, развіваць фанематычны слых, мысленне, граматычны лад маўлення вучняў; выхоўваць станоўчыя  адносіны да  мовы

 

Ход урока

 1. Арганізацыйны момант

Усміхніся, мой маленькі сябар. Падары мне сваю ўсмешку. Дзякуй! Усмешка спрыяе прыемным зносінам і супрацоўніцтву, і я спадзяюся, што сёння мы будзем працаваць з задавальненнем.

2.Моўная размінка

Выразна прачытайце вершаваныя радкі Леанiда Дайнекі

Каб белы свет не здаўся вузкім,

Каб годна жыць паміж людзей,

Любіце мову беларускую,

Любіце з кожным днём мацней.          

 - Да чаго заклікае аўтар гэтага верша?

- Як лічыш для чаго кожнаму чалавеку трэба вывучаць родную мову?

Беларуская мова прайшла нялёгкі шлях свайго станаўлення. Цяпер ідзе адраджэнне беларускай мовы. Таму мову мы вывучаем, каб валодаць ёю: правільна і прыгожа гаварыць, чытаць, дакладна, граматна выказваць свае думкі вусна і пісьмова. Кожны чалавек павінен не толькі добра ведаць сваю мову,  але і шанаваць яе.

 1. Праверка дамашняга задання

Практ. 101

 1. Этап актуалізацыі  ведаў вучняў

- З якой часцінай мовы пазнаёміліся?

- Што дазналіся на папярэдніх уроках?

 1. Хвілінка чыстапісання

Мр Мт Мк Мв

- Знайдзiце ý вершы назоýнiкi, запiшыце, вызначце лiк.

 1. Тлумачэнне новага матэрыялу

Я хачу прапанаваць табе  паслухаць казку. Уважліва паслухай яе.

Казка:

У адным горадзе жылі-былі кароль і каралева. Аднойчы сталі яны спрачацца: хто з іх самы галоўны. Кароль кажа: “Я самы галоўны. Таму што я – мужчына, я – кароль. Тут усё маё”. А каралева пярэчыць: “Я галоўная, бо я – каралева, я – жанчына. Гэта ўсё маё вакол”. І доўга яны так спрачаліся, пакуль не завітала да іх у госці Добрая Фея. “Што нам рабіць? – звярнулiся яны да Феі.  – Дапамажы нам.”

“Вось вам мая парада, – кажа Добрая Фея. – Размяркуйце паміж сабой усе прадметы ў царстве. Прадметы караля будуць тыя, пра якія ён зможа сказаць “ён, мой”, прадметы каралевы будуць тыя, пра якія яна зможа сказаць “яна, мая”. Калі такім чынам размяркуеце ўсе прадметы, палічыце, колькі іх у кожнага. У каго іх больш – той і галоўны.

Але калі вы не зможаце ўсе прадметы размеркаваць паміж сабой, значыць вы аднолькавыя, абодва галоўныя. І ваша спрэчка не мае сэнсу”.

Сталі кароль з каралевай называць прадметы. Кароль кажа: “Стул– ён мой; партрэт – ён мой, дыван – ён мой”. Каралева кажа: “Шафа – яна мая, кветка – яна мая, сукенка – яна мая”.

Доўга пералічвалі яны прадметы, шмат набраў кожны. Але да некаторых прадметаў не змаглі сказаць ні кароль – “ён мой”, ні каралева– “яна мая”. Люстэрка, дрэва, вакно…

Гэтыя словы-прадметы аказаліся ні караля, ні каралевы. Нічые.

- Як ты думаеш, чаму я прачытала гэту казку? Пра што пойдзе размова  на ўроку.

- Чаму мы павiнны навучыцца?

 1. Першаснае замацаванне матэрыялу

Практ. 103. Размеркаванне назоўнікаў па групах і вызначэнне роду назоўнікаў у кожнай групе. Абазначэнне канчаткаў назоўнікаў.

Знаёмства з родавымі канчаткамі назоўнікаў у працэсе аналізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 62).

 1. Фізкультхвілінка

Зараз паглядзі на малюнкі па класе і паспрабуй назваць назоўнікі мужчынскага, жаночага і ніякага роду.

Практ. 105. Спісванне скорагаворкі з устаўкай прапушчаных літар з каменціраваннем. Знаходжанне ў ёй назоўнікаў, вызначэнне іх роду. Адпрацоўка хуткага і правільнага вымаўлення скорагаворкі. Знаходжанне слоў, якія адрозніваюцца адным гукам.

 1. Слоўнікавая работа

Запiшыце слоýнiкавыя словы ý тры слупкi, падзяляючы на роды.

м.р.                 ж.р.                 н.р.

сшытак пошта воблака

булён талерка шчасце

дзённiк кватэра палiто

- Ці ўсе значэнні слоў табе знаёмыя? Што азначае слова булён?

Булён – бу-лён, булённы, булёнчык

 1. Каменцiраванае пiсьмо

Ад назоўнікаў мужчынскага роду ўтвары  назоўнікі жаночага роду.

Сусед - … , сябар - … , вучань - … , артыст - …, настаўнік - … ,

унук - … , студэнт - …, выдатнік - … .

 1. Кантроль засваення матэрыялу ўрока

Абвядзі літару  з правільным адказам

 1. На якія пытанні адказвае назоўнік:

Г) які? якая? якія? якое?;

Д) што робіць? што зрабіў? што будзе рабіць?;

М) хто? што?.

 1. 2. Што абазначае назоўнік?:

А) назвы прадметаў;

З) назвы дзеянняў;

Р) назвы прымет.

 1. 3. Адзнач сярод прыведзеных слоў назоўнікі

Б) мядовы;

А) чырванець;

Л) вопратка.

 1. Калі да назоўніка можна паставіць словы

ён, мой, то назоўнік

С) жаночага роду

В) нiякага роду

А) мужчынскага роду

 1. Калі да назоўніка можна паставіць словы

яна, мая, то назоўнік 

Й) жаночага роду

Ш) нiякага роду

О) мужчынскага роду

 1. Калі да назоўніка можна паставіць словы

яно, маё, то назоўнік 

Л) жаночага роду

Ц) нiякага роду

Ю) мужчынскага роду

 1. Знайдзi назоýнiк адзiночнага лiку

К) штаны

Ы) снег

Ж) вераб’i

Запiшыце ý радок выдзеленыя лiтары. Якое слова атрымалася? МАЛАЙЦЫ

 1. Дамашняе заданне. Выстаўленне адзнак.

- Практыкаванне 107

 1. Рэфлексія

- Чаму трэба любіць сваю мову?

- Што зацікавіла на ўроку?

- Што было складаным?

- З якім настроем заканчваем урок?

Абвядзі літару  з правільным адказам

 

 На якія пытанні адказвае назоўнік:

Г) які? якая? якія? якое?;

Д) што робіць? што зрабіў? што будзе рабіць?;

М) хто? што?.

 1. 2. Што абазначае назоўнік?:

А) назвы прадметаў;

З) назвы дзеянняў;

Р) назвы прымет.

 1. 3. Адзнач сярод прыведзеных слоў назоўнікі

Б) мядовы;

А) чырванець;

Л) вопратка.

 1. Калі да назоўніка можна паставіць словы

ён, мой, то назоўнік

С) жаночага роду

В) нiякага роду

А) мужчынскага роду

 1. Калі да назоўніка можна паставіць словы

яна, мая, то назоўнік 

Й) жаночага роду

Ш) нiякага роду

О) мужчынскага роду

 1. Калі да назоўніка можна паставіць словы

яно, маё, то назоўнік 

Л) жаночага роду

Ц) нiякага роду

Ю) мужчынскага роду

 1. Знайдзi назоýнiк адзiночнага лiку

К) штаны

Ы) снег

Ж) вераб’i

 

 

 

                                                                                                      Дадатак 3

Государственное учреждение образования

«Гурновщинский учебно-педагогический комплекс

детский сад - базовая школа Клецкого района»

 

 

Фестиваль исследовательских работ младших школьников

«Я – исследователь»

 

Номинация «Гуманитарные знания»

 

 

 

 

Моя школа: вчера и сегодня

 

 

 

 

Автор: Лобан Дарья,

ученица 3 класса

Руководитель: Казак С.В.,

Учитель начальных классов

 

 

 
   

 

Фамилия, имя, отчество                      Лобан Дарья Александровна

 

Дата рождения                                      09.04.2012

 

Учреждение образования                    ГУО  «Гурновщинский учебно-

                                                                   педагогический комплекс

                                                       детский сад - базовая школа

                                    Клецкого района»

 

Регион, город/район                             д. Гурновщина, Клецкий район

 

Номинация                                            «Гуманитарные знания»

 

Название работы                                  «Моя школа: вчера и сегодня»

 

Работа выполнена                                индивидуально, коллективно

 

Руководитель работы                          Казак Снежана Владимировна

 

 

Введение

      Школа – это наш дом, в котором мы учимся, трудимся, познаём мир, совершаем открытия, это дом, в котором уютно и интересно.

     Тема моего исследования была выбрана неслучайно. В 2021 году   школе исполнится 95 лет. В связи с этой знаменательной датой я решила узнать, какой была наша школа в 20 веке и заглянула в школьный музей. Вместе  с учителем мы изучили интересные музейные экспонаты:

- летопись «Хроника школьная» (Приложение 1);

- школьная летопись 1926 – 1939 годы (перевод с польского языка Г.А.Шабловского)

      Гипотеза: предположу, что в разные исторические периоды в начальной школе есть одинаковые учебные предметы, общее       в организации учебного года.

     Цель исследования: изучить и систематизировать материалы об истории развития начальной школы.

     Задачи:

- расширить свои знания об истории школы;

- сравнить продолжительность учебных четвертей, численность обучающихся, изучаемые предметы в школе 20 века и в школе, в которую я хожу теперь;

- проследить и описать особенности развития школы от начала ее становления до наших дней.

     Предмет исследования: летопись “Хроника школьная”, документы по истории школы.                     

 

 Основная часть

        1.1. Из истории школы

История школы начинается еще в 20 веке. Начиная с 1926 года по сентябрь 1939 года территория нашей местности была под властью Польши.                                                                                          

В 1926 году на средства пани Марии Рымши была построена одноклассная школа в Гуриновщине.

В 1926/1927 учебном году одноклассные школы Гуриновщины и Головачей объединились и появились двуклассная школа Гуриновщина - Головачи.

В 30-е годы количество учащихся увеличивается, появляются новые постройки школы.

С сентября 1939 по 1943 год сведений о школе не сохранилось.  В сентябре 1943 года школа была сожжена и до 1946 года дети не учились.

1 сентября 1946 года была открыта Гурновская начальная школа в деревне Головачи в живописном уголке  возле озера.

Со временем в школе насчитывалось 90 учащихся, и она скоро переросла в растущую семилетнюю школу. Из года в год достраивались школьные кабинеты, укреплялась материальная база.

В 1979 году строится новое типовое здание школы в деревне Гурновщина. Школа начала называться “Гурновская средняя школа”. Здесь светлые классы, большие столовая и спортзал, спортплощадка. Она и теперь украшает нашу деревню. В школу ходили дети из деревень Гурновщина, Головачи, Матуши, Кореневщина, Рассветная, Летешин, Цаперка, Цапра.

В 1989 году в школе открывается историко-краеведческий музей.

В 2006 году школа получает новый статус “Государственное учреждение образования «Гурновщинский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа Клецкого района”.

С 2013 года по настоящее время школа имеет название  “Государственное учреждение образования «Гурновщинский учебно-педагогический комплекс детский сад – базовая школа Клецкого района”.

1.2. Изучаем учебные предметы

В начальной школе 20 века дети изучали следующие семь предметов: польский язык, историю Польши, природу, арифметику, пение, физвоспитание, рисование, труд (для мальчиков и девочек отдельно).

Сегодня в начальной школе мы изучаем: белорусский и русский языки, русская и белорусская литература, математика, английский язык, курс «Человек и мир», музыка, физическая культура и здоровье, изобразительное искусство, трудовое обучение.

 Когда сравнивать предметы, изучаемые детьми в разные исторические периоды, можно прийти к выводу, что все они похожи, только названия  у них разные.

1.3. Школьная жизнь.

Директором школы первой школы был пан Вацлав Погоновский, учитель из Головачей. С ним работала учительница Мария Фонберг. Они работали и в Гуриновщине, и в Головачах.

Учебный год из-за эпидемии скарлатины начался 15 сентября 1926 года.

В Гуриновщину в школу ходили дети в 1-й, 2-й и 3-й классы из имений Гуриновщина,  Летешин, Кунцевщина и деревни Беднишки,   В Головачи - только в 1 класс местные дети и из фольварка Соколятичи. По списку  в школе обучалось 123 ученика. Первый и второй класс обучались в первую смену, а третий  и четвертый учились после обеда.  Учителей не хватало.

В начале учебного года посещаемость в школе была низкой. Одной из причин было то, что жители деревни Головачи были против объединения школ и не отпускали своих детей в школу имения Гуриновщина. Второй причиной стала затяжная осень.

Учебный год школы 20 века разбит на полугодия. Первое полугодие длилось до 1 февраля, а учебный год заканчивался 28 июня.

Интересным и увлекательным была школьная жизнь учащихся начальных классов. В школе часто показывали серии обучающих диафильмов. Ребята пели, ставили спектакли, танцевали, читали стихотворения.

«Когда же ребята отдыхали?» - спросите вы. На каникулах.  Осенью – картофельные каникулы, зимой – рождественские (22.12 - 03.01), весной – пасхальные каникулы (14 дней). 3 Мая – день Конституции, выходной день. С утра было торжество, а потом ребята играли в детские игры.

Эпидемия гриппа, плохие погодные условия (сильные морозы, вьюги, продолжительные дожди), паводки, пожары влияли на посещение школы детьми.   

Сейчас в школе есть директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. В начальной школе работают 3 учителя начальных классов, 1  учитель-дефектолог, 1 учитель английского языка.

В школу ходят 7 учащихся младшего школьного возраста из деревень Гурновщина и Рассветная.

Обучение проходит в одну смену.

Учебный год делится на 4 четверти. Занятия І четверти начинаются 1 сентября, а учебный год заканчивался – 31 мая. (1 сентября – 28 июня).

Наша школьная жизнь также очень интересна и увлекательна. Мы работаем на уроках, на которых используются информационные технологии, поем, ставим сценки, танцуем, читаем стихотворения  на различных классных и внеклассных мероприятиях.

Ну и, конечно, каникулы. Мы отдыхаем осенью, зимой, весной и летом после каждой четверти.

Заключение

 В ходе проведенной работы я  изучила и систематизировала материалы об истории развития начальной школы в деревне Гурновщина в разные периоды ее развития.

 Узнала, что дети в 20 веке учились полугодиями, а мы учимся по четвертям. Познакомилась с интересными названиями каникул (картофельные, рождественские, пасхальные), численность учащихся 2020/2021 учебного года намного меньше, чем была в 1926/1927 учебном году, изучаемые предметы в наше время почти не отличаются от предметов, которые изучали наши прабабушки.

Проследила, какие названия имела школа от начала ее становления до наших дней.  

Мне очень понравилось изучать материалы школьного музея по развитию школы в разные периоды ее становления. Ведь это так интересно и поучительно.  В дальнейшем я продолжу изучение и буду дальше работать с летописью школы. Я думаю, что эта тема очень актуальна, так как каждый человек должен знать историю своей школы, своей малой родины.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

згарнуць

Справаздача па рэалізацыі першага этапу педагагічнага праекта

разгарнуць

Дзяржаўная ўстанова адукацыі

“Гурнаўшчынскі вучэбна-педагагічны комплекс

дзіцячы сад - базавая школа Клецкага раёна”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аб рэалізацыі першага этапу

педагагічнага праекта па тэме

“Развіццё пошукава-даследчых уменняў вучняў і выхаванцаў

у дзейнасці па вывучэнні гісторыі малой радзімы

 

 

 

 

 

 

 

 

Намеснік дырэктара

па вучэбна-выхаваўчай рабоце

Хаванская Н.У.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

Згодна з загадам начальніка галоўнага ўпраўлення па адукацыі Мінскага аблвыканкама ад 30.08.2019 № 409 “Аб арганізацыі работы               па рэалізацыі педагагічных праектаў ва ўстановах адукацыі Мінскай вобласці ў 2019/2020 навучальным годзе” ў 2019-2022 навучальных гадах      у Дзяржаўнай установе адукацыі "Гурнаўшчынскі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад - базавая школа Клецкага раёна” рэалізуецца педагагічны праект “Развіццё даследчых уменняў навучэнцаў                          праз іх уключэнне ў дзейнасць па вывучэнні гісторыі малой радзімы”.

Мэтай педагагічнага праекта з’яўляецца павышэнне пазнавальнай матывацыі навучэнцаў установы адукацыі да даследчай дзейнасці з апорай             на асобасны творчы патэнцыял, фарміраванне даследчых навыкаў                 і развіццё даследчай кампетэнтнасці. Пастаўленая мэта рэалізуецца         праз наступныя задачы:

- стварыць сістэму кіраўніцтва праектам: лакальныя дакументы,                    якія вызначаюць абавязкі ўдзельнікаў праектнай групы, рэгулююць ход праекта, забяспечваюць яго эфектыўнасць; вызначыць крытэрыі ацэнкі, інструменты кантролю вынікаў;

- выявіць узровень матывацыі, гатоўнасці да праектнай дзейнасці, прафесійных уменняў, навучальных вынікаў, цяжкасцяў, якія ўзнікаюць                   ва ўдзельнікаў праекта, арганізаваць працу па іх ліквідацыі;

- арганізаваць псіхолага-педагагічнае, арганізацыйна-метадычнае, навукова-метадычнае, вучэбна-метадычнае суправаджэнне праектнай дзейнасці;

- арганізаваць дзейнасць удзельнікаў праекта па распрацоўцы                      і прымяненні праектных прадуктаў;

- забяспечыць вывучэнне і ацэнку прамежкавых, выніковых рэзультатаў праектнай дзейнасці. Абагульніць і аформіць вынікі праекта;

- прадставіць вынікі рэалізацыі праекта на афіцыйным сайце ўстановы адукацыі, у сродках масавай інфармацыі.

Адной з форм развіцця даследчых якасцяў навучэнцаў ва ўстанове адукацыі з’яўляецца работа школьнага краязнаўчага музея “Гісторыя вескі Гурнаўшчына”. Стварэнне музея было выклікана жаданнем больш даведацца пра сваю мясцовасць, людзей, якія тут жылі і працавалі,                а таксама захаваць гісторыю сваёй малой радзімы.

Работа па развіцці даследчых навыкаў навучэнцаў спрыяе вырашэнню актуальных для ўстановы на сучасным этапе задач:

- павышэнне рэйтынгу ўдзелу ў даследчых конкурсах абласнога, рэспубліканскага ўзроўняў;

- павышэнне якасці ведаў як вынік даследчай працы па вызначаных вучэбных прадметах;

- забеспячэнне творчай самарэалізацыі асобы навучэнца і педагога;

- развіццё камунікатыўных уменняў і навыкаў;

- прывіццё любові да роднага краю на аснове даследчай дзейнасці                     па матэрыялах школьнага краязнаўчага музея.

Праца ў гэтым накірунку адначасова ўяўляе магчымасць фарміраваць                і развіваць практычныя навыкі: самаарганізацыі і самакіравання, грамадзянскай актыўнасці і дысцыпліны, збору і апрацоўкі навуковай інфармацыі, афармлення матэрыялу творчых работ, прадстаўлення вынікаў даследчай дзейнасці.

Работа над рэалізацыяй праекта запланавана на тры гады:

2019/2020 навучальны год – І этап: тэхналагічны (падрыхтоўчы);

2020/2021 навучальны год – ІІ этап: тэхналагічны (укараняльны);

2021/2022 навучальны год – ІІІ этап: рэфлексійны.

У працу па рэалізацыі праекта ўключаны ўсе ўзроставыя катэгорыі навучэнцаў, што дае магчымасць забяспечыць пераемнасць у рабоце дашкольнай групы, факультатыўных заняткаў у пачатковай школе, школьнага навуковага таварыства вучняў, школьнага краязнаўчага музея.

Загадам кіраўніка ўстановы адукацыі № 214 “Аб арганізацыі інавацыйнай дзейнасці ў 2019/2020 навучальным годзе” ад 10.09.2019 адказнымі за арганізацыю работы па рэалізацыі педагагічнага праекта прызначаныя Хаванская Н.У., намеснік дырэктара па вучэбна-выхаваўчай рабоце, Муравейка І.С., кіраўнік школьнага краязнаўчага музея “Гісторыя вёскі Гурнаўшчына”, Казак С.У., Забела С.У., кіраўнікі школьных метадычных аб’яднанняў, Вашкевіч С.І., выхавальнік дашкольнай адукацыі.

Згодна з планам рэалізацыі педагагічнага праекта на 2019/2020 навучальны год ва ўстанове адукацыі праведзены наступныя мерапрыемствы:

- У жніўні 2019 года скамплектаваны дзве групы для арганізацыі факультатыўнага занятку “Юныя даследчыкі, або ступенькі на шляху                         да адкрыцця” (1 клас, 3 навучэнцы, настаўнік Вячорка В.В.; 4 клас,                      4 навучэнцы, настаўнік Горбач Т. Л.).

Вучэбны план факультатыўных заняткаў “Юныя даследчыкі,                 або Ступенькі на шляху да адкрыцця” накіраваны на прывіццё вучням пачатковай школы спецыяльных ведаў і навыкаў, якія спрыяюць развіццю культуры пошукавай дзейнасці. Мэтай факультатыўных заняткаў з’яўляецца развіццё даследчых здольнасцяў навучэнцаў першай ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Рэалізацыя мэты адбываецца праз пастаўленыя задачы: падтрымліваць і развіваць пазнавальныя інтарэсы вучняў і цікавасць да даследаванняў; фарміраваць спецыяльныя веды, неабходныя для самастойнага даследавання; развіваць здольнасць збіраць, апрацоўваць і атрымліваць інфармацыю з розных крыніц і выкарыстоўваць                              яе ў даследчай дзейнасці.

Правядзенне факультатыўных заняткаў прадугледжвае канцэнтрычны прынцып рэалізацыі зместу праграмы: вывучанае ў першым класе паглыбляецца ў другім, трэцім і чацвёртым класах у адпаведнасці                         з дынамікай развіцця уяўленняў і здольнасцяў навучэнцаў. Змест заняткаў паступова ўскладняецца і пашыраецца за кошт узбагачэння новымі кампанентамі. Дзякуючы структуры вучэбнай праграмы факультатыўных заняткаў “Юныя даследчыкі, або Ступенькі на шляху да адкрыцця” прыёмы даследчай дзейнасці паступова адпрацоўваюцца                              на факультатыўных занятках з года ў год.

Факультатыўныя заняткі “Юныя даследчыкі, або Ступенькі на шляху             да адкрыцця” – падрыхтоўчы этап перад самастойнай даследчай дзейнасцю навучэнцаў на другой ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Сістэма факультатыўных заняткаў прадастаўляе навучэнцам шырокі спектр магчымасцяў для рэалізацыі творчага патэнцыялу і фарміравання станоўчых адносін да працэсу пазнання.

У настаўнікаў Вячорка В.В. (1 клас), Горбач Т.Л. (4 клас) ёсць вучэбная праграма факультатыўных заняткаў, зацверджаная Прэзідыумам Навукова-метадычнага савета пры Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь па дашкольнай, агульнай сярэдняй і спецыяльнай адукацыі (Пратакол № 6 ад 05.11.2014). Усе матэрыялы (планы-канспекты заняткаў, наглядны, раздатачны матэрыялы) настаўнікамі сістэматызаваны ў асобныя папкі-накапляльнікі.

- У жніўні 2019 года скамплектавана група 6 класа для арганізацыі факультатыўнага занятку “Мая Айчына” (класны кіраўнік 6 класа               Жаўнерык М.В.). Вучэбная праграма заняткаў па курсе “Мая Айчына” прапануецца з мэтай павышэння эфектыўнасці работы па грамадзянска-патрыятычным выхаванні школьнікаў. Мэта факультатыўнага курса – фарміраванне грамадзянска-патрыятычных якасцей асобы дзіцяці,                якая рэалізуецца праз наступныя задачы: пашырэнне ведаў вучняў                    аб асаблівасцях гістарычнага развіцця Беларусі, аб жыцці беларускага народа; фарміраванне ў навучэнцаў каштоўнасных адносін да сваёй Радзімы, выхаванне іх на лепшых традыцыях нацыянальнай культуры; выхаванне ў вучняў глыбокай павагі да нацыянальнай спадчыны, традыцый, звычаяў і культуры беларускага народа;

Заняткі па курсе “Мая Айчына” з’яўляюцца варыятыўнымі па форме                  і змесце, арыентуюць на паэтапнае фарміраванне грамадзянска-патрыятычных якасцей асобы навучэнцаў у выхаваўчым працэсе.

Для дасягнення мэты і вырашэння пастаўленых задач выкарыстоўваюцца   як традыцыйныя, так і інтэрактыўныя формы і метады арганізацыі дзейнасці навучэнцаў: дыскусіі, мадэляванне, гульні, прэзентацыі, праектная дзейнасць, круглыя сталы, урокі-прэзентацыі. Напрыклад, па тэме творчы конкурс “Мой край родны”, вучні 6 класа намалявалі свой родны край. Віктарына ”Я ведаю мінулае маёй Радзімы” дазволіла вучням даследаваць мінулае, гістарычныя асаблівасці развіцця роднага краю. Таксама вучні ўдзельнічалі ў фотарэпартажы                            “Мой бацькоўскі дом”. Яны здымалі відэа пра свой дом, наваколле, жывапісную прыроду, якую асабліва ў вёсцы можна ўбачыць у поўнай красе. Вучні творча апісвалі тое, што здымалі, выказвалі свае адносіны       да месца, дзе нарадзіліся.

- 10.09.2019 ва ўстанове адукацыі праведзена інструктыўна-метадычная нарада для ўдзельнікаў педагагічнага праекта, падчас якой      яны былі азнаёмлены з мэтай, задачамі педагагічнага праекта, планам работы на 2019/2020 навучальны год, размеркаваны абавязкі                        паміж усімі ўдзельнікамі педагагічнага праекта.

- 19.09.2019 намеснікам дырэктара Хаванскай Н.У. праведзены семінар-практыкум “Арганізацыя работы па педагагічным праекце “Развіццё пошукава-даследчых уменняў вучняў і выхаванцаў у дзейнасці      па вывучэнні гісторыі малой радзімы”. У ходзе дадзенага семінара ўдзельнікі абмеркавалі пытанні па рэалізацыі педагагічнага праекта, падзяліліся вопытам па развіцці пошукава-даследчых уменняў                      па вывучэнні гісторыі малой радзімы.

- На працягу навучальнага года ва ўстанове працуе школьнае навуковае таварыства “Эўрыка”, у склад якога ўключаны 8 навучэнцаў           1-7 класаў. Загадам кіраўніка ўстановы адукацыі ад 31.08.2019 № 180          “Аб арганізацыі работы з адоранымі і матываванымі навучэнцамі                         ў 2019/2020 навучальным годзе” адказным за арганізацыю работы школьнага навуковага таварыства прызначана Хаванская Н.У., намеснік дырэктара па вучэбна-выхаваўчай рабоце. У верасні 2019 года адбылося арганізацыйнае пасяджэнне навуковага таварыства, на якім былі пастаўлены задачы на 2019/2020 навучальны год, абмеркаваны план работы, сфарміраваны Савет школьнага навуковага таварыства, у склад                    якога абраны вучні 7 класа Горбач Ксенія, Аляшкевіч Станіслаў, Мамчыц Анастасія. На працягу 2019/2020 навучальнага года вядзецца работа                па падрыхтоўцы вучняў, членаў навуковага таварыства, да другога этапу рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах, раённых алімпіяд малодшых школьнікаў, школьнікаў сярэдняга звяна. Члены навуковага таварыства “Эўрыка” – актыўныя ўдзельнікі рэспубліканскіх прадметных конкурсаў:

“Інфамышка” (4 удзельнікі, 31%),

“Каласок” (6 удзельнікаў, 50%, прыз),

“Глабусёнак” (2 удзельнікі, 33%),

“Белка” (1 удзельнік, 33%),

“Журавлик” (8 удзельнікаў, 53%, прыз),

“Зубраня” (1 удзельнік, 33%),

“Сініца” (2 удзельнікі, 33%),

“Буслік” (6 удзельнікаў, 46 %),

“Кенгуру” (7 удзельнікаў, 30%),

“Лингвистёнок” (5 удзельнікаў, 38%).

- Удзел у раённых конкурсах: “Я – даследчык” для дашкольнікаў                           і малодшых школьнікаў. У 2019/2020 навучальным годзе ў раённым конкурсе “Я – даследчык” прыняў удзел выхаванец дашкольнай групы Бычанка Аляксей з даследчай работай “Вялікі сакрэт маленькіх сямян” (выхавальнік дашкольнай адукацыі Вашкевіч С.І.). Для ўдзелу ў раённым конкурсе малодшых школьнікаў былі прадстаўлены чатыры работы, тры        з якіх былі адабраны для абароны: Дзікарэвіч Мікалай, 1 клас, “Яе Вялікасць папера, або сакрэты звычайнага белага ліста” (настаўнік Вячорка В.В.); Раманчук Аляксандр, 3 клас, “Незвычайныя ўласцівасці звычайнага курынага яйка” (настаўнік Качура Н.Л.), Лявончык Ягор, 4 клас,                      “Як праверыць якасць вады ў хатніх умовах” (настаўнік Горбач Т.Л.).

- Для ўдзелу ў раённым конкурсе работ даследчага характару “Дерзайте,     вы талантливы!” былі прадстаўлены чатыры работы: “Гульні     і выйгрышныя стратэгіі” (матэматыка, 5 клас, настаўнік Забэла С.У.); “Гісторыя ткацтва ў экспанатах школьнага краязнаўчага музея” (працоўнае навучанне, 5 клас, настаўнік Горбач С.В.); “Імёны беларускага народнага календара з характарыстычнымі кампанентамі” (беларуская літаратура,          6 клас, настаўнік Маліноўская Н.І.); “Моўныя і сэнсавыя асаблівасці назваў беларускіх цукерак” (руская мова, 7 клас, настаўнік Хаванская Н.У.).           Для абароны на раённым этапе адабрана толькі адна работа: “Імёны беларускага народнага календара з характарыстычнымі кампанентамі” (беларуская літаратура, 6 клас, настаўнік Маліноўская Н.І.).

- З 10.02.2020 па 20.02.2020 ва ўстанове прайшла метадычная дэкада адкрытых урокаў і мерапрыемстваў па развіцці пошукава-даследчых уменняў навучэнцаў. У рамках дэкады былі праведзены: факультатыўны занятак “Мая Айчына” па тэме “Я ведаю мінулае маёй Радзімы” (6 клас, настаўнік Жаўнерык М.В.); урок беларускай літаратуры з выкарыстаннем матэрыялаў школьнага краязнаўчага музея па тэме “Якуб Колас “Дарэктар” (урывак з паэмы “Новая зямля”) (5 клас, настаўнік Маліноўская Н.І.); факультатыўны занятак “Юныя даследчыкі, або Ступенькі на шляху               да адкрыцця” з выкарыстаннем элементаў даследавання роднага краю            па тэме “Вучымся знаходзіць сувязь паміж з’явамі, дзеяннямі” (1 клас, настаўнік Вячорка В.В.); урок матэматыкі з выкарыстаннем краязнаўчага матэрыялу “Рашэнне задач” (5 клас, настаўнік Забэла С.У.); урок гісторыі Беларусі з выкарыстаннем матэрыялаў школьнага краязнаўчага музея            па тэме “Рассяленне славян” (6 клас, настаўнік Муравейка І.С.); урок               па вучэбным прадмеце “Чалавек і свет” з выкарыстаннем даследчай дзейнасці па тэме “Жывёлы – насельнікі сушы” (3 клас, настаўнік           Качура Н.Л.); урок працоўнага навучання (абслугоўваючая праца)                        з элементамі пошукава-даследчай дзейнасці па тэме “Прыёмы афармлення інтэр’еру жылога памяшкання” (7 клас, настаўнік Горбач С.В.); занятак           у дашкольнай групе па адукацыйнай вобласці “Дзіця і грамадства”                       з элементамі даследчай дзейнасці па тэме “Рэчы з мінулага” (выхаванцы дашкольнай групы, выхавальнік дашкольнай адукацыі Вашкевіч С.І.); факультатыўны занятак “Юныя даследчыкі, або Ступенькі на шляху                 да адкрыцця” з выкарыстаннем элементаў даследавання роднага краю             (4 клас, настаўнік Горбач Т.Л.); урок беларускай мовы з выкарыстаннем краязнаўчага матэрыялу па тэме “Правапіс о, е пасля шыпячых у корані слова” (5 клас, настаўнік Хаванская Н.У.).

- 18.02.2020 на базе ўстановы адукацыі прайшоў раённы семінар                     для намеснікаў дырэктара па вучэбнай рабоце вучэбна-педагагічных комплексаў, падчас якога выхавальнік дашкольнай адукацыі Вашкевіч С.І. прэзентавала вопыт работы па выкарыстанні школьнага музея ў рабоце            з выхаванцамі. Ва ўстанове складзены план работы дашкольнай групы             ў школьным краязнаўчым музеі. Распрацоўкі заняткаў з выкарыстаннем музейных экспанатаў сістэматызаваны ў “Метадычную капілку”.

Выхавальнікам дашкольнай групы выкарыстоўваюцца тры раздзелы школьнага музея: “Бабін кут”, “Куток гаспадара”, “Беларуская народная цацка”.

Экспанаты школьнага краязнаўчага музея выкарыстоўваюцца                 на занятках па азнаямленні са звычаямі і традыцыямі беларускага народа,    на занятках па выяўленчым мастацтве, пры правядзенні досугаў.

Зместам працы музея з’яўляецца:

- правядзенне тэматычных заняткаў для дашкольнікаў: “Прылады працы”, “Гліняны посуд”, “Беларуская народная творчасць”, “Беларускі  арнамент”, “Беларуская народная цацка”, “Як да нас прыйшоў хлеб”. Асноўнымі задачамі такіх заняткаў з’яўляюцца: фарміраванне ўяўленняў аб побыце  сялян мінулых стагоддзяў, аб сялянскім жыллі, прыладах працы, посудзе, аб старадаўніх рэчах упрыгожання сялянскай хаты, рэчах вопраткі нашых продкаў, развіваць актыўны  беларускамоўны слоўнік выхаванцаў, выхоўваць цікавасць да  гісторыі свайго народа,  культурных традыцый народа;

- наведванне экспазіцый выхаванцамі, іх бацькамі: “Бабін кут”, “Куток гаспадара”. Задачы: фарміраваць уяўленні дзяцей аб побыце  сялян мінулых стагоддзяў, уяўленні аб сялянскім жыллі, яго частках, відах народнай творчасці, развіваць актыўны  беларускамоўны слоўнік выхаванцаў, выхоўваць цікавасць да  гісторыі свайго народа,  культурных традыцый народа; далучаць бацькоў да актыўнага ўдзелу                               ў выхаваўчым  працэсе сваіх дзяцей, павышаць  цікавасць да гісторыі свайго народа,  яго культурных традыцый;

- арганізацыя музычна-тэатралізаваных досугаў з удзелам дзяцей              і бацькоў (законных прадстаўнікоў): “Масленiца”, “Купалле”, “Запрашаем на Калядкi”, “На  вячоркі да бабулі Алены”, “Што ў бабуліным куфэрку?”. Задачы: фарміраваць  уяўленні аб культурных традыцыях беларускага народа, яго побыце,   развіваць актыўны  беларускамоўны слоўнік дзяцей        і бацькоў, выхоўваць цікавасць да  гісторыі свайго народа, далучаць  бацькоў (законных прадстаўнікоў) да актыўнага ўдзелу                        ў выхаваўчым  і  адукацыйным  працэсе ва ўстанове дашкольнай адукацыі.

- У рамках падрыхтоўкі да педагагічнага савета з 02.03 па 24.03               ва ўстанове адукацыі прайшоў калейдаскоп творчых знаходак                              па патрыятычным выхаванні на аснове пошукава-краязнаўчай работы: адкрытыя ўрокі, мерапрыемствы, майстар-класы, музейныя заняткі. Увесь сабраны матэрыял будзе сістэматызаваны і размешчаны ў школьным краязнаўчым музеі, электронны варыянт плануецца размясціць                           на афіцыяльным сайце ўстановы адукацыі ў раздзеле “Педагагічны праект”.

Матэрыялы з вопыту работы па рэалізацыі педагагічнага праекта                         ў 2019/2020 навучальным годзе будуць прадстаўлены для друку                            ў “Настаўніцкую газету” (красавік 2020, адказны намеснік дырэктара               па вучэбна-выхаваўчай рабоце Хаванская Н.У.).

На красавік 2020 года запланавана састаўленне справаздачы, відэафільма па выніках падрыхтоўчага этапу рэалізацыі педагагічнага праекта. На май 2020 года – стварэнне электроннага банка даследчых работ па накірунках: грамадска-гуманітарны (адказны Маліноўская Н.І.), прыродазнаўча-матэматычны (адказны Забэла С.В.) “Што? Як? Чаму?” (адказны Казак С.У.).

Такім чынам, можна адзначыць, што І этап рэалізацыі педагагічнага праекта па тэме “Развіццё пошукава-даследчых уменняў вучняў                             і выхаванцаў у дзейнасці па вывучэнні гісторыі малой радзімы” рэалізаваны. Аднак маюцца і пэўныя праблемы, над якімі неабходна працаваць                        у 2020/2021 навучальным годзе:

- пры выбары тэмы даследчых работ на 2020/2021 навучальны год выхавальніку дашкольнай адукацыі Вашкевіч С.І., настаўнікам пачатковых класаў Вячорка В.В., Казак С.У., Горбач Т.Л., Качура Н.Л., настаўнікам-прадметнікам Маліноўскай Н.І., Забэла С.У., Жаўнерык М.В., Горбач С.В. неабходна абапірацца на краязнаўчы матэрыял, на матэрыялы школьнага краязнаўчага музея;

- у школьным краязнаўчым музеі маецца ўнікальны дакумент “Летапіс Гурнаўскай школы” ” (дакумент на польскай мове, датаваны 1926-1939 гадамі, маецца пераклад на беларускую мову), на аснове якога павінны весціся даследаванні па вывучэнні гісторыі роднага краю, аднак у 2019/2020 навучальным годзе работа ў дадзеным накірунку не вялася. Таму кіраўніку школьнага краязнаўчага музея Муравейка І.С. неабходна спланаваць дадзены накірунак работы на 2020/2021 навучальны год.

 

Намеснік дырэктара

па вучэбна-выхаваўчай рабоце                                                  Н.У.Хаванская

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

згарнуць